ListNewByCategory

Tổng kết Đề án phát triển hệ thống Trường Trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 - 2020

(21/01/2022)
Ngày 21/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm Tổng kết Đề án “Phát triển hệ thống Trường Trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2010 – 2020”. Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sơ, ngành chức năng.

Thích ứng linh hoạt, tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên

(19/01/2022)
Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với các biến thể có khả năng lây lan nhanh và gây nguy hiểm như Delta và Omicron. Tại Việt Nam, dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát, tuy nhiên số ca mắc mới có xu hướng tăng tại một số tỉnh, thành phố. Trong bối cảnh cả nước đang thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phù hợp với điều kiện và nguồn lực của địa phương, đơn vị. Ngày 14/01/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 142/SGD&ĐT-CTTT7GDTXCN về việc thích ứng linh hoạt, tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

Phát động phong trào thi đua thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình

(19/01/2022)
Nhằm đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2030, góp phần thiết thực triển khai có hiệu quả Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên, ngày 14/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 88/UBND-NVK phát động phong trào thi đua “Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2030”.

Tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh

(19/01/2022)
Thực hiện Công văn số 07/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 04/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em; Công văn số 57/VPUBND-NVK ngày 05/01/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em, ngày 14/01/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 151/SGD&ĐT-CTTT&GDTXCN về việc tăng cường giải pháp bảo vệ trẻ em.

Tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo bảo đảm an ninh, trật tự Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

(17/01/2022)
Nhằm bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện văn hóa, chính trị lớn của đất nước, của địa phương; đảm bảo an toàn dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 trên địa bàn tỉnh, ngày 31/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 2573/UBND-NVK về việc tăng cường thực hiện công tác quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo bảo đảm an ninh, trật tự Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Hội Khuyến học tỉnh tổng kết công tác năm 2021

(14/01/2022)
Sáng 13/01, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; tuyên dương, khen thưởng điển hình lao động sáng tạo năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Phát triển giáo dục đào tạo, dạy nghề cho người dân tộc thiểu số

(13/01/2022)
Giáo dục, đào tạo nghề là một trong những chính sách quan trọng đối với lao động dân tộc thiểu số nhằm giải quyết việc làm, ổn định sinh kế và xóa đói, giảm nghèo. Những năm qua, công tác giáo dục đào tạo, dạy nghề cho người dân tộc thiểu số được cấp ủy, chính quyền các cấp coi trọng. Các chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh được đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Hệ thống các trường dân tộc nội trú, trường dân tộc bán trú được mở rộng về quy mô, nâng cấp về cơ sở vật chất. Các huyện có nhiều đồng bào dân tộc đã có hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú tạo điều kiện cho con em dân tộc thiểu số được học tập có chất lượng.

Tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh, sinh viên năm 2022

(10/01/2022)
Thực hiện Công văn số 2301/SGD&ĐT-CTTT ngày 08/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2021 - 2022. Nhằm tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh, sinh viên năm 2022, ngày 7/1/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 56/SGD&ĐT-CTTT&GDTXCN về việc tăng cường phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh, sinh viên năm 2022.

Tổng kết thực hiện Quy chế phối hợp về bảo vệ an ninh Quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật

(05/01/2022)
Qua 5 năm phối hợp, triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục -Đào tạo và Công an tỉnh trên địa bàn tỉnh đã đảm bảo an ninh trật tự các trường học, cơ sở giáo dục. Tình hình an ninh trật tự của tỉnh nói chung và trong các trường học, cơ sở giáo dục nói riêng đã có bước chuyển biến tích cực. Cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên đều nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, vai trò và mối liên kết giữa công tác đảm bảo an ninh trật tự đối với sự nghiệp phát triển giáo dục cũng như phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; từ đó nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, tích cực tham gia vào phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Uỷ ban nhân dân huyện Mai Châu về công tác Giáo dục và Đào tạo

(05/01/2022)
Ngày 4/1/2022, Đoàn công tác do Uỷ ban nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Uỷ ban nhân dân huyện Mai Châu về công tác Giáo dục và Đào tạo. Tham dự cùng Đoàn có lãnh đạo một số sở, bạn, ngành liên quan.

