DetailController

Giáo dục

Ban VH-XH, HĐND tỉnh giám sát công tác quản lí nhà nước và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Lương Sơn

21/09/2022 00:00
Ngày 20/9, Đoàn giám sát Ban Văn hóa – Xã hội (VH-XH), HĐND tỉnh do đồng chí Quách Thế Ngọc, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban VH-XH, HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã về giám sát công tác quản lí Nhà nước và hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non (GDMN) trên địa bàn huyện Lương Sơn.
Đoàn kiểm tra hoạt động tại Trường Mầm non Liên Cơ, thị trấn Lương Sơn

Theo báo cáo, trên địa bàn huyện Lương Sơn hiện có 21 trường mầm non công lập, 1 trường mầm non tư thục và 8 cơ sở mầm non tư thục, với 275 nhóm lớp. Số trẻ trong độ tuổi huy động ra lớp là 6.134 trẻ, đạt 69%, riêng trẻ 5 tuổi huy động đạt 100%. Đến tháng 6/2022, toàn huyện có 18/21 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 85,7%; quy mô trường lớp học được củng cố, sắp xếp hợp lý đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của trẻ; tỷ lệ phòng học kiên cố chiếm 88,3%; lớp học bán kiên cố chiếm 11,7%. Chất lượng giáo viên được nâng cao, số giáo viên mầm non có trình độ đạt chuẩn, trên chuẩn chiếm 91%, cơ bản đáp ứng đủ 2,2 giáo viên/lớp theo quy định.

UBND huyện đã chỉ đạo phòng GD&ĐT huyện triển khai thực hiện kịp thời các chế độ chính sách đối với giáo viên, học sinh mầm non đảm bảo theo quy định. Đã hỗ trợ cho 4 cơ sở mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp năm học 2021-2022 theo Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND, ngày 29/7/2021 của HĐND tỉnh, tổng số tiền 100,8 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn trưa, cho trẻ mầm non là con công nhân tổng số 345 triệu đồng; giảm học phí  cho 123 cháu với số tiền 89,9 triệu đồng; cho vay tín dụng đối với 2 cơ sở mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 số tiền 180 triệu đồng...

Bên cạnh đó, hoạt động GDMN trên địa bàn huyện còn một số hạn chế: năng lực cán bộ quản lí, giáo viên chưa đồng đều, vẫn còn 47/521 giáo viên có trình độ trung cấp(chiếm 9%); một số trường thiếu nhân viên nuôi dưỡng, kế toán kiêm nhiệm, ở một số trường còn thiếu phòng học chức năng; tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ ra lớp còn thấp mới đạt 32,3%.

Huyện Lương Sơn đã kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ hoặc cấp bổ sung thiết bị dạy học hàng năm cho các trường nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình GDMN; cho phép huyện tuyển dụng đủ số lượng giáo viên, nhân viên đảm bảo yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/3/2015 của Bộ GĐ&ĐT và Bộ Nội vụ. Đề nghị HĐND tỉnh có văn bản điều chỉnh Nghị quyết số 164/2022/NQ-HĐND,ngày 15/7/2022 của HĐND tỉnh về phê duyệt mức thu các dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh tại Điều 2 nên hướng dẫn bổ sung mức thu, chi, trả tiền trực trưa để hỗ trợ giáo viên mầm non làm ngoài giờ.

Đoàn giám sát đã ghi nhận kết quả hoạt động GDMN trên địa bàn huyện Lương Sơn. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, sớm đưa 3 trường còn lại đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về công tác PCCC tại các cơ sở GDMN, nhất là tại các cơ sở GDMN tư thục, đảm bảo công tác VSATTP; tiếp tục đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên; huyện cần có chính sách hỗ trợ các cơ sở GDMN tư thục để đảm bảo tất cả trẻ em đều được nuôi day, học tập trong điều kiện, môi trường giáo dục tốt nhất.

Trước đó, Đoàn đã đến khảo sát thực tế tình hình hoạt động của một số cơ sở giáo dục mầm non tư thục và Trường mầm non công lập trên địa bàn thị trấn Lương Sơn.