ListNewByCategory

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh

(16/07/2024)
Xác định hội nhập kinh tế quốc tế là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế, trong thời gian qua, các sở, ban, ngành của tỉnh đã rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi quản lý; kiến nghị, chỉnh sửa, bổ sung, xây dựng và ban hành mới các văn bản nhằm đảm bảo tính đồng bộ, minh bạch, khả thi, phù hợp với cam kết hội nhập kinh tế mà Việt Nam đã ký kết, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội và kết nối đầu tư của tỉnh được đẩy mạnh theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 05 dự án đầu tư được cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 1.050 tỷ đồng, trong đó: Có 01 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 0,4 triệu USD và 04 dự án đầu tư trong nước.

Chú trọng phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp

(16/07/2024)
Trong thời gian qua, kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) có vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế nông nghiệp. Với nhiều chính sách hỗ trợ, hoạt động của các loại hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triến nông nghiệp, nông thôn

(12/07/2024)
Thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, NHNN tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng, tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tập trung thực hiện tốt các chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ giải pháp tiền tệ, hoạt động ngân hàng, tập trung huy động các nguồn vốn ủy thác địa phương và cân đối nguồn vốn, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triến nông nghiệp, nông thôn gắn với đầu tư xây dựng nông thôn mới.

Thành phố Hòa Bình: Phấn đấu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

(12/07/2024)
Năm 2024, tổng số dự án Ủy ban nhân dân thành phố được giao làm Chủ đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư là 213 dự án (trong đó vốn ngân sách cấp trên là 27 dự án; vốn NSTP là 186 dự án). Tổng kế hoạch vốn giao đầu năm là 878,8 tỷ đồng, sau điều chỉnh lần 1 là 903,8 tỷ đồng (bổ sung 25 tỷ đồng dự án Khu tái định cư Đồng Trùng). Ước giá trị giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 30/6/2024 là 333,2 tỷ đồng (36,8%).

Phát triển Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp góp phần quan trọng trong thúc đẩy kinh tế

(11/07/2024)
Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (KCN, CCN) trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2014 – 2020; nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân về chủ trương, vai trò, tầm quan trọng của công tác phát triển các KCN, CCN được nâng lên. Một số quy định, cơ chế chính sách hỗ trợ được ban hành; an ninh kinh tế, chính trị, bảo vệ môi trường được đảm bảo. Kết quả phát triển sản xuất kinh doanh tại các KCN, CCN góp phần tích cực trong giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo an sinh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thành phố Hòa Bình: Nỗ lực cao nhất hoàn thành thu ngân sách nhà nước năm 2024

(11/07/2024)
Ngay từ đầu năm, công tác thu ngân sách đã được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo kịp thời; các phòng, ban, đơn vị và UBND cấp xã đã thực hiện phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu NSNN; Ban Chỉ đạo đôn đốc thu của thành phố đã thường xuyên nắm tình hình, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ thu NSNN, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo nhằm đôn đốc việc thực hiện thu nộp NSNN và kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự toán thu NSNN năm 2024.

Đòn bẩy giúp người nông dân phát triển kinh tế

(10/07/2024)
Thời gian qua, Hội Nông dân các cấp đã chủ động tham mưu vận động nguồn vốn để bổ sung Qũy hỗ trợ nông dân (QHTND) từ nguồn ngân sách địa phương các cấp, triển khai đến các cơ sở Hội vận động cán bộ, hội viên tham gia đóng góp QHTND. 6 tháng đầu năm 2024 tăng trưởng quỹ toàn tỉnh là 9,357 tỷ đồng, nâng tổng nguồn vốn QHTND toàn tỉnh đến ngày 31/5/2024 là 63,645 tỷ đồng.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái trên địa bàn tỉnh

(10/07/2024)
Thời gian qua, công tác quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giai đoạn 2021-2023, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 13 dự án trong danh mục đầu tư xây dựng khu đô thị mới, khu đô thị sinh thái, thuộc địa bàn thành phố Hòa Bình và các huyện: Kim Bôi, Lương Sơn, Lạc Sơn. Tổng diện tích đất sử dụng 904,5 ha, trong đó, thành phố Hòa Bình 236,74 ha, Kim Bôi 275,22 ha, Lương Sơn 60,39 ha, Lạc Sơn 305,15 ha. Tổng vốn đầu tư các dự án là 29.337,83 tỷ đồng.