Nâng cao về chất lượng ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong tình hình mới

(04/01/2022)
Sự nghiệp giáo dục của tỉnh trong những năm qua đã có sự phát triển và đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đã đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu và ngày càng nâng cao về chất lượng. Qua đó đã đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, sinh viên trong tỉnh.

Ký kết quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở GD&ĐT trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG và TTATXH

(04/01/2022)
Ngày 20/12/2021, Công an tỉnh và sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình đã tổng kết Quy chế phối hợp số 539, ngày 31/3/2016 và tiếp tục ký kết Quy chế phối hợp trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong ngành Giáo dục và Đào tạo. Dự Hội nghị có Đại tá Lê Xuân Minh, UVBTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến TUV, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Khắc phục hậu quả và ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em

(28/12/2021)
Thực hiện Công điện số 235/CĐ-UBATGTQG ngày 23/11/2021 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về việc khắc phục hậu quả và ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em, ngày 25/11/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 10041/VPUBND-KTN về việc khắc phục hậu quả và ngăn ngừa tai nạn giao thông đối với trẻ em.

Phát động Cuộc thi viết “Vòng tay công đoàn” lần thứ II

(28/12/2021)
Cuộc thi viết “Vòng tay công đoàn” lần thứ I do Tạp chí Lao động và Công đoàn Giáo dục tỉnh Hoà Bình tổ chức đã giới thiệu được gần 500 điển hình trong công tác chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động. Cuộc thi đã phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ những nỗ lực, cố gắng của tổ chức Công đoàn, đội ngũ cán bộ công đoàn cả nước chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến người lao động.

Tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19

(28/12/2021)
Để đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình năm học, tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn trường học; hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục, ngày 22/12/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3526/SGD&ĐT-MN&TH về việc hướng dẫn tổ chức dạy học, đánh giá học sinh tiểu học thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó dịch Covid-19.

Tỉnh Hoà Bình có 1 đại biểu nhận giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVI năm 2021

(28/12/2021)
Giải thưởng Lương Định Của năm 2021 được tổ chức nhằm biểu dương, khen thưởng những thanh niên nông thôn tiêu biểu trong khởi nghiệp, lập nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh tác động nặng nề của dịch Covid-19 và thiên tai, lũ lụt. Đây cũng là diễn đàn để thanh niên giao lưu, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, kết nối giao thương trong sản xuất, kinh doanh, qua đó tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình thanh niên tiên tiến trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Tỉnh Hòa Bình tiếp nhận tài trợ của Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà ở và đô thị VINAHUD

(27/12/2021)
Chiều 24/12, tại Văn phòng Tỉnh ủy, Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà ở và đô thị VINAHUD đã tới thăm và trao kinh phí hỗ trợ cho một số quỹ của tỉnh Hòa Bình. Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Tiến Lực, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng UBND tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội Khuyến học tỉnh; Hiệu trưởng Trường Chuyên Hoàng Văn Thụ.

Ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh

(27/12/2021)
Do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ gần sáng ngày 25 – 26/12 trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 26-28/12 sẽ xảy ra đợt rét đậm, có nơi rét hại đầu tiên của mùa đông năm nay; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 – 13 độ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

(23/12/2021)
Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm, nhất là đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Những việc làm thiết thực, cụ thể dành cho trẻ em sẽ là sự động viên khích lệ kịp thời, tạo môi trường để trẻ phát triển toàn diện.

Tăng cường triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2022 cho học sinh, sinh viên

(22/12/2021)
Thực hiện Công văn số 10843/VPUBND-KTN ngày 17/12/2021 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân năm 2022, ngày 21/12/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3516/SGD&ĐT-CTTT&GDTXCN về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân 2022.

