DetailController

Trồng trọt

6 tháng cuồi năm: Phấn đấu nuôi trồng thủy sản đạt trên 4.600 tấn

14/06/2024 16:30
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện toàn tỉnh đang duy trì diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha). Tới nay, có tổng số 4.987 lồng nuôi cá, tăng 1,16% so với cùng kỳ 6 tháng năm 2023. Sản lượng nuôi trồng 6 tháng đầu năm ước đạt: 5.000 tấn, đạt 52,08 % kế hoạch giao và giảm 18,54% so với cùng kỳ năm trước.
Duy trì và phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông Đà, tạo thu nhập khá cho người dân

Khai thác thủy sản diễn ra chủ yếu là trên hồ thủy điện sông Đà và các sông suối lớn, hồ, đập. Phương tiện, ngư cụ khai thác gồm thuyền các loại 1.480 chiếc, lưới các loại 1.250 chiếc và 445 cái vó đèn. Đối tượng khai thác là các loại cá: Cá vền, ngão, tép dầu, cá ngần và tôm sông. Sản lượng khai thác thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 1.230 tấn đạt 51,25% kế hoạch đề ra và tăng 26,2 %so với cùng kỳ năm trước.

Dự báo 6 tháng cuối năm, trong bối cảnh cơ cấu sản xuất nông nghiệp ngày càng thu hẹp; nhu cầu ngày càng cao của thị trường, các sản phẩm thủy sản của tỉnh phải cạnh tranh quyết liệt với thị trường bên ngoài. Điều đó đòi hỏi ngành thủy sản phải tiếp tục chuyển mạnh theo hướng tăng giá trị sản phẩm thủy sản; mục tiêu chất lượng gắn với thương hiệu sản phẩm và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường ngày càng được coi trọng. Sự liên kết giữa doanh nghiệp với người nông dân để tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong tổ chức sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm là xu hướng tất yếu và ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. 6 tháng cuối năm, ngành thủy sản phấn đấu: Diện tích nuôi trồng thủy sản duy trì ổn định 2.693 ha. Số lồng nuôi cá 4.987 lồng. Sản lượng thủy sản đạt 5.897 tấn, trong đó: Sản lượng khai thác 1.170 tấn; sản lượng nuôi trồng 4.600 tấn. Sản xuất và ương dưỡng trên 50 triệu con giống thủy sản.

Để đạt mục tiêu trên, ngành thực hiện tăng cường kiểm soát chất lượng của toàn chuỗi giá trị từ con giống, thức ăn, thuốc, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, đến quy trình sản xuất, chế biến nhằm tạo ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường. Thực hiện tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường, giám sát dịch bệnh các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung để kịp thời đưa ra khuyến cáo và cảnh báo nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi đồng thời phục vụ công tác chỉ đạo sản xuất nuôi trồng thủy sản bền vững. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thủy sản cho cán bộ quản lý thủy sản cấp huyện, xã và nhân dân. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền để hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân tiếp cận, học tập, áp dụng vào sản xuất đạt hiệu quả.

Quản lý chặt chẽ việc kinh doanh thức ăn, chế phẩm sinh học dùng trong lĩnh vực thủy sản. Kiểm tra điều kiện cơ sở mua bán thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh năm 2024. Tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền cho người dân hiểu và sử dụng thức ăn, chế phẩm sinh học, hóa chất để xử lý, cải tạo môi trường dùng trong thủy sản đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Tăng cường quản lý chất lượng giống thủy sản tại các cơ sở sản xuất kinh doanh giống trong tỉnh qua hình thức tuyên truyền vận động các cơ sở sản xuất giống chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý giống kết hợp thành lập các đơn vị liên ngành kiểm tra ở các địa bàn sản xuất giống, vùng nuôi. Tuyên truyền cho người dân áp dụng lịch mùa vụ thả giống một cách triệt để, tăng cường các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro, thiệt hại do tác động bất thường của biến đổi khí hậu; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phòng ngừa dịch bệnh.

Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và thú y nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa dịch bệnh, chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác kiểm dịch giống và giám sát dịch bệnh để kịp thời xử lý, ngăn chặn không để lây lan diện rộng. Thực hiện tốt công tác thông tin, dự báo về thị trường, giá cả để kịp thời khuyến cáo người dân chọn đối tượng, thời điểm và mật độ thả nuôi để tránh nguy cơ mất giá do nguồn cung vượt cầu… Tổ chức thả cá bổ sung tái tạo nguồn lợi trên hồ thủy điện Hòa Bình năm 2024. Tổ chức nắm bắt tình hình hoạt động khai thác thủy sản, xem xét đề xuất các văn bản chỉ đạo tổ chức quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản theo hướng giảm sản lượng khai thác tăng sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản bền vững, tăng cường bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản, nghiêm cấm các hoạt động khai thác mang tính hủy diệt./.