DetailController

Tin Nông nghiệp - Nông thôn

Hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu, tem chứng nhận sản phẩm OCOP đối với các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao do cấp huyện phê duyệt, thẩm định

01/11/2023 16:08
Ngày 31/10/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 3089/SNN-PTNT gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu, tem chứng nhận sản phẩm OCOP đối với các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao do cấp huyện phê duyệt, thẩm định.
Các sản phẩm OCOP của tỉnh ngày càng đa dạng, đáp ứng yêu cầu thị trường, góp phần phát triển nông nghiệp nông thôn

Trên cơ sở đề xuất của Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện Đà Bắc tại công văn số 851/VPĐP ngày 30/10/2023, về việc đề xuất ban hành hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu, tem chứng nhận sản phẩm OCOP đối với các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao do cấp huyện phê duyệt, thẩm định năm 2023.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

 Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT đang xây dựng hướng dẫn sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP thống nhất chung cho toàn quốc, trong thời gian chờ Trung ương ban hành hướng dẫn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số  2322/SNN-PTNT ngày 14/9/2023 về việc tạm thời sử dụng nhãn hiệu, tem chứng nhận sản phẩm OCOP.

Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hướng dẫn các chủ thể OCOP sử dụng nhãn hiệu, tem chứng nhận sản phẩm OCOP đối với các sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao do cấp huyện phê duyệt, thẩm định năm 2023 theo hướng dẫn tại công văn số 2322/SNN-PTNT ngày 14/9/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT, về việc tạm thời sử dụng nhãn hiệu, tem chứng nhận sản phẩm OCOP. Cụ thể:

Nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP sử dụng tạm thời:

Là dấu hiệu mang biểu trưng của Chương trình OCOP, đồng thời là nhãn hiệu được sử dụng để chứng nhận các sản phẩm được công nhận Sản phẩm OCOP tỉnh Hòa Bình.

* Nhãn hiệu chứng nhận gồm phân hình, phân chữ và phân hạng sao:

Phần hình: bao gồm cụm từ viết tắt OCOP, chữ O có màu nâu, chữ C có màu xanh lá cây, chữ O có màu xanh lục và chữ P có màu vàng.

Phần chữ: Dưới biểu tượng OCOP là dòng chữ ONE COMMUNE ONE PRODUCT OF HOA BINH màu đỏ. Dòng chữ được viết hoa, kiểu phông chữ Arial.

Phần phân hạng sao: Sản phẩm được công nhận ba (03) sao, bốn (04) sao, phải gắn số sao dưới nhãn hiệu chứng nhận, được quy định cụ thể về quy cáchgắn sao.

Nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP phải được đặt ở vị trí trang trọng, dễ nhìn, dễ đọc trên nhãn hàng hóa, bao bì sản phẩm và các tài liệu, phương tiện khác liên quan.

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận

Tổ chức, cá nhân được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận kèm nhãn hiệu riêng của tổ chức, cá nhân trên bao bì sản phẩm, phương tiện kinh doanh, quảng cáo và các giấy tờ giao dịch khác cho sản phẩm được công nhận OCOP; Nghiêm cấm mọi hành vi lạm dụng nhãn hiệu chứng nhận OCOP gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu chứng nhận có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định để bảo vệ, nâng cao chất lượng sản phẩm; có trách nhiệm phát hiện, thông báo hành vi vi phạm việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận về Sở Nông nghiệp và PTNT (Qua văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm triển khai thực hiện./.