Kết quả 03 năm, thực hiện tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động chi đoàn

(14/12/2021)
Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn, đến nay, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tỉnh đã có bước phát triển, đi vào chiều sâu, có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi đoàn được nâng lên, đại đa số thanh niên đã có nhìn nhận đúng đắn khi tham gia các hoạt động đoàn do các chi đoàn tổ chức. Đặc biệt, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao hiệu quả của phong trào.

Tăng cường sự lãnh đạo Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn

(14/12/2021)
Hiện nay, toàn tỉnh hiện có 164.852 đoàn viên thanh niên; trong đó có trên 74 nghìn nữ đoàn viên, thanh niên (chiếm 44,92%); trên 120 nghìn đoàn viên, thanh niên là người dân tộc (chiếm 73%); hơn 36 nghìn đoàn viên, thanh niên là học sinh, sinh viên;có 134.384 đoàn viên, thanh niên khu vực nông thôn. Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn, những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc gắn với thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác thanh niên; đồng thời ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bài học lịch sử rút ra từ thắng lợi của Chiến thắng Hòa Bình

(10/12/2021)
70 năm qua, Chiến thắng Hòa Bình đã được các cơ quan, đơn vị, các vị tướng lĩnh, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm và làm sáng tỏ ở nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau tại nhiều công trình lịch sử. Song, với tầm vóc và ý nghĩa to lớn, với độ lùi thời gian và dựa trên nhiều nguồn tư liệu, với cách tiếp cận mới, Chiến thắng đó vẫn cần được tiếp tục nghiên cứu, luận giải để vận dụng, phát huy hơn nữa những kinh nghiệm và bài học lịch sử trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Chiến dịch Hòa Bình - mốc son lịch sử chói lọi

(09/12/2021)
Vào những ngày này cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh, quân và dân ta đã mở màn Chiến dịch Hòa Bình, giành thắng lợi sau 3 đợt tiến công (10/12/1951 – 25/2/1952). Chiến thắng Hòa Bình có ý nghĩa chiến lược quan trọng, làm thất bại âm mưu và nỗ lực của thực dân Pháp nhằm giành lại quyền chủ động, chiếm đóng “Xứ Mường”, chia cắt chiến trường Bắc Bộ; mở rộng và nối thông các căn cứ du kích ở trung du với đồng bằng, tạo thời cơ và điều kiện phát triển mới cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Hội thảo khoa học “Chiến thắng Hoà Bình – thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học kinh nghiệm”

(07/12/2021)
Nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hoà Bình, sáng 7/12, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Hoà Bình tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Chiến thắng Hoà Bình – thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học kinh nghiệm” bằng hình thức trực tuyến tới 13 điểm cầu với hơn 400 đại biểu tham dự.

Kết quả cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình năm 2021

(30/11/2021)
Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021” được phát động tới các trường học trên địa bàn tỉnh từ ngày 5/03/2021 đến hết ngày 30/6/2021. Cuộc thi được tổ chức theo hai vòng: vòng sơ khảo tại tỉnh; vòng chung kết được tổ chức tại Hà Nội. Đây là hoạt động dành cho các em học sinh, sinh viên trên toàn quốc nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách trong thế hệ trẻ, góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, một yếu tố quan trọng để xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch đảm bảo an toàn đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên

(29/11/2021)
Ngày 28/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3323/SGD&ĐT-CTTT&GDTXCN về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đảm bảo an toàn đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi

(25/11/2021)
Nhằm chủ động phòng chống dịch Covid-19 và tăng bao phủ miễn dịch cộng đồng cho tất cả nhóm đối tượng, ngày 23/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021.

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến cấp Bộ Quốc phòng Kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hòa Bình (10/12/1951 – 10/12/2021) tại tỉnh Hòa Bình

(25/11/2021)
Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hòa Bình, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng với chủ đề: “Chiến thắng Hòa Bình - Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng và bài học lịch sử”. Ngày 23/11/2021 Bộ Quốc phòng đã ban hành Kế hoạch số 4661/KH-BQP, về tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến cấp bộ Kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hòa Bình (10/12/1951 - 10/12/2021).

