ListNewByCategory

Nâng cấp cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư cho Nhân dân các xã vùng hồ sông Đà địa bàn huyện Tân Lạc

(27/05/2024)
Thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025, huyện Tân Lạc thực hiện Dự án Đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, ổn định dân cư cho Nhân dân các xã vùng hồ sông Đà tại các xã: Suối Hoa, Phú Vinh, Mỹ Hòa, Tử Nê.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc xử lý, giải quyết các vụ án hành chính và vụ án, vụ việc dân sự liên quan đến đất đai

(27/05/2024)
Thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU, ngày 14/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc xử lý, giải quyết các vụ án hành chính và vụ án, vụ việc dân sự liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh; năm vừa qua, UBND tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị gắn với các văn bản của Trung ương và của tỉnh liên quan đến việc việc xử lý vụ án, vụ việc dân sự liên quan đến đất đai. Từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong các Cấp ủy, tổ chức đảng, nêu cao trách nhiệm, chấp hành và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc xử lý, giải quyết các vụ án, vụ việc; bảo đảm được quyền và lợi ích chính đáng của đương sự, của Nhân dân; góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, của địa phương.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dựa án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái trên địa bàn tỉnh

(27/05/2024)
Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái trên địa bàn tỉnh đều đáp ứng mục tiêu, quy mô xây dựng; tuân thủ theo quy hoạch, giấy phép xây dựng đã được phê duyệt. Về công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, nhìn chung quá trình lập, trình thẩm định chủ trương đầu tư đều tuân thủ việc lấy ý kiến Nhân dân và các đơn vị liên quan. Công tác kiểm tra, thanh tra việc chấp hành quy định về quy hoạch, về đầu tư xây dựng được triển khai thực hiện kịp thời. Qua đó nắm bắt được các khó khăn, vướng mắc để tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ.

Tình hình sản xuất các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện Lạc Sơn

(24/05/2024)
6 tháng đầu năm 2024, huyện Lạc Sơn đã tập trung triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, khơi thông thúc đẩy thị trường và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Đến nay, hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đẩy mạnh phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

(23/05/2024)
Theo Quy hoạch tỉnh Hòa Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt tại Quyết định số 1648/QĐ-TTg ngày 20/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ thì tỉnh Hòa Bình quy hoạch 38 cụm công nghiệp (CCN) với tổng diện tích đất là 2.209,03 ha trong đó có 17 CCN đã có trong quy hoạch trước (09 CCN giữ nguyên diện tích, 07 CCN mở rộng diện tích, 01 CCN giảm diện tích) và 21 CCN bổ sung mới.

Thành phố Hòa Bình đạt 56/63 tiêu chuẩn đô thị loại II

(23/05/2024)
Để thành phố Hòa Bình được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị tỷ lệ 1/10.000 thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2045.

Lạc Thủy tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu tới năm 2025 Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(22/05/2024)
Theo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, huyện Lạc Thủy được giao chỉ tiêu trong giai đoạn này phấn đấu: Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có 8/8 xã đạt chuẩn NTM; có 4/8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 2/8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Chuẩn hóa và nâng cấp 10 sản phẩm OCOP đến năm 2025 đạt từ 3 sao trở lên.

Thành phố Hòa Bình chủ động triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng cho gia súc và Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật

(22/05/2024)
Theo kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phân bổ Vắc xin Lở mồm long móng (LMLM) và hóa chất khử trùng tiêu độc trên địa bàn thành phố Hòa Bình, cụ thể: Số lượng vắc xin LMLM được phân bổ đợt 1 năm 2024 là 1.000 liều. Số lượng hóa chất khử trùng tiêu độc được phân bổ 02 đợt là 1.258 lít/2 đợt (đợt 01 là 629 lít, đợt 2 là 629 lít).

Huyện Tân Lạc: Lấy sự hài lòng của người dân là thước đo hiệu quả cải cách hành chính

(22/05/2024)
Những năm qua, công tác cải cách hành chính đã được Cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Tân Lạc quan tâm và triền khai có hiệu quả. Thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tương đối tốt. Dịch vụ công trực tuyến được triển khai đến cấp cơ sở. Từ đó đã nâng cao sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ công đạt trên 80%.

