DetailController

Trồng trọt

Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ tái canh cây cam tại huyện Cao Phong

05/06/2024 15:21
Ngày 04/6, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Công văn số 1476/SNN-BVTV gửi Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong; Công ty TNHH MTV Cao Phong Hòa Bình; Các Trung tâm: Khuyến nông; Giống cây trồng VN&TS; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật yêu cầu về việc đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ tái canh cây cam tại huyện Cao Phong.
Quản lý, khai thác nguồn vật liệu nhân giống, sản xuất nguồn giống sạch bệnh đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ tái canh

Trong thời gian qua, việc thực hiện các nhiệm vụ tái canh cây có múi tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 ban hành theo Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai tại huyện Cao Phong đạt được nhiều kết quả tích cực, đồng bộ, hiệu quả. Một số nhiệm vụ đã và đang thực hiện có ý nghĩa, vai trò lớn ảnh hưởng đến thành công của Đề án, nổi bật như: Quản lý, khai thác nguồn vật liệu nhân giống, sản xuất nguồn giống sạch bệnh đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ tái canh; Xây dựng mô hình cánh đồng mẫu về tái canh cây cam tại huyện Cao Phong; Xây dựng trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ cây giống để thực hiện tái canh cây cam trên địa bàn huyện Cao Phong giai đoạn 2023-2025; Ban hành quy trình kỹ thuật tái canh cây cam Cao Phong v.v.

Tuy nhiên đến nay, còn nhiều chỉ tiêu tại Đề án chưa đạt yêu cầu đề ra như: Vẫn còn tình trạng sử dụng giống không rõ ràng nguồn gốc, không đáp ứng Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định; việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng sản xuất tập trung, đặc biệt là hệ thống cung cấp nước tưới và đường điện nội đồng còn rời rạc, đạt thấp so với nhu cầu; chính sách hỗ trợ giống chậm triển khai thực tế v.v.

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm cụ của Đề án đã đề ra; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:

Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong; Công ty TNHH MTV Cao Phong: Khẩn trương thực hiện việc cung ứng, phân bổ giống hỗ trợ cho diện tích trồng tái canh năm 2024 đã đăng ký. Đồng thời triển khai sớm kế hoạch đăng ký trồng tái canh trong vụ Thu 2024 (nếu có) và năm 2025 theo đúng trình tự quy định. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người sản xuất nắm bắt được chính sách hỗ trợ của nhà nước.

Tiếp tục phổ biến, ứng dụng rộng rãi quy trình kỹ thuật trồng tái canh cây cam, quy trình phục hồi vườn cam bị bệnh vàng lá thối rễ do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành.

Quản lý chặt tình trạng buôn bán cây giống cam, bưởi trên địa bàn. Do đây là những cây trồng chính nên việc sản xuất, buôn bán cây giống bắt buộc phải đáp ứng Tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Tăng cường tuyên truyền để người trồng thấy được việc sử dụng cây giống phù hợp tiêu chuẩn vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mình.

Đẩy mạnh tiến độ xây dựng, triển khai các dự án hạ tầng phục vụ vùng sản xuất tập trung. Đến nay diện tích cánh đồng mẫu (quy mô 13,98ha) tại đội Bắc Phong đã trồng xong, cây phát triển tốt, tuy nhiên nguồn nước tưới cho toàn bộ diện tích chưa được chủ động; đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong giao cơ quan chuyên môn phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao Phong khảo sát, lập phương án cung cấp nước tưới ổn định cho diện tích này. Đồng thời có phương án nâng cấp đường phân lô trong khu vực, phục vụ việc đi lại, vận chuyển vật tư sản xuất cũng như các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại sau này.

Các cơ quan chuyên môn thuộc Sở: Trung tâm Khuyến nông đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền; chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về canh tác cam bền vững. Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật biên soạn, in ấn tài liệu phát tay, các clip, bản tin và các hình thức tuyên truyền khác về kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh trên cây cam để phổ biến trong sản xuất.

Trung tâm Giống cây trồng, Vật nuôi và Thủy sản tiếp tục duy trì tốt nguồn vật liệu nhân giống. Nắm bắt kịp thời nhu cầu trồng tái canh hàng vụ, hàng năm từ các vùng sản xuất cam trọng điểm của tỉnh để chủ động sản xuất nguồn giống phù hợp, đảm bảo chất lượng. Lập kế hoạch tạo nguồn giống S0 với các giống bưởi chủ lực của tỉnh (bưởi Đỏ, bưởi Diễn, bưởi Da xanh) để tạo lập nguồn vật liệu nhân giống cho giai đoạn tiếp theo.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: Tiếp tục phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cao Phong, Công ty TNHH MTV Cao Phong thực hiện tốt mô hình cánh đồng mẫu về tái canh cây cam trên địa bàn huyện Cao Phong. Đôn đốc việc báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện Đề án, tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong; Công ty TNHH MTV Cao Phong Hòa Bình; các cơ quan chuyên môn thuộc Sở quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện./.