Thành phố Hòa Bình: Gía trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt trên 4.800 tỷ đồng

(09/07/2024)
Theo báo cáo của UBND thành phố, trong 6 tháng đầu năm, tình hình thị trường trên địa bàn diễn ra ổn định và không có biến động lớn, các doanh nghiệp đã chủ động nguồn hàng, cung cấp hàng hóa đảm bảo về chất lượng, đẹp về mẫu mà và đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm 2024 (giá thực tế) ước đạt 12.983,37 tỷ đồng, tăng 21,35% so với cùng kỳ năm 2023.

Tình hình giá cả thị trường tháng 6 và quản lý giá tháng 7 năm 2024

(04/07/2024)
Trong tháng 6 năm 2024, nhờ theo dõi diễn biến cung cầu, đồng thời triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp bình ổn giá thị trường, tình hình giá cả thị trường, nhất là giá cả những mặt hàng thiết yếu trên địa bàn trung tâm các huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình tiếp tục duy trì ổn định.

Ngành Ngân hàng triển khai các giải pháp góp phần phát triển kinh tế- xã hội

(03/07/2024)
Nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế- xã hội năm 2024, ngay từ đầu năm, ngành Ngân hàng đã triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong lĩnh lực quản lý Nhà nước về hoạt động tiền tệ, ngân hàng. Đồng thời chỉ đạo các tổ chức tín dụng hướng tín dụng vào các hoạt động san xuất, kinh doanh, ưu tiên vào các động lực tăng trưởng kinh tế, kiểm soát tín dụng tránh rủi ro.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(02/07/2024)
Tỉnh Hòa Bình có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng và phong phú, các mỏ khoáng sản, điểm khoáng sản thuộc các nhóm khoáng sản làm nguyên liệu cho các nhà máy chế biến sâu (nhà máy xi măng, nhà máy vôi…), khoáng sản kim loại, khoáng chất công nghiệp, vật liệu xây dựng thông thường (đá, cát sỏi) và nước khoáng - nóng. Thời gian qua, công tác cấp phép hoạt động khoáng sản ngày càng chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, cơ bản đã quản lý được khối lượng khoáng sản khai thác, đặc biệt là khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường, đá vôi, sét xi măng.

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm

(28/06/2024)
Trong 6 tháng đầu năm 2024, với sự tập trung nỗ lực của các sở, ban ngành đoàn thể (là thành viên Ban Chỉ đạo) đã tích cực tham mưu UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh, qua đó đã đạt được nhiều kết quả.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2024

(28/06/2024)
Trong tháng 6 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế - xã hội trong tỉnh ổn định, có bước phát triển.

Tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh

(27/06/2024)
Sau 3 năm triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tạo nguồn thu và tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025; các cấp, các ngành trong tỉnh đã chủ động tổ chức, điều hành ngân sách Nhà nước và triển khai quyết liệt các giải pháp thu ngân sách Nhà nước. Qua đó đã đảm bảo được nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ chi ngân sách theo đúng kế hoạch.

Kết quả thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

(27/06/2024)
Thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai công tác xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà nước đã đầu tư. Rà soát các tổ chức, cá nhân sử dụng số liệu, thông tin về kết quả đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản của Nhà nước để thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; làm cơ sở để triển khai thực hiện công tác xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản phải hoàn trả do Nhà nước đã đầu tư theo quy định.

Sử dụng hiệu quả nguồn vốn Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh

(25/06/2024)
Giai đoạn 2021 – 2024, tổng nguồn vốn bố trí cho Chương mục MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là trên 2.077 tỷ đồng. Trong đó, vốn NSTW là trên 732 tỷ đồng, vốn NSĐP là trên 7,7 tỷ đồng, vốn tín dụng trên 1.330 tỷ đồng, các nguồn vốn huy động khác khoảng 1,9 tỷ đồng.

Hiển thị 1 - 20 of 829 kết quả.