Tân Lạc: Phấn đấu năm 2024 có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

(20/05/2024)
Theo kế hoạch năm 2024, huyện Tân Lạc phấn đấu thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến cuối năm 2024 tính bình quân tiêu chí trên 01 xã đạt 16,5 tiêu chí trên xã; phấn đấu năm 2024 có thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Ngổ Luông), 02 xã đạt nông thôn mới nâng cao (xã Đông Lai, Tử Nê); phấn đấu năm 2024 có thêm 3 sản phẩn OCOP được công nhận.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công trình thủy lợi, đê điều, phòng, chống thiên tai và nước sạch nông thôn trong mùa mưa bão trên địa bàn tỉnh

(20/05/2024)
Để ứng phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa năm 2024, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến công tác bảo đảm an toàn hồ, đập trên địa bàn tỉnh.

Đà Bắc: Tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới

(17/05/2024)
Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024, huyện Đà Bắc đặt mục tiêu: Duy trì số xã đạt chuẩn nông thôn mới sau sát nhập xã là 04 xã (Hiền Lương, Tú Lý, Toàn Sơn, Cao Sơn). Phấn đấu có thêm 01 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới bình quân chung toàn huyện là 13,5 tiêu chí/xã; không có xã nào đạt dưới 10 tiêu chí. Chuẩn hoá thêm trên 02 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; Công nhận 02 vườn mẫu nông thôn mới.

Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hoà Bình thực hiện phối hợp tuyên truyền với 02 cơ quan báo chí tỉnh

(17/05/2024)
Những năm qua, công tác thông tin, truyền thông được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quan tâm chỉ đạo. Qua đó dư luận đánh giá cao những hành động quyết liệt, kịp thời của ngành Ngân hàng đối với doanh nghiệp và nền kinh tế, góp phần tạo sự đồng thuận, niềm tin của công chúng đối với điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Kim Bôi nỗ lực phát triển kinh tế - xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(17/05/2024)
Kim Bôi là huyện miền núi nằm ở phía Đông Nam tỉnh Hòa Bình, cách thành phố Hòa Bình gần 36 km, là địa bàn quan trọng về kinh tế, chính trị xã hội của tỉnh Hoà Bình. Kim Bôi có 16 xã và 01 thị trấn, với 158 thôn, khu. Toàn huyện có 07 xã khu vực III, 06 xã khu vực II, 03 xã và 01 thị trấn khu vực I.

Công ty Điện lực Hòa Bình đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng lưới điện Để bảo đảm đủ nguồn điện phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội

(17/05/2024)
Công ty Điện lực Hòa Bình, vừa đưa vào sử dụng Trạm biến áp (TBA) Lội Mương có công suất 180 KVA, thuộc địa bàn xã Văn Sơn huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình, vào đúng đợt nắng nóng vừa qua. Việc đầu tư xây dựng mới TBA Lội Mương đã giải quyết kịp thời và đảm bảo nguồn điện cung cấp phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho trên 400 hộ dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Hiệu quả từ Phong trào thi đua “Dân vân khéo” trên địa bàn huyện Tân Lạc

(17/05/2024)
Thời gian qua, Phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn được Cấp ủy, chính quyền huyện Tân Lạc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

Lạc Sơn: Phấn đấu vụ Mùa – Hè thu 2024 tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt gần 8.000 ha

(17/05/2024)
Vụ sản xuất Đông – Xuân năm 2023 – 2024, huyện Lạc Sơn đã chủ động chuẩn bị đủ giống, vật tư đảm bảo chất lượng phục vụ sản xuất, gieo trồng đúng thời vụ, đảm bảo diện tích cây trồng. Công tác phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng đã được quan tâm, do vậy tình hình dịch bệnh trên cây trồng được kiểm soát và có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo năng suất.

Tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Kim Bôi

(17/05/2024)
Theo chỉ tiêu Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 03/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho huyện Kim Bôi phấn đấu đến năm 2025: Bình quân số tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt được trên 01 đơn vị xã đạt 16,94 tiêu chí/xã; có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 04 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có 01 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thực hiện chuẩn hóa và nâng cấp sản phẩm OCOP đến năm 2025 đạt từ 3 sao trở lên được 8 sản phẩm.

Tháng 5: Toàn tỉnh tiếp nhận trên 27 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính

(16/05/2024)
Theo báo cáo của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, trong tháng 5 (tính từ 15/4 – 14/5), toàn tỉnh đã tiếp nhận 27.735 hồ sơ TTHC, trong đó: hồ sơ tiếp nhận trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính là 933 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận trực tuyến là 22.103 hồ sơ; hồ sơ kỳ trước chuyển sang 4.699 hồ sơ; hồ sơ đã giải quyết là 22.047 hồ sơ.

