ListNewByCategory

Triển khai Cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng” giai đoạn 2023 – 2030

(22/09/2023)
Nhằm góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh thiếu niên của tỉnh về ý thức, trách nhiệm đối với việc ứng xử với những thông tin trên mạng xã hội, ngày 19/9/2023, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 93-KH/TĐTN-XDĐ Triển khai Cuộc vận động “Ứng xử văn minh trên không gian mạng” giai đoạn 2023 – 2030.

Hội nghị Chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin trong Giáo dục và Đào tạo

(21/09/2023)
Ngày 21/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị Chuyển đổi số và ứng dụng Công nghệ thông tin trong Giáo dục và Đào tạo. Dự hội nghị, có TS Nguyễn Sơn Hải, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ GD&ĐT; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành chức năng và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Kết quả 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52- NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

(21/09/2023)
Trong 3 năm qua, thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU, ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 52- NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính phủ số trong các cơ quan đảng, nhà nước đã có tiến triển và đạt được một số kết quả khả quan so với kế hoạch đề ra; quan tâm đầu tư và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hiện đại hóa nền hành chính, tạo điều kiện quan trọng để Hòa Bình có chỉ số đánh giá mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (ICT index), đạt mức trung bình của cả nước. Hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ được đẩy mạnh.

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số góp phần phát triển kinh tế - xã hội

(20/09/2023)
Để cải thiện công tác cải cách hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, thời gian qua, tỉnh Hòa Bình đã và đang thúc đẩy xây dựng chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số. Đây cũng là chủ trương được Đảng, Nhà nước chú trọng, mang tính chiến lược lâu dài.

Thúc đẩy phổ cập chữ ký số và ra mắt ứng dụng Công dân số tỉnh Hòa Bình

(19/09/2023)
Ngày 19/9, tại VNPT Hòa Bình, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia và các doanh nghiệp nền tảng số tổ chức Hội nghị triển khai thúc đẩy phổ cập chữ ký số và ra mắt ứng dụng Công dân số tỉnh Hòa Bình. Dự hội nghị, có đồng chí Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia – Bộ TT&TT; đại diện các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố,…

Đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình

(12/09/2023)
Ngày 12/9, Đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel do Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn làm Trưởng đoàn đã làm việc lại tỉnh Hòa Bình. Tiếp và làm việc với Đoàn, có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; tham gia buổi làm việc, có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông.

Phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 – 2025

(12/09/2023)
Ngày 12/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2023 – 2025. Kế hoạch nhằm phát triển hạ tầng số của tỉnh đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số tỉnh Hoà Bình, đồng thời cụ thể hoá và triển khai có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 24/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “Xây dựng hệ thống Cổng dữ liệu mở và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh”

(11/09/2023)
Ngày 11/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2050/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “Xây dựng hệ thống Cổng dữ liệu mở và Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh”.

Triển khai Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh

(11/09/2023)
Ngày 11/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND về triển khai Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước, phòng, chống xâm hại trẻ em trên hệ thống tin nhắn của các nhà mạng di động và các kênh thông tin, truyền thông của tỉnh

(31/08/2023)
Ngày 31/8/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1495/UBND-KTTH về việc hỗ trợ công tác tuyên truyền phòng, chống đuối nước, phòng, chống xâm hại trẻ em trên hệ thống tin nhắn của các nhà mạng di động và các kênh thông tin, truyền thông của tỉnh.

Hội thi “Nâng cao Cải cách hành chính vì Nhân dân phục vụ lần thứ nhất năm 2023” huyện Kim Bôi

(29/08/2023)
Ngày 29/8, UBND huyện Kim Bôi tổ chức Hội thi "Nâng cao công tác cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ lần thứ nhất năm 2023”. Tới dự lễ khai mạc Hội thi có đại diện lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện Kim Bôi, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện cùng hơn 100 thí sinh của 17 đội thi đến từ 17 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Kết quả triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh tháng 8/2023

(24/08/2023)
Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP), tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành chức năng liên quan đến Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là việc bổ sung các nhiệm vụ của Đề án 06/CP theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 06/CP các cấp và các Tổ công tác tiếp tục được củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06/CP được giao.

Hỗ trợ thực hiện ký số văn bản tài liệu điện tử thuộc dự án Triển khai số hóa văn bản các cơ quan nhà nước

(21/08/2023)
Ngày 21/8/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 1610/STTTT-CNTT gửi Văn phòng: Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Các Sở, ban, ngành về việc hỗ trợ thực hiện ký số văn bản tài liệu điện tử thuộc dự án Triển khai số hóa văn bản các cơ quan nhà nước.

Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

(18/08/2023)
Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới, ngày 17/8/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 165-KH/ĐUK tổ chức Hội thảo chuyên đề “Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh”.

Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động chỉ đạo, điều hành tại Sở Giáo dục và Đào tạo

(17/08/2023)
Sáng 17/8, Đoàn kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của các sở, ngành, địa phương do đồng chí Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng đoàn kiểm tra đã làm việc tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều hành tại Sở Y tế

(17/08/2023)
Ngày 16/8, Đoàn Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động chỉ đạo, điều hành trên địa bàn tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Sở Y tế. Cùng tham dự có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “Nâng cấp nền tảng dịch vụ tích hợp và chia sẻ dùng chung (LGSP) tỉnh Hòa Bình”

(31/07/2023)
Ngày 28/7/2023, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1713/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “Nâng cấp nền tảng dịch vụ tích hợp và chia sẻ dùng chung (LGSP) tỉnh Hòa Bình”.

