ListNewByCategory

Nông dân huyện Kim Bôi tích cực sản xuất vụ Hè – Thu năm 2024

(06/06/2024)
Vụ Chiêm Xuân năm 2024, huyện Kim Bôi đã gieo trồng khoảng 7.129 ha cây hàng năm, đạt 99,7% kế hoạch, bằng 99,9% cùng kỳ năm trước. Trong đó, cây lương thực có hạt: Diện tích gieo trồng 3.753,18 ha, đạt 99,4% kế hoạch. Các xã, thị trấn đã tập trung gieo cấy lúa và cây màu, tích cực chăm sóc cây trồng, các đối tượng gây hại có xảy ra nhưng do chủ động trong áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại kịp thời nên không gây ảnh hưởng lớn đến tình hình sinh trưởng, phát triển; dự kiến năng suất lúa ước đạt 58 tạ/ha; năng suất ngô ước đạt 50 - 51 tạ/ha; cây rau đậu các loại gieo trồng 1.718,18 ha, đạt 102,6% kế hoạch; cây hàng năm khác như: Cây lấy củ chất bột khoảng 575,7 ha, đạt 99,3% kế hoạch; cây mía khoảng 475 ha, đạt 95,9% kế hoạch; cây có hạt chứa dầu 193,8 ha, đạt 100,9% kế hoạch. Trong vụ Chiêm Xuân, các đối tượng sâu bệnh trên lúa và cây trồng cạn có mật độ, tỷ lệ, diện phân bố và mức độ gây hại ít hơn cùng kỳ.

Đà Bắc: Phát triển và bảo vệ rừng tạo sinh kế bền vững cho người dân

(05/06/2024)
Đà Bắc là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Hòa Bình với diện tích đất gần 78 nghìn ha, trong đó đất lâm nghiệm là 62 nghìn ha, chiếm trên 79% diện tích tự nhiên, phân bố trên địa bàn 17 xã, thị trấn. Trong đó, đất rừng đặc dụng 5.026,60 ha; đất rừng phòng hộ 28.574,22 ha; đất rừng sản xuất 28.348,6 ha; độ che phủ của rừng là 60,96 %. Năm 2023, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 15,1%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng: Công nghiệp - Xây dựng 21,8,%, Thương mại - Dịch vụ 44,0%, Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản 34,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,3 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo 25,77%.

Tình hình thực hiện trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(05/06/2024)
Trong những năm qua, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh đã có sự vào cuộc quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng và Nhà nước về trồng rừng. Ngành Nông nghiệp tích cực đôn đốc, thường xuyên kiểm tra thực hiện đúng phương án trồng rừng, các giải pháp kỹ thuật lâm sinh đảm bảo rừng phát triển tốt.

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ tái canh cây cam tại huyện Cao Phong

(05/06/2024)
Ngày 04/6, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 1476/SNN-BVTV gửi Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong; Công ty TNHH MTV Cao Phong Hòa Bình; Các Trung tâm: Khuyến nông; Giống cây trồng VN&TS; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật yêu cầu về việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ tái canh cây cam tại huyện Cao Phong.

Hiệu quả từ việc giảm phát khí thải nhà kính từ lâm nghiệp

(04/06/2024)
Sau 1 năm triển khai Quyết định 1693/QĐ-BNN-KHCN về các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực lâm nghiệp và sử dụng đất, ngành Kiểm lâm tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động, cũng như lồng ghép việc thực hiện Quyết định vào các hoạt động quy hoạch, quản lý và phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Yên Thủy: Phát huy thế mạnh trồng cây dược liệu

(03/06/2024)
Tổng diện tích tự nhiên của huyện Yên Thủy là 28.890,52 ha, trong đó đất đồi núi khoảng 20.400 ha (chiếm 70,7%). Diện tích đất nông nghiệp là 22.977,32 ha (chiếm 73,53% tổng diện tích tự nhiên), trong đó đất sản xuất nông nghiệp có 7.774,47 ha, đất lâm nghiệp có 15.122,02 ha. Trong đất sản xuất nông nghiệp thì đất trồng cây hàng năm là 6.619 ha, đất trồng cây lâu năm là 1.155,47 ha.

Thành phố Hòa Bình: Tập trung nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai

(27/05/2024)
Nhằm nâng cao chất lượng rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất là rừng tự nhiên nhằm phát huy tốt chức năng của từng loại rừng, bảo tồn hệ sinh thái rừng, đa dạng sinh học, tăng cường trữ lượng các-bon và phòng, chống thiên tai ứng phó với biến đổi khí hậu; góp phần phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh. Thành phố Hòa Bình đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 171/QĐ-TTg ngày 07/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030, thành phố phấn đấu trong giai đoạn từ nay tới năm 2030 tập trung nâng cao chất lượng rừng trên diện tích khoảng 410ha.

Tình hình sản xuất nông nghiệp tháng 5

(21/05/2024)
Trong tháng 5 năm 2024 tình hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp được duy trì ổn định, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm chủ động ứng phó với diễn biến của thời tiết, giảm thiểu các rủi ro do thiên tai gây ra. Do vậy, tiến độ sản xuất được đảm bảo, lúa và cây màu gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất.