Tình hình thiên tai và thiệt hại do ảnh hưởng của đợt nắng nóng, khô hạn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(15/05/2024)
Để chủ động phòng chống thiên tai, thời gian qua, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh thường xuyên cập nhật các bản tin thời tiết, cảnh báo nguy hiểm trên địa bàn tỉnh từ các cơ quan dự báo thời tiết của tỉnh, của Trung ương thường trực công tác phòng, chống thiên tai, đôn đốc các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo mưa lũ, truyền tải các bản tin về mưa lớn, giông lốc, nắng nóng đến văn phòng thường trực các địa phương. Đồng thời yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tổng hợp tình hình thiệt hại có báo cáo nhanh gửi về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai theo quy định.

Toàn tỉnh đã có 95,8% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh

(15/05/2024)
Thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ cung cấp nước cung cấp nước sạch cho người dân, Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT) cử viên chức tiến hành cập nhật và thực hiện Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch nông thôn (1.203 xóm trên địa bàn tỉnh).

Tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh

(14/05/2024)
Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hòa Bình luôn chủ động, bám sát các giải pháp chỉ đạo điều hành của BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể, các cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt để cho người dân tham gia BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT).

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kim Bôi

(13/05/2024)
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm 2024 huyện Kim Bôi đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình ở địa phương kịp thời, đầy đủ. Công tác tuyên truyền vận động tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện huy động Nhân dân đóng góp ngày công lao động, hiến đất phục vụ cho công tác xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn, kênh mương, nhà văn hóa thôn, xóm và các công trình phúc lợi khác.

Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân

(13/05/2024)
Những năm qua, bám sát Nghị quyết các cấp ủy Đảng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã năng động sáng tạo, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tăng cường tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân. Trên cơ sở đó, Hội tập trung chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển hội viên, xây dựng Quỹ Hội, Quỹ Hỗ trợ nông dân; công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học – kỹ thuật, dạy nghề; vận động nông dân khai thác có hiệu quả tài nguyên đất đai, lao động; xóa đói, giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, nông dân, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; xây dưng giai cấp nông dân vững mạnh.

Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2024

(13/05/2024)
Nhằm nâng cao nhận thức và tuân thủ quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong hoạt động xây dựng; hạn chế tối đa sự cố máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (ATLĐ) sử dụng trong thi công xây dựng, kiểm tra chặt chẽ Quy trình kiểm định kỹ thuật ATLĐ đối với các máy, thiết bị theo quy định;ngày 10/5/2024, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1059/SCT-KTATMT về triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2024.

Lễ trao giải thưởng “Phụ nữ Hoà Bình tiêu biểu” “Gương mặt trẻ công an Hoà Bình tiêu biểu” giai đoạn 2022 – 2023

(13/05/2024)
Chiều 10/5, Công an tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương, trao giải thưởng “Phụ nữ Hoà Bình tiêu biểu” “Gương mặt trẻ công an Hoà Bình tiêu biểu” giai đoạn 2022 – 2023. Tới dự buổi lễ có lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo, các đơn vị Công an trong tỉnh.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện Lương Sơn trở thành đơn vị hành chính cấp thị xã năm 2025

(09/05/2024)
Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Lương Sơn đã triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá nhằm xây dựng huyện phát triển toàn diện, bền vững, phát huy vai trò là vùng động lực kinh tế của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2025, huyện Lương Sơn cơ bản đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã.

Kết quả thực hiện tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền

(07/05/2024)
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền, thời gian qua, tỉnh đã tăng cường chỉ đạo công tác phối hợp giữa các ngành, lực lượng chức năng, chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động thanh tra, kiểm tra, đấu tranh, ngăn chặn và kịp thời xử lý đối với các hành vi vi phạm.

Bảo đảm an toàn cho người, nhà ở, công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2024

(07/05/2024)
Theo kết quả rà soát, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 135 điểm dân cư có nguy cơ thiên tai cao với 6.000 hộ dân nằm trong vùng bị ảnh hưởng thiên tai cần phải có phương án bố trí sắp xếp, ổn định dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.

Tăng cường quản lý, xử lý đối với các cảng, bến thủy nội địa hoạt động không phép trên địa bàn tỉnh

(03/05/2024)
Trên địa bàn tỉnh hiện có 2 tuyến đường sông khai thác vận tải nội thủy với tổng chiều dài 122km; 7 tuyến nhánh ngập với tổng chiều dài 50,4km; 10 cảng, bến thủy nội địa hoạt động theo quy định. Có 1.314 phương tiện thủy nội địa, trong đó có 269 phương tiện vận tải hành khách hoạt động chủ yếu trên vùng hồ Hòa Bình.

