DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Kết quả thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh năm 2023

16/11/2023 18:58
Năm 2023, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, động viên Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo", trong đó có công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh. Tích cực xây dựng, nhân rộng các mô hình điến hình "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, ổn định cuộc sống cho Nhân dân, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
100% khu dân cư trong toàn tỉnh tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trong không khí đoàn kết, đầm ấm, vui tươi, an toàn

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh xác định triển khai thực hiện công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tinh là một trong những nội dung quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế -  xã hội của địa phương. Chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác dân vận, nhất là dân vận trong xây dựng đô thị văn minh gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" đạt chất lượng, hiệu quả. Trong đó, chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác dân vận và tầm quan trọng của dân vận trong xây dựng đô thị văn minh; nâng cao vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của MTTQ trong tuyên truyền vận động Nhân dân, triển khai các nội dung Đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025.

Lựa chọn những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình "Dân vận khéo", các nội dung, việc làm, mô hình "Dân vận khéo" hoạt động có hiệu quả để viết tin, bài đăng trên Bản tin công tác Mặt trận, Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để phổ biến, nhân rộng. Đên hết tháng 10/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành 22.200 cuốn Bản tin công tác Mặt trận, đăng tải các chủ trương, chính sách, pháp luật mới của Đảng, Nhà nước, các văn bản hướng dẫn của trung ương và của tỉnh tới các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn và 100% khu dân cư trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều nội dung về công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". MTTQ các cấp trong tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự hướng dẫn của cấp trên, sự phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các hoạt động thiết thực như: Hiến đất, góp công làm đường giao thông, công trình công cộng phục vụ dân sinh; hướng dẫn và hỗ trợ đoàn viên, hội viên và Nhân dân đăng ký sản xuât, kinh doanh an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh môi trường; xây dựng chương trình đào tạo và dạy nghề cho lao động nông thôn; vận động Nhân dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới; hỗ trợ liên kêt giữa hợp tác xã với doanh nghiệp và người dân để phát triên các chuỗi liên kết có sức canh tranh và hiệu quả; phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại; phát huy thế mạnh ngành nghề truyền thống của địa phương; tích cực chuyển đối cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường và thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đã phối hợp các ngành, các tổ chức thành viên hướng dẫn và hỗ trợ đoàn viên, hội viên và Nhân dân đăng ký sản xuất, kinh doanh an toàn thực phẩm, bảo đảm vệ sinh môi trường; xây dựng chương trình đào tạo và dạy nghề cho lao động nông thôn; vận động Nhân dân tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới; hỗ trợ liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp và người dân để phát triển các chuỗi liên kết có sức canh tranh và hiệu quả; phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại; phát huy thế mạnh ngành nghề truyền thống của địa phương; tích cực chuyển đổi cơ câu cây trồng, vật nuôi, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tích cực tham gia triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với lợi thế địa phương.

Hưởng ứng Phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp cùng với các tô chức thành viên đã phối hợp cùng với các câp ủy Đảng, chính quyền, các ngành tập trung thực hiện tôt việc chăm lo têt cho Nhân dân, đặc biệt các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết. Kết quả toàn tỉnh đã trao 92.972 suất quà, trị giá gần 45,5 tỷ đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội. Tính đến 30/10/2023, Quỹ "Vì người nghèo" các cấp đã tiếp nhận ủng hộ được trên 7,4 tỷ đồng; phân bổ trên 10 tỷ đồng từ quỹ "Vì người nghèo" tỉnh để hỗ trợ xây mới 227 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo (trong đó hỗ trợ tỉnh Điện Biên 11 nhà, hỗ trợ cụm thi đua tại Phú Thọ 02 nhà), hỗ trợ cho học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh 196 triệu đồng. Ngoài ra đã hỗ trợ 153 triệu đông từ quỹ "Cứu trợ" đê thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho các gia đình có thêm điều kiện vượt qua khó khăn trong cuộc sống khi gặp thiên tai, hoạn nạn, mắc bệnh hiểm nghèo. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy, thành lập Đoàn công tác của tỉnh Hòa Bình, đi thăm hỗ trợ 500 triệu đồng cho Nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản do mưa lũ gây ra từ ngày 05-10/8/2023.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu Thường trực Tinh ủy phân công các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Ngày hội điểm tại 10 khu dân cư trong toàn tỉnh từ ngày 03/11 đến 09/11/2023. Sau Ngày hội điểm, đồng loạt 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trong không khí đoàn kết, đầm ấm, vui tươi, an toàn./.