DetailController

Trồng trọt

Nông dân huyện Kim Bôi tích cực sản xuất vụ Hè – Thu năm 2024

06/06/2024 16:30
Vụ Chiêm Xuân năm 2024, huyện Kim Bôi đã gieo trồng khoảng 7.129 ha cây hàng năm, đạt 99,7% kế hoạch, bằng 99,9% cùng kỳ năm trước. Trong đó, cây lương thực có hạt: Diện tích gieo trồng 3.753,18 ha, đạt 99,4% kế hoạch. Các xã, thị trấn đã tập trung gieo cấy lúa và cây màu, tích cực chăm sóc cây trồng, các đối tượng gây hại có xảy ra nhưng do chủ động trong áp dụng các biện pháp phòng trừ dịch hại kịp thời nên không gây ảnh hưởng lớn đến tình hình sinh trưởng, phát triển; dự kiến năng suất lúa ước đạt 58 tạ/ha; năng suất ngô ước đạt 50 - 51 tạ/ha; cây rau đậu các loại gieo trồng 1.718,18 ha, đạt 102,6% kế hoạch; cây hàng năm khác như: Cây lấy củ chất bột khoảng 575,7 ha, đạt 99,3% kế hoạch; cây mía khoảng 475 ha, đạt 95,9% kế hoạch; cây có hạt chứa dầu 193,8 ha, đạt 100,9% kế hoạch. Trong vụ Chiêm Xuân, các đối tượng sâu bệnh trên lúa và cây trồng cạn có mật độ, tỷ lệ, diện phân bố và mức độ gây hại ít hơn cùng kỳ.
Huyện Kim Bôi thu hoạch vụ Chiêm Xuân đề chuẩn bị cho việc sản xuất vụ Hè –Thu năm 2024

Tình hình phát triển chăn nuôi được duy trì và phát triển: Tổng đàn trâu khoảng 16 nghìn con; đàn bò 8,2 nghìn con; đàn lợn 70 nghìn con, đàn gia cầm 580 nghìn con; giá các sản phẩm chăn nuôi cơ bản ổn định. Trong 06 tháng đầu năm 2024, trên địa bàn huyện Kim Bôi xảy ra bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại 04 xã (Tú Sơn, Hùng Sơn, Vĩnh Tiến, Nuông Dăm) nhưng đều được khống chế kịp thời, không để lây lan rộng. Tổng số lợn mắc bệnh chết, buộc phải tiêu hủy 43 con, tổng trọng lượng tiêu hủy 1.361 kg. Tính đến ngày 31/5/2024, đã có 03 xã công bố hết dịch (Tú Sơn, Hùng Sơn, Vĩnh Tiến). Hiện nay, một số địa phương đã và đang triển khai đợt tiêm vacxin vụ Xuân Hè cho đàn gia súc, gia cầm. Huyện đã phân bổ 1.126 lít hóa chất sát trùng cho 17 xã, thị trấn thực hiện phun khử trùng tiêu độc vệ sinh chuồng trại và khu vực chăn nuôi trên địa bàn. Bên cạnh đó, phát dọn, xử lý các ao nuôi và chuẩn bị đủ lượng cá giống đảm bảo diện tích nuôi trồng (160 ha). Duy trì tốt việc chăm sóc, phòng chống đói rét, dịch bệnh cho đàn cá, không có dịch bệnh lớn xảy ra.

Huyện Kim Bôi đã làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng chống cháy rừng. Thường xuyên tổ chức kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ xâm hại tài nguyên rừng. Không để xảy ra tình trạng chặt phá rừng, buôn bán lâm sản trái phép. Hiện nay các xã đang rà soát hiện trường, chuẩn bị cây giống phục vụ công tác trồng rừng theo kế hoạch. Tính hết tháng 5/2024, toàn huyện trồng được trên 1.134 ha rừng sau khai thác, vượt 41,7% kế hoạch.

Thường xuyên kiểm tra, duy tu các công trình thủy lợi, thực hiện tích nước đảm bảo nước phục vụ sản xuất. Tích cực triển khai chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt I. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị ứng phó với mùa mưa bão năm 2024; các công trình thủy lợi, đê, kè, cống được kiểm tra, tu sửa đảm bảo an toàn mùa mưa bão.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất cả năm, huyện Kim Bôi tập trung chỉ đạo khẩn trương thu hoạch lúa và cây màu vụ Chiêm xuân, triển khai sớm kế hoạch sản xuất vụ Mùa - Hè Thu tạo điều kiện sản xuất vụ Đông. Chủ động mở rộng diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao, lựa chọn cơ cấu giống lúa hợp lý, hiệu quả; không để đất trống, tập trung chăm sóc, thâm canh nâng cao năng suất, sản lượng đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra. Tăng cường khuyến khích hỗ trợ phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường và kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Tổ chức tốt việc thường trực phòng chống thiên tai, kịp thời xử lý thông tin theo thẩm quyền. Đảm bảo an toàn hệ thống hồ đập, chủ động xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai. Tăng cường chỉ đạo hướng dẫn chuyển dịch mùa vụ trồng rừng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh rừng gỗ lớn. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2024. Trong đó, vụ Hè – Thu năm 2024, huyện Kim Bôi phấn đấu diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 6.573 ha, bằng 99,2% cùng kỳ. Tập trung phát triển các loại vật nuôi chủ lực, phấn đấu tăng tổng đàn gia súc, gia cầm 02 - 03%. Tăng cường công tác quản lý thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi, phòng chống đói rét, dịch bệnh, chủ động dự trữ thức ăn cho đàn gia súc gia cầm, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là dịch bệnh Viêm da nổi cục trên đàn trâu bò; Phấn đấu 80% đàn gia súc được tiêm phòng các loại vắc xin, phun khử trùng tiêu độc 100% diện tích chuồng trại. Tiếp tục duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản 160 ha, chỉ đạo thực hiện tốt vệ sinh ao nuôi, chuẩn bị đủ lượng cá giống phục vụ nuôi thả cá của các địa phương, phòng và chống bệnh cho cá. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân, các chủ rừng thực hiện nghiêm chỉnh Luật bảo vệ và phát triển rừng, chăm sóc, quản lý bảo vệ rừng trồng, rừng tự nhiên, thực hiện phòng chống cháy rừng trong mùa khô duy trì độ che phủ rừng 50%./.