Kết quả thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

(03/05/2024)
Thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh đã tác động tới người dân, cơ quan, đơn vị, cộng đồng. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tạo được thói quen thực hiện tiết kiệm năng lượng. Mô hình chiếu sáng học đường sử dụng thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng có hiệu suất cao được lựa chọn thực hiện tại các trường học có hệ thống chiếu sáng không đáp ứng yêu cầu, ngoài việc giảm tiêu thụ điện năng việc triển khai chương trình còn giúp học sinh được sử dụng ánh sáng đúng tiêu chuẩn, giảm phát nhiệt ra môi trường, phổ biến các thiết bị tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng.

Quản lý hoạt động vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ

(02/05/2024)
Trong những năm qua, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động và văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các giải pháp trong công các đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó có quản lý vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải. Nhờ đó, công tác quản lý kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đã đi vào trật tự, hoạt động quản lý vận tải hành khách dần đi vào nề nếp đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân.

Công ty Điện lực Hoà Bình: Triển khai nhiều giải pháp cấp điện mùa nắng nóng và tiết kiệm điện năm 2024

(26/04/2024)
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, Tập đoàn EVN và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực (PC) Hoà Bình đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp cung cấp điện mùa nắng. EVN triển khai Phong trào thi đua đảm bảo điện mùa khô 2024, để chia sẻ trách nhiệm cung ứng điện cao điểm mùa khô 2024, đồng thời EVN triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương về cấp điện cao điểm mùa khô 2024.

Kết quả thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

(26/04/2024)
Trong thời gian qua, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” chất lượng hàng Việt được nâng lên với mẫu mã và kiểu dáng đa dạng. Đến nay nhận thức và thói quen của người tiêu dùng về hàng Việt trên địa bàn tỉnh đã có những thay đổi đáng kể. Cuộc vận động thực sự đã tạo bước chuyển biến tích cực và có sự lan toả đến mọi người dân.

Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2024-2025 và các năm tiếp theo

(26/04/2024)
Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay với mục tiêu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong việc tiết kiệm điện để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển các nguồn năng lượng bền vững và bảo vệ môi trường, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND, ngày 26/4/2024 triển khai thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2024-2025 và các năm tiếp theo.

Sở Công Thương : Siết chặt quản lý vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất

(25/04/2024)
Hiện nay, các điểm khai thác mỏ đá, khoáng sản tren địa bàn tỉnh Hòa Bình chủ yếu sản xuất theo phương pháp truyền thống là sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và các loại hóa chất. Vì vậy, công tác quản lý, cấp phép sử dụng vật liệu nổ phục vụ khai thác khoáng sản có ý nghĩa rất quan trọng.

Kết quả 02 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh

(25/04/2024)
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 185/KH-UBND ngày 21/9/2021 Triển khai thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của từng năm. Đồng thời, giao Sở Tư pháp chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương để nâng cao hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Đến tháng 4/2024, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho hơn 5.800 lao động

(24/04/2024)
Tháng 4/2024, ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về công tác lao động, người có công và xã hội; xây dựng nhiều giải pháp tích cực đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Giải quyết kịp thời chế độ chính sách về bảo hiểm.

Hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia huyện vùng cao Đà Bắc

(24/04/2024)
Huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình) là một trong 22 huyện nghèo của cả nước, có giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống không tập trung, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 89,72% dân số. Địa phương hiện có 12/17 xã, thị trấn thuộc khu vực III trong diện đặc biệt khó khăn. Đến nay, thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, huyện Đà Bắc đã tập trung nguồn lực, thực hiện tốt các chính sách của Đảng và Nhà nước để cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Cục Quản lý thị trường tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 với chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”

(17/04/2024)
Trong năm qua, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan trong công tác chống buôn lậu, sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ, vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi kinh doanh trái pháp luật khác, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng địa phương. Năm 2024, Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam có chủ đề "Thông tin minh bạch - tiêu dùng an toàn” được lực lượng Quản lý thị trường cùng các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh phối hợp tổ chức với nhiều hình thức thiết thực, nhiều doanh nghiệp và người tiêu dùng tham gia hưởng ứng.

Ký kết Chương trình phối hợp công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên giai đoạn 2024-2027

(17/04/2024)
Ngày 16/4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp liên ngành trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho đoàn viên thanh niên giai đoạn 2024-2027. Đồng chí Nguyễn Duy Tư, Bí thư Tỉnh đoàn và Bùi Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đồng chủ trì hội nghị.

