ListNewByCategory

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác rà soát đất có nguồn gốc do Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình quản lý và lập phương án sử dụng đất giữ lại tiếp tục quản lý, sử dụng tại tỉnh Hòa Bình

(20/06/2024)
Thực hiện Quyết định số 444/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 01/02/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển đổi Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình thành Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Hòa Bình thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam; gồm 07 Xí nghiệp, Lâm trường trực thuộc gồm Xí nghiệp Lâm nghiệp Kỳ Sơn, Lâm trường Tân Lạc, Lâm trường Lạc Sơn, Lâm trường Lạc Thủy, Lâm trường Kim Bôi, Lâm trường Đà Bắc và Lâm trường Kỳ Sơn.

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(20/06/2024)
Thời gian qua, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các cấp, các ngành đã thực hiện xây dựng Chương trình tổng thể THTK, CLP và tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức các văn bản chỉ đạo về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chú trọng lĩnh vực quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công và gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đồng thời, thực hiện tốt các quy định về công khai tài chính đối với các cấp ngân sách từ khâu phân bổ dự toán đến khâu quyết toán, thực hiện công khai quy trình thu và sử dụng các loại quỹ, các khoản đóng góp của các tổ chức, cá nhân tại địa phương ...

Phát triển kinh tế tập thể lĩnh vực Công Thương

(20/06/2024)
Kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng cốt là hợp tác xã (HTX) là thành phần kinh tế quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước khuyến khích phát triển, tạo đột phá cho khu vực KTTT phát triển góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua Sở Công Thương đã tích cực triển khai công tác phát triển KTTT ngành Công Thương.

Mai Châu: Phấn đấu thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2024

(20/06/2024)
Theo báo cáo của UBND huyện Mai Châu, đến nay trên địa bàn huyện đã có 7/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới bằng 46,67%; có 2/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao bằng 13,34% (xã Chiềng Châu, xã Mai Hạ đạt theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2016-2020); có 6 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 5 vườn mẫu được công nhận đạt chuẩn. Bình quân đạt 16,27 tiêu chí/xã, giảm 0,26 tiêu chí/xã.

Ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế

(20/06/2024)
Trong 6 tháng đầu năm 2024, ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của Chính phủ và của tỉnh về chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh. Cùng với sự cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, một số lĩnh vực tiếp tục tăng trưởng khá.

Tập trung nguồn lực xây dựng phát triển đô thị Lương Sơn

(19/06/2024)
Huyện Lương Sơn là huyện cửa ngõ của tỉnh, có vị trí, vai trò kết nối tỉnh Hòa Bình và các tỉnh miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội, nên có tiềm năng phát triển về kinh tế - xã hội rất lớn. Tỉnh luôn xác định và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đô thị Lương Sơn trở thành vùng động lực kinh tế của tỉnh, đóng vai trò trung tâm, đầu tàu có tác động trực tiếp và lan tỏa đến các địa phương khác trong tỉnh.

Mai Châu: Phấn đấu vụ Mùa – Hè thu năng suất lúa đạt trên 55tạ/ha

(18/06/2024)
Theo báo cáo của UBND huyện Mai Châu, vụ Đông Xuân 2023 – 2024, tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Sản xuất diễn ra đúng khung thời vụ, các địa phương đã chủ động lựa chọn cơ cấu giống, cây trồng phù hợp, chủ động mở rộng diện tích cây trồng, kịp thời khắc phục ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh.

Toàn tỉnh hiện có 103 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên

(18/06/2024)
Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), hiện nay toàn tỉnh có 103 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên gồm có: 02 sản phẩm tiềm năng hạng 5 sao, 15 sản phẩm hạng 4 sao, 86 sản phẩm hạng 3 sao tại (giảm 55 sản phẩm OCOP được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2019-2020 đến nay đã hết hạn và không tham gia đánh giá, phân hạng lại theo quy định). Trong đó có 70 sản phẩm nhóm thực phẩm, 14 sản phẩm nhóm đồ uống, 11 sản phẩm nhóm thảo dược, 07 sản phẩm nhóm thủ công mỹ nghệ, 01 sản phẩm nhóm dịch vụ du lịch và bán hàng.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 133 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính

(18/06/2024)
Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công, 6 tháng đầu năm 2024 toàn tỉnh đã tiếp nhận 133.052 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó: hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính là 5.692 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 127.359 hồ sơ; hồ sơ kỳ trước chuyển sang 01 hồ sơ; hồ sơ đã giải quyết là 125.216 hồ sơ.

