ListNewByCategory

Lương Sơn: Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện cho vụ Đông Xuân 2023 – 2024

(01/11/2023)
Vụ Mùa- Hè thu năm 2023, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lương Sơn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Diện tích gieo trồng, sản lượng lương thực có hạt đạt 105,5% kế hoạch; cơ cấu cây trồng, vật nuôi đã và đang chuyển dịch theo hướng thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, hình thành các vùng sản xuất tập trung hàng hóa; công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi được quan tâm, đàn vật nuôi được duy trì và phát triển. Các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tiếp tục được tập trung chỉ đạo thực hiện; các chương trình, đề án, dự án, chương trình xây dựng nông thôn mới và công tác phòng chống thiên tai được triển khai thực hiện tốt.

Hiệu quả công tác dồn điền đổi thửa trên địa bàn huyện Lạc Thủy

(01/11/2023)
Tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Lạc Thủy là 22.192,81 ha, chiếm 70,77% diện tích đất tự nhiên. Trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp là 7.208,32 ha (Đất trồng cây hàng năm 3.969,45 ha (đất lúa 2.401 ha), đất trồng cây lâu năm 3.238,87 ha); đất lâm nghiệp 14.514,33 ha; đất nuôi trồng thủy sản 321,27 ha, đất nông nghiệp khác 169,5 ha.

Đẩy nhanh tiến độ giao vốn chi tiết và giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(01/11/2023)
Ngày 31/10/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 3097/SNN-PTNT gửi Ủy ban nhân dân các huyện: Cao Phong, Lương Sơn, Mai Châu, Yên Thủy và thành phố Hòa Bình về việc đẩy nhanh tiến độ giao vốn chi tiết và giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2023, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu, tem chứng nhận sản phẩm OCOP đối với các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao do cấp huyện phê duyệt, thẩm định

(01/11/2023)
Ngày 31/10/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 3089/SNN-PTNT gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu, tem chứng nhận sản phẩm OCOP đối với các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao do cấp huyện phê duyệt, thẩm định.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Cứng hóa đường liên xã từ xóm Suối Bến, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn đi xóm Chỉ Ngoài, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi

(31/10/2023)
Ngày 30/10/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 9470/VPUBND-KTN gửi Sở Nông nghiệp và PTNT về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Cứng hóa đường liên xã từ xóm Suối Bến, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn đi xóm Chỉ Ngoài, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi.

Kim Bôi: Phấn đấu năm 2024 trồng mới trên 50ha cây ăn quả

(30/10/2023)
Sản xuất nông nghiệp vụ Mùa - Hè Thu diễn ra trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh phức tạp tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, huyện Kim Bôi đã lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo sản xuất, cơ quan chuyên môn làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình dịch bệnh; chỉ đạo sản xuất đạt hiệu quả, diện tích gieo trồng vượt kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát kịp thời, không để lây lan diện rộng.

Yên Thủy: Huy động nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

(24/10/2023)
Năm 2022, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của huyện Yên Thủy đạt gần 13.000 ha. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 3 vạn tấn; thu hoạch 339 ha cây dược liệu; cơ giới hóa trong nông nghiệp được ứng dụng với tỷ lệ trên 85% trong các khâu chăm sóc, thu hoạch, bảo quản. Cùng với đó, giá trị ngành chăn nuôi cũng tăng trưởng khá khi đạt gần 640 tỷ đồng. Chăn nuôi tiếp tục chuyển dịch tích cực từ quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình sang chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp có kiểm soát an toàn dịch bệnh, môi trường.

Tỉnh Hòa Bình: Hướng đến trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

(24/10/2023)
Là tỉnh có diện tích sản xuất cây ăn quả có múi khá lớn, chiếm 5% diện tích cả nước, giá trị thu nhập đạt 300 - 450 triệu đồng/ha/năm, thuộc diện cao nhất toàn quốc. Những năm qua, nhờ chủ trương đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và sự chủ động của các hộ sản xuất, Hòa Bình đã hình thành những vùng hàng hóa lớn, tập trung, có điều kiện thâm canh cao. Đơn cử, như: Vùng sản xuất cam Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy; vùng sản xuất bưởi đỏ tại Tân Lạc; vùng sản xuất bưởi Diễn tại Yên Thủy, Lương Sơn...

Họp báo Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất; Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du, miền núi phía Bắc năm 2023

(20/10/2023)
Chiều ngày 19/10, UBND tỉnh tổ chức họp báo Lễ hội cá tôm sông Đà lần thứ nhất; Hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng trung du miền núi phía Bắc năm 2023. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ban, ngành chức năng; cùng lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng

(12/10/2023)
Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự vào cuộc của hệ thống chính trị về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia: Chương trình Xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững (GNBV), Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), giai đoạn 2021-2025, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân được nâng lên, mục tiêu giảm nghèo trở thành nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Giám sát việc quản lý, vận hành và khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh

(06/10/2023)
Ngày 6/10, Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh gồm các đồng chí: Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn; Nguyễn Thị Phú Hà, Phó trưởng Ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã có buổi giám sát về “Việc quản lý, vận hành và khai thác các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung (CTCNSNTTT) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” tại UBND tỉnh. Dự hội nghị, có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Nhiều sản phẩm nông sản của tỉnh chinh phục thị trường thế giới

(05/10/2023)
Do được thiên nhiên ưu đãi nên sản phẩm cây có múi trồng ở các huyện của tỉnh Hòa Bình, như Cao Phong, Lạc Sơn, Tân Lạc, Yên Thủy đều cho hương vị rất ngon. Sản phẩm nông nghiệp sản xuất trên đất Hòa Bình cũng được người tiêu dùng đón nhận. Mấy năm gần đây, nhiều nông sản Hòa Bình như: Nhãn Sơn Thủy (Kim Bôi), bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn (Yên Thủy), mía tím… đã đáp ứng tiêu chuẩn và được xuất khẩu đến nhiều thị trường. Đây là những bước đi đầu tiên mở cửa cho nhiều nông sản khác của đất Mường như: Cam, bưởi... lên đường xuất ngoại.

Triển khai thực hiện các hoạt động tổ chức Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất; Hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du, miền núi phía Bắc năm 2023

(04/10/2023)
Ngày 3/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1731/UBND-KTN về triển khai thực hiện các hoạt động tổ chức Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất; Hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du, miền núi phía Bắc năm 2023.

Phấn đấu năm 2023 bình quân tiêu chí nông thôn mới của tỉnh đạt 16,2 tiêu chí/xã

(28/09/2023)
Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến hết Quý III năm 2023 toàn tỉnh có 73/129 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 56,6%; bình quân tiêu chí nông thôn mới toàn tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã; toàn tỉnh có 28 xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 60 Khu dân cư kiểu mẫu, 174 vườn mẫu. Thành phố Hòa Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2018, huyện Lương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, huyện Lạc Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Hiển thị 121 - 140 of 773 kết quả.