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(17/04/2024)
Trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TU, ngày 15/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong công tác quản lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, các Đề án, nội dung hoạt động trọng tâm của Hội.

Lạc Sơn: Phát triển nông nghiệp, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm gắn với xây dựng nông thôn mới

(16/04/2024)
Trong những năm qua, huyện Lạc Sơn đã tập trung phát triển ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản từng bước theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Người dân quan tâm và tổ chức thực hiện, khai thác có hiệu quả về tiềm năng đất đai và nguồn lao động trong nông thôn. Chăn nuôi công nghiệp, trang trại và gia trại phát triển mạnh, từng bước hình thành các trang trại chăn nuôi tập trung (nuôi lợn, gà công nghiệp), tạo ra sản lượng lớn, góp phần không nhỏ vào việc nhận thức về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người chăn nuôi. Công tác phát triển rừng được quan tâm, trồng rừng theo hướng thâm canh, trồng rừng gỗ lớn cho giá trị kinh tế cao. Xúc tiến thương mại và giới thiệu sản phẩm được duy trì, kinh tế số trong phát triển nông nghiệp được áp dụng. Năng lực thủy lợi được cải thiện, hệ thống các công trình thủy lợi cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.

Tình hình chấp hành quy định của pháp luật đất đai đối với việc cho thuê đất, việc sử dụng đất của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(16/04/2024)
Theo báo cáo của UBND tỉnh, việc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh chủ yếu thực hiện các dự án sản xuất vật liệu xây dựng, mở rộng sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ đã được cấp phép đầu tư, chủ trương đầu tư từ thời điểm trước, đến nay mới có nguồn tài chính để giải phóng mặt bằng, triển khai đầu tư dự án. Việc cho thuê đất để thực hiện các dự án thương mại dịch vụ phát triển kinh tế đã được thực hiện chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn huyện Tân Lạc

(16/04/2024)
Thời gian qua, hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã huyện Tân Lạc tiếp tục được duy trì ổn định; thu nhập của hợp tác xã và người lao động trong các tổ chức kinh tế tập thể có chiều hướng gia tăng, mang lại lợi ích cho thành viên, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện cứng hóa trên 940km đường giao thông nông thôn trong 3 năm 2021- 2023

(16/04/2024)
Theo phê duyệt Đề án cứng hóa đường giao thông nông thôn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, trong giai đoạn này toàn tỉnh sẽ thực hiện cứng hóa 1.202 km đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh bằng hình thức lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, ngân sách địa phương hỗ trợ và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi trước mùa mưa, lũ năm 2024

(15/04/2024)
Toàn tỉnh hiện có 544 hồ chứa thủy lợi các loại, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi quản lý 208 hồ chứa lớn và vừa; số lượng hồ chứa còn lại được phân cấp cho cấp huyện quản lý, trực tiếp là các hợp tác xã, tổ hợp tác và UBND các xã vận hành khai thác. Trước mùa mưa, lũ năm 2024, nhiệm vụ cấp bách là đảm bảo an toàn các đập, hồ chứa nước.

Hội liên hiệp Phụ nữ các cấp phát huy vai trò trong Phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển nông nghiệp

(15/04/2024)
Thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh tích cực tham gia Phong trào thi đua “Phụ nữ Hòa Bình chung tay xây dựng Nông thôn mới”, “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”. Các hoạt động tổ chức có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể. Qua đó, nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới ngày càng được nâng lên. Các hoạt động sản xuất, chăn nuôi, chế biến và tiêu thụ được luôn ứng dụng khoa học công nghiệp. Từ đó tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Đào tạo nghề góp phần đắc lực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

(12/04/2024)
Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”, thời gian qua ngành Lao động, Thương binh và xã hội đã chủ động triển khai xây dựng mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nghề nhằm phục vụ tốt hơn công tác hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo quý I năm 2024

(12/04/2024)
Trong quý I năm 2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra của tỉnh Hòa Bình năm 2024, triển khai kịp thời các cuộc thanh tra và đạt được một số kết quả tích cực. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện, kiến nghị xử lý một số vi phạm pháp luật, đồng thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những bất cập, sơ hở trong công tác quản lý, điều hành. Việc xử lý chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo không thanh tra, kiểm tra quá một lần trong một năm đối với một doanh nghiệp, không gây khó khăn, phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân được thanh tra, kiểm tra.

Hiển thị 1 - 60 of 10.875 kết quả.