Kết quả thực hiện Chương trình giám sát 6 tháng đầu năm 2024

(18/06/2024)
Thực hiện quy định của pháp luật, Thường trực HĐND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thực hiện giám sát theo kế hoạch. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các Ban của HĐND tỉnh đã thực hiện các cuộc khảo sát và giám sát tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Tăng cường phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác quản lý thuế trên địa bàn tỉnh

(17/06/2024)
Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành và UBND các huyện thành phố, công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN) đạt được kết quả nhất định, tổng thu NSNN 5 tháng đầu năm thực hiện 2.767 tỷ đồng đạt 50,3% dự toán HĐND tỉnh giao.

Thành phố Hòa Bình: 6 tháng đầu năm tiếp nhận trên 14,8 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính

(17/06/2024)
Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính, ngay từ đầu năm Ủy ban nhân dân thành phố đã quan tâm chỉ đạo đổi mới hoạt động của Bộ phận “Một cửa” các cấp nhằm cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Việc cập nhật, công khai TTHC được quan tâm, thực hiện thường xuyên, kịp thời theo quy định bằng 02 hình thức: Công khai tại Bộ phận “Một cửa” và trên Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố được công khai theo đúng quy định là 259 thủ tục; số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các phường, xã là 116 thủ tục.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 6 tháng đầu năm 2024

(14/06/2024)
Sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, tỉnh Hòa Bình đã ban hành các văn bản tổ chức thực hiện; triển khai các văn bản góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện gặp mặt, trao đổi thông tin, đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

Tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh

(14/06/2024)
Từ năm 2028 đến nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đa cấp trên địa bàn tỉnh cơ bản đều là những doanh nghiệp chân chính, chấp hành tốt các quy định hiện hành. Thực hiện tốt chế độ báo cáo, thủ tục đăng ký, đăng ký sửa đổi bổ sung khi cần thiết đối với cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương. Các doanh nghiệp đáp ứng đúng các quy định hiện hành đối với hoạt động kinh doanh đa cấp.

Phát triển hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

(14/06/2024)
Thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 9/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025” , thời gian qua tỉnh Hòa Bình đã lồng ghép và huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông phục vụ phát triển nông nghiệp.

Thành phố Hòa Bình: Tỷ lệ giảm nghèo hàng năm 0,2 – 0,3% đạt mục tiêu đề ra

(13/06/2024)
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về giảm nghèo, Ủy ban nhân dân thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 3239/KH-UBND ngày 09/9/2022 về thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững thành phố Hòa Bình giai đoạn 2021-2025. Mục tiêu đề ra: “Phấn đấu đến năm 2025 thành phố Hòa Bình giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,2%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm bình quân từ 0,2-0,3 %; Đối với xã đặc biệt khó khăn (xã Độc Lập) giảm từ 3- 5% trở lên”.

Kết quả sản xuất nông nghiệp huyện Lạc Sơn 6 tháng đầu năm

(13/06/2024)
6 tháng đầu năm, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi trên địa bàn huyện Lạc Sơn phát triển ổn định. Sản lượng Lúa Đông Xuân tăng so với kế hoạch. Mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn xảy ra, nhưng công tác chỉ đạo tái đàn gia súc, gia cầm được triển khai quyết liệt. Công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng, chuẩn bị trồng rừng mới được chỉ đạo thực hiện tốt ngay từ đầu năm.