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2023

(27/07/2023)
Ngày 27/7/2023, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thành Vinh, Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dự và phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Diễn tập xe thông tin chuyên dùng phòng, chống thiên tai năm 2023

(21/07/2023)
Ngày 21/7, tại xã Thung Nai (huyện Cao Phong), Cục Bưu điện Trung ương phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức diễn tập xe thông tin chuyên dùng phục vụ thông tin phòng, chống thiên tai năm 2023. Tham dự buổi diễn tập, có lãnh đạo Cục Bưu điện Trung ương; Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh

(17/07/2023)
Trong những năm qua, tỉnh Hòa Bình cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước đã đẩy mạnh đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước nhằm hiện đại hóa hành chính, xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử hướng tới Chính quyền số. Nhiều hệ thống thông tin quan trọng phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh đã được triển khai dẫn đến sự quan tâm của các cấp chính quyền các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng ngày càng lớn. Theo kết quả rà soát, hiện nay tỉnh có 83 hệ thống thông tin do các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý, vận hành được phân loại cấp độ an toàn thông tin cấp độ 2 và cấp độ 3. Đến nay, tỉnh đã phê duyệt hồ sơ cấp độ 2 cho 45 hệ thống, cấp độ 3 cho 6 hệ thống. Các cơ quan, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt cấp độ an toàn thông tin cho các hệ thống còn lại, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “Nâng cấp nền tảng dịch vụ tích hợp và chia sẻ dùng chung (LGSP) tỉnh Hòa Bình”

(13/07/2023)
Ngày 12/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1549/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: “Nâng cấp nền tảng dịch vụ tích hợp và chia sẻ dùng chung (LGSP) tỉnh Hòa Bình”.

Hội nghị trực tuyến Sơ kết 6 tháng đầu năm về Chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ

(13/07/2023)
Ngày 12/7, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ. Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Tập huấn ứng cứu sự cố an toàn, an ninh thông tin năm 2023

(10/07/2023)
Sáng 10/7, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - Cục An toàn thông tin mạng, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức khai giảng lớp tập huấn ứng cứu sự cố an toàn, an ninh thông tin cho Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong hạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023. Tham dự có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông; 41 học viên là thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hoà Bình; công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông.

Phê duyệt kế hoạch, dự toán thuê dịch vụ công nghệ thông tin thuộc hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

(03/07/2023)
Ngày 30/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1438/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch, dự toán thuê dịch vụ công nghệ thông tin thuộc hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Thuê dịch vụ lưu trữ dữ liệu để xây dựng hệ thống hoạt động dự phòng đối với một số phần mềm dùng chung của tỉnh.

Phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

(30/06/2023)
Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, tỉnh đã tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở, ưu tiên phát triển, nâng cấp các đài truyền thanh xã có cụm loa hoạt động đến thôn và tăng cường phương tiện sản xuất các sản phẩm thông tin, tuyên truyền cho cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện; phát triển và duy trì các điểm cung cấp dịch vụ bưu chính:

Hội thảo “Chuyển đổi số và xây dựng không gian việc số an toàn và hiệu quả với các giải pháp tiên tiến”

(28/06/2023)
Ngày 28/6, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Dell Techonologies Việt Nam tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi số và xây dựng không gian việc số an toàn và hiệu quả với các giải pháp tiên tiến”. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Thành Vinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Tập trung rà soát các thủ tục hành chính không cần thiết và ứng dụng chuyển đổi số

(28/06/2023)
Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quan trọng để chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), rà soát, cắt bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết như: Kế hoạch CCHC năm 2023; Kế hoạch truyền thông CCHC; Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời, triển khai các văn bản chỉ đạo liên quan đến chuyển đổi số đã ban hành bao gồm: Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi nâng cao mức độ tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết TTHC, dịch vụ công trên địa bàn tỉnh.

Hội thảo phổ biến quy định mới về hoạt động in

(28/06/2023)
Ngày 27/6/2023, Cục Xuất bản, In và phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội thảo phổ biến quy định mới về hoạt động in tại Nghị định số 72/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Nguyên, Cục trưởng Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ TTTT); đồng chí Phạm Tuấn Vũ, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TTTT) cùng trên 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh phía Bắc; Vụ Pháp chế, Thanh tra (Bộ TTTT); Tổng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các doanh nghiệp hoạt động in, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị ngành in.

Phát triển công dân số và hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư

(22/06/2023)
Từ đầu năm 2023 đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh đẩy mạnh công tác cấp CCCD gắn chíp cho công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh và cài đặt, kích hoạt định danh điện tử cho công dân theo chủ trương của Bộ Công an. Đối với công tác cấp CCCD gắn chip, với quyết tâm chính trị cao nhất Công an tỉnh đã đạt được mục tiêu “về đích sớm”, tính đến ngày 20/5/2023, tỉnh Hoà Bình đã hoàn thành cấp 725.257/725.257 CCCD cho công dân đủ điều kiện, đạt tỷ lệ 100%. Hiện toàn tỉnh nhận 668.452 thẻ CCCD, trả 668.381 thẻ cho công dân.

Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số

(21/06/2023)
Thời gian qua, hoạt động xây dựng chính quyền điện tử được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao, hiệu quả, hiệu lực. Công tác lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Nhà nước không ngừng được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch với cơ quan Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với đoàn viên, thanh niên về chuyển đổi số

(13/06/2023)
Ngày 13/6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với thanh niên tỉnh Hòa Bình năm 2023 với chủ đề “Thanh niên tỉnh Hòa Bình với chương trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế – xã hội”. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự, có lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh. Hội nghị đối thoại được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối với 10 điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh.

Hiển thị 41 - 80 of 1.034 kết quả.