Toàn bộ trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng việc học trực tiếp tại trường

(25/11/2021)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi thống nhất với Sở Y tế về việc thực hiện các phương án đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên, học viên trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, ngày 25/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3203/SGD&ĐT-CTTT&GDTXCN về việc cho toàn bộ trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên tạm dừng việc học trực tiếp tại trường.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đảm bảo an toàn đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên

(25/11/2021)
Nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đảm bảo an toàn đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên, ngày 24/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3183/SGD&ĐT-CTTT&GDTXCN về việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đảm bảo an toàn đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên.

Rà soát lập danh sách tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh từ 12 - 17 tuổi

(25/11/2021)
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều ca F0 tại một số huyện như: Kim Bôi, Lương Sơn, Yên Thủy... trong đó các cơ quan chuyên môn đã truy vết được rất nhiều trường hợp F1. Theo nhận định của Ngành Y tế trong thời gian tới nguy cơ xuất hiện các ca F0 có khả năng tiếp tục tăng cao. Để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 – 17 tuổi, ngày 23/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 3165/SGD&ĐT-CTTT&GDTXCN về việc rà soát lập danh sách tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho học sinh từ 12 - 17 tuổi.

Triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh

(22/11/2021)
Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cho mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng, các tầng lớp Nhân dân và cả hệ thống chính trị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của xây dựng xã hội học tập; đồng thời tạo mọi cơ hội và điều kiện thuận lợi để mọi người, mọi lứa tuổi, mọi trình độ được học tập thường xuyên, suốt đời, ở mọi nơi, mọi lúc, ngày 19/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 215/KH-UBND về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025

(19/11/2021)
Cải cách hành chính là khâu đột phá của ngành Giáo dục và Đào tạo khi thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo toàn tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong ngành.

Thành phố Hòa Bình phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thị trường lao động, giải quyết việc làm

(15/11/2021)
Những năm qua, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thị trường lao động, giải quyết việc làm luôn được thành phố Hòa Bình quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đã tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả đào tạo. Tính đến nay, dân số toàn thành phố Hòa Bình là 138.366 người, trong đó nữ 68.821 người.

Tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022

(09/11/2021)
Năm học 2021 - 2022, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung các nguồn lực thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT, ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo.

Chấn chỉnh công tác lạm thu trong các đơn vị, trường học

(05/11/2021)
Nhằm tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục, ngày 02/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2911/SGD&ĐT-KHTC về việc chẩn chỉnh công tác lạm thu trong các đơn vị, trường học.

Triển khai Phong trào thi đua “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”

(05/11/2021)
Ngày 3/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch 2942/KH-SGD&ĐT về việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”.

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với tỉnh Hòa Bình

(04/11/2021)
Ngày 4/11, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Trần Văn Đạt, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về công tác pháp chế và tình hình thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục tại địa phương năm 2021. Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị trường học của tỉnh.

Triển khai thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh

(03/11/2021)
Nhằm huy động các nguồn lực lực để cung cấp, hỗ trợ máy tính, các thiết bị công nghệ, nền tảng công nghệ, dịch vụ viễn thông cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh chưa có đủ thiết bị học trực tuyến, ngày 1/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi

(29/10/2021)
Hiện nay có nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em. Để từng bước tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vắc xin phòng Covid-19 theo kinh nghiệm sử dụng vắc xin của một số quốc gia, ngày 26/10/2021, căn cứ Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 3706/SYT-NVY gửi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Ký kết Chương trình phối hợp công tác pháp chế giữa sở Giáo dục và Đào tạo với sở Tư pháp, giai đoạn 2021-2025

(27/10/2021)
Ngày 26/10, Sở giáo dục và đào tạo tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác Pháp chế giữa sở Giáo dục và Đào tạo với sở Tư pháp, giai đoạn 2021-2025; Chương trình hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021”. Tham dự, có đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Thị Bình, Giám đốc sở Tư pháp.