Huyện Yên Thủy phát triển mô hình các sản phẩm OCOP dược liệu gắn với vùng nguyên liệu địa phương

(12/06/2024)
Yên Thủy là một huyện miền núi nằm ở phía Đông Nam tỉnh Hòa Bình, cách thành phố Hòa Bình khoảng 85 km. Tổng diện tích tự nhiên của huyện 28.890,52 ha, trong đó đất đồi núi khoảng 20.400 ha (chiếm 70,7%). Diện tích đất nông nghiệp 22.977,32 ha (chiếm 73,53% tổng diện tích tự nhiên), đất sản xuất nông nghiệp 7.774,47 ha, đất lâm nghiệp có 15.122,02 ha.

Tập trung phát triển thủy sản Hồ Hòa Bình gắn với du lịch

(11/06/2024)
Hiện nay, trên Hồ Hòa Bình đã hình thành mô hình hộ dân vừa nuôi cá lồng cung cấp cho thị trường, vừa gắn với phát triển du lịch sinh thái, giải trí. Các hộ dân đã chủ động kết hợp vừa nuôi cá, vừa đầu tư thuyền du lịch để phục vụ du khách như dịch vụ đưa đón khách trên thuyền vào các điểm tham quan trong quần thể Hồ Hòa Bình, phục vụ nhu cầu ẩm thực ngay trên thuyền, đưa khách tham quan khu nuôi cá, chế biến các món ăn từ sản phẩm cá lồng...

Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 65.000 lao động

(11/06/2024)
Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách giảm nghèo, xây dựng phương án hỗ trợ sản xuất xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Qua đó, thu hẹp khoảng cách chênh lệch trong việc tiếp cận dịch vụ công và phúc lợi xã hội của khu vực nông thôn so với thành thị.

Huyện Mai Châu: Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra năm 2024

(10/06/2024)
Mai Châu là huyện vùng cao, địa hình đồi núi phức tạp, bị chia cắt bởi nhiều suối. Vào mùa mưa tiềm ẩn nguy cơ đá lăn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Do vậy, hầu như năm nào địa bàn huyện Mai Châu cũng chịu ảnh hưởng, tác động rất lớn từ sự thay đổi các hình thái thời tiết cực đoan. Theo đó, tính từ năm 2016 đến nay, huyện Mai Châu thường xuyên phải hứng chịu nhiều trận lốc xoáy, mưa đá, lũ ống, lũ quét và sạt lở gây thiệt hại lớn về tài sản, tính mạng người dân.

Thực hiện chính sách, pháp luật về giao đất, giao rừng, bảo vệ, phát triển rừng gắn với sinh kế ổn định, nâng cao đời sống cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh

(10/06/2024)
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Uỷ ban Dân tộc, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh; sự quan tâm phối hợp thực hiện của các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. Ban Dân tộc đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác dân tộc nói chung, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh nói riêng. Thực hiện lồng ghép, chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất phương án thực hiện các nhiệm vụ được giao nhằm ổn định phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ, phát triển rừng và đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Rà soát nhiệm vụ chi nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2024

(10/06/2024)
Để tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các dự án và đẩy nhanh tiến độ, giải ngân nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã được giao, phân bổ năm 2022, năm 2023 và năm 2024. Đồng thời phát huy hiệu quả ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, ngày 06/6, Ban Dân tộc tỉnh đã có Công văn số 1008/BDT-CSDT về việc Rà soát nhiệm vụ chi nguồn kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022-2024.

Họp Ban Tổ chức sự kiện chào mừng Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Hòa Bình, năm 2024

(06/06/2024)
Ngày 06/6, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tổ chức sự kiện chào mừng ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Hòa Bình năm 2024 tổ chức Họp triển khai Kế hoạch, chương trình và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức chuẩn bị các điều kiện tổ chức sự kiện chào mừng Ngày Quốc tế Yoga tại tỉnh Hòa Bình, năm 2024. Đồng chí Quách Thị Kiều, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức chủ trì cuộc họp.

Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà tỉnh Hòa Bình

(06/06/2024)
Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà tỉnh Hòa Bình năm 2024 trên địa bàn tỉnh đảm bảo ổn định nơi ở của Nhân dân, nâng cao đời sống và thu nhập cho Nhân dân, đảm bảo không còn hộ có nguy cơ tái đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo bằng mức bình quân chung của tỉnh. Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm dần tỷ lệ lao động trực tiếp sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề nông thôn. Đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng theo tiêu chí nông thôn mới. Nâng cao tỷ lệ độ che phủ rừng, đảm bảo chức năng phòng hộ cho hồ thủy điện Hòa Bình, bảo vệ môi trường sinh thái; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Hiệu quả từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Lạc Sơn

(06/06/2024)
Sau hơn 3 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2024, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, huyện Lạc Sơn đã triển khai, thực hiện cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện giảm dần theo từng năm. Các chính sách hỗ trợ người nghèo luôn phát huy hiệu quả, qua đó giúp hộ nghèo có điều kiện tự vươn lên, tạo việc làm, nâng cao đời sống, thu nhập, góp phần đảm bảo an sinh xã hội (ASXH), thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Thực hiện hiệu quả chính sách nghề nghiệp cho thanh niên

(06/06/2024)
6 tháng đầu năm 2024, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã triển khai nhiều hoạt động nhằm cụ thể hóa Chương trình phát triển thanh niên. Qua đó đã tạo sự gắn kết và phát huy vai trò, trách nhiệm trong lực lượng thanh niên trong phát triển kinh tế- xã hội.

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình

(05/06/2024)
Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, hạn chế đến mức tối đa hiện tượng ùn tắc giao thông, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và các thí sinh đi thi; bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong đợt cao điểm diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Ngày 04/6/2024, Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số 1573/SGTVT-PCAT về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình.

Tháo gỡ khó khăn các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh

(04/06/2024)
Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2021-2023, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 13 dự án trong danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái, thuộc địa bàn thành phố Hòa Bình và các huyện Kim Bôi, Lương Sơn, Lạc Sơn; tổng diện tích đất sử dụng 904,5ha, trong đó, thành phố Hòa Bình 236,74ha, Kim Bôi 275,22ha, Lương Sơn 60,39ha, Lạc Sơn 305,15ha. Tổng vốn đầu tư các dự án là 29.337,83 tỷ đồng.

Hội Nông dân huyện Tân Lạc phát huy vai trò tập hợp, hỗ trợ nông dân trong phát triển nông nghiệp

(03/06/2024)
Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Tân Lạc đã phát huy vai trò nòng cốt trong tập hợp hội viên. Các cấp Hội đã tích cực vận động nông dân tham gia Phong trào xây dựng nông thôn mới và Phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Đến nay, sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện đã đạt những kết quả quan trọng. Nhiều vùng nguyên liệu được hình thành, giá trị các sản phẩm chủ lực được nâng cao. Một số sản phẩm đã xây dựng được thương hiệu, nhãn hiệu tập thể, góp phần quảng bá sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Các cấp Hội Phụ nữ tỉnh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

(31/05/2024)
Xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, thời gian qua, các cấp hội Liên hiệp phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tích cực vận động cán bộ, hội viên quyết tâm triển khai thực hiện có hiệu quả các tiêu chí của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Qua đó góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Phát triển làng nghề truyền thống gắn với bảo tồn giá trị văn hóa và phát triển du lịch

(31/05/2024)
Phát triển làng nghề đã và đang tạo nhiều cơ hội việc làm, giúp người dân địa phương tăng thêm thu nhập, từng bước nâng cao đời sống. Hiện nay, việc bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống đã được các cấp, các ngành quan tâm và triển khai hiệu quả, gắn với công tác bảo tồn giá trị văn hóa địa phương và phát triển du lịch.