Phát triển, bảo vệ tài nguyên rừng bền vững

(21/05/2024)
Hòa Bình có diện tích tự nhiên 4.590,3 km2. Trong đó, diện tích quy hoạch cho lâm nghiệp của tỉnh là 294.183,58 ha, đất rừng đặc dụng 40.231,64 ha, đất rừng phòng hộ 108.498,13 ha, đất rừng sản xuất 145.462,81 ha. Diện tích có rừng 236.919,25 ha, trong đó rừng tự nhiên 141.614,03, rừng trồng 95.305,22. Tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh năm 2023 đạt 51,61%.

Huy động trên 330 nghìn ngày công thực hiện Chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt I

(17/05/2024)
Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi (Sở Nông nghiệp và PTNT), thực hiện Chiến dịch toàn dân làm thuỷ lợi nội đồng đợt 1 năm 2024, các địa phương đã chủ động chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức phát động chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt I/2024; triển khai đến thôn, xóm, khu dân cư; tổ chức phát dọn mái đập, huy động nhân dân nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, đắp bờ vùng, bờ thửa; duy tu, bảo dưỡng các công trình trạm bơm điện, trạm bơm dầu, phục vụ chống hạn và đảm bảo tưới vụ Đông Xuân 2024.

Thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng mía ăn tươi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(17/05/2024)
Ngày 16/5, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 1253/SNN-TTBVTV gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Các Chi cục: Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Quản lý Chất lượng NLS&TS; Các Trung tâm: Khuyến nông; Giống Cây trồng, Vật nuôi và Thủy sản về việc thực hiện các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng mía ăn tươi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng và Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật

(14/05/2024)
Để công tác tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng (LMLM) cho gia súc và thực hiện Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật được đồng bộ, kịp thời nhằm ngăn chặn sự xâm nhiễm, lây lan các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi; ngày 13/5/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 1226/SNN-CNTY về triển khai thực hiện tiêm vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng (LMLM) cho gia súc và Tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc phòng, chống dịch bệnh động vật.

Giống lúa Thụy Hương 308 tại tỉnh Hòa Bình cho năng suất đạt 81 tạ/ha

(13/05/2024)
Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết trở nên "đỏng đảnh" hơn điển hình nhất là trận mưa đá xảy ra hồi tháng 4 vừa qua ở khu vực Hòa Bình là một trong những hiện tượng thời tiết khốc liệt hơn hẳn so với trung bình nhiều năm. Nhưng giống lúa Thụy Hương 308 vẫn cho năng suất trên 81 tạ/ha, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn giống lúa lai đối chứng gần 8 triệu đồng/ha.

Huyện Đà Bắc phát triển ngành trồng trọt ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, đảm bảo an toàn thực phẩm và an ninh lương thực

(09/05/2024)
Theo Chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện Đà Bắc, Huyện xác định mục tiêu phát triển trồng trọt thành ngành kinh tế kỹ thuật hoàn chỉnh, chuyên nghiệp, sản phẩm có sức cạnh tranh cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và các nhu cầu khác của nền kinh tế, gia tăng giá trị xuất khẩu; sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống cho nông dân góp phần ổn định xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Kim Bôi thực hiện dồn đổi trên 350 ha đất nông nghiệp trong năm 2024

(09/05/2024)
Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX, các tổ chức, cá nhân và hộ dân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thông qua việc tích tụ, thực hiện các quyền của người sử dụng đất góp phần đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, UBND huyện Kim Bôi đã ban hành Kế hoạch thực hiện dồn điền đổi thửa năm 2024, với mục tiêu trong năm nay thực hiện dồn đổi được 354,8 ha đất nông nghiệp.

Tập trung sản xuất vụ Đông Xuân và chuẩn bị các điều kiện vụ Hè Thu, vụ Mùa thắng lợi

(08/05/2024)
Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng có xu hướng gia tăng trong thời kỳ từ tháng 5-7/2024. Hiện nay, lúa vụ Xuân trà sớm giai đoạn đỏ đuôi - thu hoạch, trà chính vụ trỗ bông -phơi màu, trà muộn đòng già -trỗ; ngô trỗ cờ-phun râu. Để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do điều kiện thời tiết bất thuận gây ra cho cây trồng vụ Xuân, đồng thời chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các điều kiện phục vụ sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2024; ngày 07/5/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 116/SNN-TTBVTV về chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa năm 2024.

Kim Bôi: Chủ động triển khai sản xuất vụ Mùa – Hè thu năm 2024

(06/05/2024)
Vụ Đông năm 2023, toàn huyện Kim Bôi đã gieo trồng được 1.861,4 ha cây trồng hằng năm, đạt 102,8% kế hoạch, bằng 99,3% cùng kỳ. Cây rau đậu các loại là 857,32 ha, đạt 119,6% kế hoạch, bằng 99,7% cùng kỳ, năng suất 144,2 tạ/ha, đạt 99,4% kế hoạch, bằng 95,1% cùng kỳ; Cây khác là 230,7 ha, đạt 105,8% kế hoạch, bằng 100,3% cùng kỳ.

Hiển thị 1 - 20 of 340 kết quả.