DetailController

Giáo dục

Triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022

08/09/2022 00:00
Để không gian mạng trở nên an toàn và lành mạnh, góp phần chuyển đổi số quốc gia nhanh, bền vững; giám sát, bảo vệ các hệ thống thông tin của ngành và hệ thống thông tin quốc gia trước các nguy cơ và rủi ro mất an toàn thông tin trên không gian mạng, ngày 6/9/2022, Sở GD&ĐT đã có văn bản số 2384 về việc triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị triển khai chiến dịch làm sạch mã độc trên không gian mạng năm 2022 theo yêu cầu của Cục Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông với một số nội dung: Cập nhật thông tin về chiến dịch rà quét xử lý mã độc năm 2022 tại địa chỉ https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022. Phát động, chỉ đạo toàn bộ các đơn vị, trường học, cá nhân trong phạm vi quản lý của mình trực tiếp tham gia chiến dịch và tự kiểm tra máy tính cá nhân theo hướng dẫn tại địa chỉ https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022; thực hiện truyền thông về nguy cơ khi sử dụng phần mềm bẻ khóa, không bản quyền và khuyến nghị sử dụng công cụ hỗ trợ xử lý mã độc của Cục An toàn thông tin đến từng người dùng cá nhân trong các đơn vị. Chủ động giám sát, kiểm tra và xử lý các máy tính, thiết bị phát sinh kết nối đến các địa chỉ độc hại thông qua các địa chỉ IP, tên miền độc hại đã được Cục An toàn thông tin xác định theo phạm vi chiến dịch (danh sách gửi kèm và cập nhập thường xuyên tại địa chỉ https://khonggianmang.vn/chiendichmadoc2022).

Các đơn vị, trường học thống kê, báo cáo kết quả triển khai chiến dịch về Sở GD&ĐT trước ngày 14/9/2022, để tổng hợp báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông./.