PC Hòa Bình: Hướng tới mục tiêu hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số

(31/05/2024)
Thời gian qua, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đạt nhiều kết quả quan trọng trong chuyển đổi số, qua đó, tăng hiệu quả hoạt động, tối ưu hóa chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, hướng tới mục tiêu cơ bản hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Tả lợn Châu Phi trong thời gian tới

(31/05/2024)
Những năm gần đây, tổng đàn lợn năm sau đều tăng so với năm trước liền kề. Toàn tỉnh hiện có 13 trại lợn thịt và hậu bị quy mô từ 1.000 – 18.000 con, 17 trại lợn nái sinh sản quy mô từ 600 – 2.400 con. Ngoài ra, có nhiều các trang trại chăn nuôi lợn quy mô vừa và quy mô nhỏ tại các địa phương trong tỉnh. Theo báo cáo tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2023, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi theo giá so sánh ước đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh

(31/05/2024)
Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1648/QĐ-TTg ngày 20/12/2023, tỉnh Hòa Bình có 04 nhóm khoáng sản với 188 khu vực mỏ, 46 khu vực đá sét làm nguyên liệu xi măng, 12 điểm mỏ nước khoáng, 18 khu vực mỏ khoáng sản chủ yếu và khoáng chất công nghiệp. Hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã thực hiện cấp phép được 90 điểm mỏ đang còn hiệu lực giấy phép, diện tích 911ha, trữ lượng 416 triệu m3.

Huyện Lạc Sơn tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

(30/05/2024)
Thời gian qua, với sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng sự đồng lòng của người dân trong triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã tạo đổi thay về diện mạo nông thôn trên địa bàn huyện Lạc Sơn. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. UBND huyện, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) huyện, Văn Phòng Điều phối nông thôn mới huyện thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đảm bảo công tác chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời và có hiệu quả.

Tân Lạc: Đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác khoáng sản trong mùa mưa bão

(27/05/2024)
Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Tân Lạc tập trung quản lý, bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản (TNKS) hiệu quả. Hoạt động khai thác, quản lý, bảo vệ TNKS đi vào nền nếp. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác. Chú trọng tuyên truyền người dân không bán, cho thuê, sử dụng đất phục vụ KTKS trái phép, không sử dụng phương tiện, thiết bị máy móc chuyên dùng để KTKS trái phép. Nhờ vậy đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn huyện.

Nâng cấp cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư cho Nhân dân các xã vùng hồ sông Đà địa bàn huyện Tân Lạc

(27/05/2024)
Thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025, huyện Tân Lạc thực hiện Dự án Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư cho Nhân dân các xã vùng hồ sông Đà tại các xã: Suối Hoa, Phú Vinh, Mỹ Hòa, Tử Nê.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc xử lý, giải quyết các vụ án hành chính và vụ án, vụ việc dân sự liên quan đến đất đai

(27/05/2024)
Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 14/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc xử lý, giải quyết các vụ án hành chính và vụ án, vụ việc dân sự liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh; năm vừa qua, UBND tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị gắn với các văn bản của Trung ương và của tỉnh liên quan đến việc việc xử lý vụ án, vụ việc dân sự liên quan đến đất đai. Từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong các Cấp ủy, tổ chức đảng, nêu cao trách nhiệm, chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc; bảo đảm được quyền và lợi ích chính đáng của đương sự, của Nhân dân; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dựa án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái trên địa bàn tỉnh

(27/05/2024)
Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái trên địa bàn tỉnh đều đáp ứng mục tiêu, quy mô xây dựng; tuân thủ theo quy hoạch, giấy phép xây dựng đã được phê duyệt. Về công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, nhìn chung quá trình lập, trình thẩm định chủ trương đầu tư đều tuân thủ việc lấy ý kiến Nhân dân và các đơn vị liên quan. Công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định về quy hoạch, về đầu tư xây dựng được triển khai thực hiện kịp thời. Qua đó nắm bắt được các khó khăn, vướng mắc để tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ.

Tình hình sản xuất các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện Lạc Sơn

(24/05/2024)
6 tháng đầu năm 2024, huyện Lạc Sơn đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi thông thúc đẩy thị trường và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Đến nay, hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đẩy mạnh phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

(23/05/2024)
Theo Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1648/QĐ-TTg ngày 20/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ thì tỉnh Hòa Bình quy hoạch 38 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích đất là 2.209,03 ha trong đó có 17 CCN đã có trong quy hoạch trước (09 CCN giữ nguyên diện tích, 07 CCN mở rộng diện tích, 01 CCN giảm diện tích) và 21 CCN bổ sung mới.