UBND tỉnh làm việc với huyện Lạc Sơn về công tác Giáo dục và Đào tạo

(22/10/2021)
Ngày 22/10, Đoàn Công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Lạc Sơn về công tác Giáo dục và Đào tạo. Tham gia buổi làm việc, có lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và VP UBND tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học

(22/10/2021)
Ngành Giáo dục và Đào tạo Tỉnh hiện có 532 đơn vị, trường học và có 18.946 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Năm học 2021, Ngành đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình, Sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; tăng cường kỷ cương, nền nếp trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Tăng cường công tác giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

(19/10/2021)
Thời gian qua, công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh sớm xác định mục tiêu là giúp người lao động có tay nghề để phục vụ nhân lực cho tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, cung ứng nguồn lao động có tay nghề cho các khu công nghiệp trong, ngoài tỉnh. Công tác giáo dục nghề nghiệp đạt được nhiều kết quả nổi bật; góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm trên địa bàn. Kết quả tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp toàn tỉnh từ đầu năm 2021 đến nay đạt 4.299 người (đạt 28,66% kế hoạch năm). Trong đó: Cao đẳng 24 người; trung cấp 48 người; sơ cấp 3.427 người; dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng 800 người.

Triển khai Dự án Hỗ trợ phổ cập kỹ năng số tại tỉnh Hòa Bình năm học 2021 - 2022

(19/10/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án Hỗ trợ phổ cập kỹ năng số tại tỉnh Hòa Bình năm học 2020 - 2021.

Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế

(15/10/2021)
Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế của địa phương, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 của tỉnh Hòa Bình đã được đặt trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của cả nước. Trong đó khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng trong tăng trưởng tỷ trọng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), là lực lượng sản xuất trực tiếp, là công cụ và giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trao học bổng cho con liệt sỹ hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

(14/10/2021)
Nhằm tri ân sự anh dũng, hy sinh của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh chống tội phạm Ma túy; nhân dịp năm học mới 2021-2022, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tổ chức Lễ trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho các con liệt sỹ hy sinh trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm ma túy tại tỉnh Hòa Bình.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình tiếp nhận 300 máy tính xách tay do Qualcomm tài trợ

(11/10/2021)
Nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, thúc đẩy chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo tại Việt Nam, Qualcomm (Hoa Kỳ) đã đồng hành cùng Quỹ Dariu trong Chương trình trao máy tính xách tay có kết nối mạng di động đến các trường học tại Việt Nam thông qua tổ chức The Dariu Foundation. Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, nhằm mục đích mang công nghệ mạng không dây hiện đại đến những khu vực còn chưa được tiếp cận.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục dân tộc năm học 2021 - 2022

(06/10/2021)
Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố hướng dẫn các trường triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đối với công tác Giáo dục dân tộc một cách cụ thể, phù hợp.

Ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin cho năm học 2021 - 2022

(29/09/2021)
Ngay từ đầu năm học 2021, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho ngành. Bao gồm: Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2026 và định hướng đến năm 2030; Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển chính quyền số và đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường các điều kiện đảm bảo và ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức có hiệu quả các hình thức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình; góp phần duy trì các hoạt động dạy - học, kiểm tra, đánh giá của năm học 2021-2022 trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022

(28/09/2021)
Ngày 24/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 2499/SGD&ĐT-TrH về việc hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022.

Đảm bảo an toàn cho giáo viên học sinh, sinh viên đến trường trong mùa mưa lũ

(27/09/2021)
Thực hiện Công văn số 96/BCH-VP ngày 16/9/2021 của Ban Chỉ huy Phòng chống cứu nạn tỉnh Hòa Bình về việc chủ động ứng phó với mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh, ngày 23/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 2492/SGD&ĐT-CTTT về việc đảm bảo an toàn cho giáo viên học sinh, sinh viên đến trường trong mùa mưa lũ.

Hiển thị 481 - 540 of 1.760 kết quả.