DetailController

Kinh tế

Triển khai hiệu quả công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh

09/05/2024 16:30
Trong thời gian qua, công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp thông thôn (CNNT) tiêu biểu được xem là động lực cho các cơ sở sản xuất, là cơ hội khẳng định sản phẩm đặc trưng của địa phương, được tôn vinh, tạo đà phát triển và hướng đến mở rộng quy mô sản xuất các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Qua đó, khuyến khích, thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển, khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh trên thị trường và đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế.

Sở Công Thương là cơ quan thường trực giúp việc cho UBND tỉnh triển khai kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu theo đúng mục đích, đối tượng, nguyên tắc bình chọn. Công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, chính sách về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được  tổ chức liên tục và sâu rộng thông qua chương trình truyền hình, trang thông tin điện tử Sở Công Thương. Kết quả bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh trong giai đoạn 2014-2023, tỉnh Hòa Bình tổ chức 02 kỳ bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020 và năm 2022, lựa chọn được 35 sản phẩm CNNT tiêu biểu trong đó có 57 bộ hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của 34 cơ sở công nghiệp nông thôn theo đúng trình tự thủ tục quy định. Công nhận cho 35 sản phẩm của 34 cơ sở công nghiệp nông thôn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hòa Bình năm 2020 và năm 2022. Các sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, cúp lưu niệm, được tặng thưởng bằng tiền mặt từ nguồn kinh phí khuyến công.

Việc xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cho cơ sở CNNT đã đưa vào kế hoạch kinh phí khuyến công hàng năm. Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020 và năm 2022 thực hiện đề án “Hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia Hội chợ, triển lãm trong nước” và ngân sách địa phương tổ chức Hội chợ triển lãm đã hỗ trợ cho 34 cơ sở có sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh tham gia gian hàng giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ Công nghiệp và Nông sản vùng Tây Bắc, tỉnh Hòa Bình năm 2020; Hội chợ Công Thương khu vực phía Bắc - Hòa Bình năm 2022 với tổng kinh phí khuyến công quốc gia và ngân sách địa phương hỗ trợ tham gia gian hàng trên 335 triệu đồng. Việc hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia hội chợ, triển lãm từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, ngân sách địa phương đã góp phần tạo cơ hội cho các cơ sở CNNT tiếp tục duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm với tiêu chuẩn chất lượng mà cơ sở đã cam kết tại hồ sơ đã đăng ký; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thuế doanh nghiệp, các nghĩa vụ khác đối với nhà nước. Đảm bảo an toàn sản xuất, các quy định về bảo vệ môi trường, có dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thị trường tiêu thụ.

Các kỳ bình chọn đã thu hút được nhiều cơ sở sản xuất tham gia, số lượng sản phẩm được tôn vinh tăng dần qua từng năm, hình thức và mẫu mã của sản phẩm tham gia bình chọn ngày càng đa dạng, chất lượng ngày càng cao. Việc vinh danh, công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu giúp cho doanh nghiệp quảng bá thương hiệu để nhiều khách hàng biết đến sản phẩm nhiều hơn, đồng thời giúp cho người tiêu dùng yên tâm tin tưởng khi lựa chọn sử dụng sản phẩm. Nhiều sản phẩm đã có thương hiệu, có thị trường tiêu thụ trong cả nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, cũng có nhiều sản phẩm của các cơ sở sản xuất nhỏ nhưng tiêu biểu mang tính chất vùng miền tham dự. Tạo động lực cho cơ sở công nghiệp nông thôn phát huy lợi thế cạnh tranh nhằm tạo ra các sản phẩm có năng xuất chất lượng, mẫu mã đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. Qua đánh giá công tác tổ chức bình chọn, hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh Hòa Bình được thực hiện theo đúng quy trình, hồ sơ đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn được chuẩn hóa, toàn bộ là hồ sơ điện tử cập nhật trên phần mềm, đồng thời thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương, sự đồng thuận của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh. Công tác tổ chức đã diễn ra thuận lợi, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức tạo điểm nhấn trong việc thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh./.