Thành phố Hòa Bình đạt 56/63 tiêu chuẩn đô thị loại II

(23/05/2024)
Để thành phố Hòa Bình được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị tỷ lệ 1/10.000 thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2045.

Lạc Thủy tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu tới năm 2025 Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(22/05/2024)
Theo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, huyện Lạc Thủy được giao chỉ tiêu trong giai đoạn này phấn đấu: Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 8/8 xã đạt chuẩn NTM; có 4/8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 2/8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Chuẩn hóa và nâng cấp 10 sản phẩm OCOP đến năm 2025 đạt từ 3 sao trở lên.

Thành phố Hòa Bình chủ động triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng cho gia súc và Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật

(22/05/2024)
Theo kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân bổ Vắc xin Lở mồm long móng (LMLM) và hóa chất khử trùng tiêu độc trên địa bàn thành phố Hòa Bình, cụ thể: Số lượng vắc xin LMLM được phân bổ đợt 1 năm 2024 là 1.000 liều. Số lượng hóa chất khử trùng tiêu độc được phân bổ 02 đợt là 1.258 lít/2 đợt (đợt 01 là 629 lít, đợt 2 là 629 lít).

Huyện Tân Lạc: Lấy sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả cải cách hành chính

(22/05/2024)
Những năm qua, công tác cải cách hành chính đã được Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Tân Lạc quan tâm và triền khai có hiệu quả. Thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tương đối tốt. Dịch vụ công trực tuyến được triển khai đến cấp cơ sở. Từ đó đã nâng cao sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ công đạt trên 80%.

Tân Lạc: Phấn đấu năm 2024 có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(20/05/2024)
Theo kế hoạch năm 2024, huyện Tân Lạc phấn đấu thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến cuối năm 2024 tính bình quân tiêu chí trên 01 xã đạt 16,5 tiêu chí trên xã; phấn đấu năm 2024 có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Ngổ Luông), 02 xã đạt nông thôn mới nâng cao (xã Đông Lai, Tử Nê); phấn đấu năm 2024 có thêm 3 sản phẩn OCOP được công nhận.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công trình thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai và nước sạch nông thôn trong mùa mưa bão trên địa bàn tỉnh

(20/05/2024)
Để ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa năm 2024, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác bảo đảm an toàn hồ, đập trên địa bàn tỉnh.

Đà Bắc: Tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

(17/05/2024)
Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024, huyện Đà Bắc đặt mục tiêu: Duy trì số xã đạt chuẩn nông thôn mới sau sát nhập xã là 04 xã (Hiền Lương, Tú Lý, Toàn Sơn, Cao Sơn). Phấn đấu có thêm 01 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới bình quân chung toàn huyện là 13,5 tiêu chí/xã; không có xã nào đạt dưới 10 tiêu chí. Chuẩn hoá thêm trên 02 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; Công nhận 02 vườn mẫu nông thôn mới.

Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hoà Bình thực hiện phối hợp tuyên truyền với 02 cơ quan báo chí tỉnh

(17/05/2024)
Những năm qua, công tác thông tin, truyền thông được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quan tâm chỉ đạo. Qua đó dư luận đánh giá cao những hành động quyết liệt, kịp thời của ngành Ngân hàng đối với doanh nghiệp và nền kinh tế, góp phần tạo sự đồng thuận, niềm tin của công chúng đối với điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Kim Bôi nỗ lực phát triển kinh tế - xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(17/05/2024)
Kim Bôi là huyện miền núi nằm ở phía Đông Nam tỉnh Hòa Bình, cách thành phố Hòa Bình gần 36 km, là địa bàn quan trọng về kinh tế, chính trị xã hội của tỉnh Hoà Bình. Kim Bôi có 16 xã và 01 thị trấn, với 158 thôn, khu. Toàn huyện có 07 xã khu vực III, 06 xã khu vực II, 03 xã và 01 thị trấn khu vực I.

Hiển thị 1 - 60 of 10.916 kết quả.