DetailController

Kinh tế

Tình hình triển khai thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân Sông Đà tỉnh Hòa Bình quý I năm 2024

09/04/2024 16:30
Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Đề án kéo dài đến hết năm 2025 tại Quyết định số 1554/QĐ-TTg ngày 21/9/2021.
Huyện Đà Bắc tập trung phát triển nghề nuôi cá lồng, cải thiện nguồn thu nhập kinh tế hộ dân vùng hồ sông Đà

Tổng vốn đầu tư của Đề án là 4.053,256 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách Trung ương 2.988,431 tỷ đồng (vốn đầu tư công vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 là 1.776 tỷ đồng) và vốn lồng ghép các chương trình 1.064,825 tỷ đồng (vốn lồng ghép giai đoạn 2021-2025 là 475.984 triệu đồng). Ủy ban nhân dân tỉnh đã phân bổ nguồn vốn cho các danh mục dự án đầu tư thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội vùng chuyển dân sông Đà tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 với tổng số kinh phí là 1.776 tỷ đồng tại Quyết định 2667/QĐ-UBND ngày 17/11/2021. Tình hình thực hiện nguồn vốn Đề án lũy kế vốn giao đến năm 2024 là 1.212.383 triệu đồng. Lũy kế vốn đã giải ngân đến 31/01/2024 là 712.059 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 712.059 triệu đồng. Tổng vốn giao kế hoạch năm 2024 là 392.500 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 309.148 triệu đồng. Tổng vốn giải ngân kế hoạch năm 2024 là 8.857 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương 8.857 triệu đồng. Tỷ lệ giải ngân vốn năm 2024 đạt tỷ lệ 2,26%.

Trong quý I năm 2024, huyện Đà Bắc thực hiện 01 dự án tái định cư tập trung tại xóm Duốc, xã Nánh Nghê với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng cho khoảng 50 hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai từ năm 2017 và 01 dự án thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư 01 dự án Khu định canh định cư tập trung Lũng Phiệng, xóm Mới, xã Đồng Chum với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng cho khoảng 60 hộ dân. Ổn định tại chỗ cho khoảng 120 hộ và tái định cư tại chỗ cho khoảng 50 hộ trên địa bàn toàn huyện. Hiện tại, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đà Bắc đang tiến hành kiểm tra, rà soát lại các hộ bị ảnh hưởng để tổ chức thực hiện. Phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng tổng nguồn kinh phí thực hiện 9.841 triệu đồng. Đơn vị thực hiện UBND các xã Nánh Nghê, Đồng Chum, Mường Chiềng, Giáp Đắt, Tân Pheo, Tân Minh, Đoàn Kết, Trung Thành, Yên Hòa, Đồng Ruộng, Tiền Phong, Vầy Nưa. Tiến hành triển khai đối với hỗ trợ khoán bảo vệ rừng diện tích tự nhiện do UBND xã trực tiếp quản lý 12.193,46 ha và hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên diện tích giao cho hộ gia đình 6.114,34 ha với tổng số kinh phí 7.323 triệu đồng. Đầu tư phát triển các mô hình chăn nuôi, gia súc, gia cầm: Tổng nguồn kinh phí thực hiện 1.877 triệu đồng. Đơn vị thực hiện Ủy ban nhân dân các xã. Nội dung thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản 01 đơn vị (xã Tân Pheo); mô hình chăn nuôi dê sinh sản 05 đơn vị (các xã Nánh Nghê, Tân Minh, Vầy Nưa, Cao Sơn, Hiền Lương); mô hình chăn nuôi ngan, gà 03 đơn vị (các xã Giáp Đắt, Hiền Lương, Tiền Phong); mô hình chăn nuôi lợn lai mỹ 04 đơn vị (các xã Mường Chiềng, Đoàn Kết, Toàn Sơn, Tú Lý); mô hình trồng cây Na dai 01 đơn vị (xã Đồng Ruộng); mô hình trồng Măng bát độ 01 đơn vị (xã Đồng Chum); mô hình trồng cây gai xanh 02 đơn vị (các xã Yên Hòa, Trung Thành). Tiến độ thực hiện đã hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch.

Thành phố Hòa Bình xây dựng kết cấu hạ tầng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 02 công trình cứng hóa đường đi vào nơi thành lập Đảng Bộ (Suối Mít), xã Yên Mông; sửa chữa tuyến mương Đồng Bồi, Đồng Cháu, Đồng Rãnh xóm Mời Mít, xã Yên Mông. Dự án đang triển khai thực hiện. Tổng kinh phí thực hiện 20 dự án trên địa bàn là 4.934.000.000 đồng.

Huyện Mai Châu đầu tư phát triển sản xuất xã Sơn Thủy đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo với tổng kinh phí dự kiến 1.806 triệu đồng. Hỗ trợ lưới đánh bắt cá cho 20 hộ dân với tổng kinh phí dự kiến 200 triệu đồng.  Hỗ trợ nhà ở cho 12 hộ dân với tổng kinh phí dự kiến 480 triệu đồng. Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho 09 hộ dân với tổng kinh phí dự kiến 90 triệu đồng. Xây dựng mô hình nuôi bò sinh sản cho 55 hộ dân với tổng kinh phí dự kiến 1.500 triệu đồng. Xây dựng mô hình chăn nuôi Dê cho 80 hộ dân với tổng kinh phí dự kiến 310 triệu đồng. Hỗ trợ lồng cá cho 30 hộ dân với tổng kinh phí dự kiến 450 triệu đồng. Hỗ trợ giống ngan lai thương phẩm, thức ăn ban đầu khoảng 2.500 con giống với tổng kinh phí dự kiến 250 triệu đồng. Hỗ trợ giống lợn lai sinh sản, thức ăn ban đầu cho khảng 60 hộ với tổng kinh phí dự kiến 277 triệu đồng. Xã Tân Thành đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo với tổng kinh phí dự kiến 900 triệu đồng. Hỗ trợ máy thái thức ăn gia súc cho 20 hộ dân xã Tân Thành với tổng kinh phí dự kiến 100 triệu đồng. Hỗ trợ nhà ở cho 14 hộ dân với tổng kinh phí dự kiến 560 triệu đồng. Hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho 65 hộ dân với tổng kinh phí dự kiến 650 triệu đồng. Xây dựng mô hình nuôi bò sinh sản cho 40 hộ dân với tổng kinh phí dự kiến 720 triệu đồng. Xây dựng mô hình chăn nuôi Dê cho 120 hộ dân với tổng kinh phí dự kiến 480 triệu đồng. Hỗ trợ giống cá khoảng 3.000 con cho các hộ dân với tổng kinh phí dự kiến 450 triệu đồng. Hỗ trợ lồng cá cho 30 hộ dân với tổng kinh phí dự kiến 370 triệu đồng. Hỗ trợ giống lợn lai sinh sản, thức ăn ban đầu cho khảng 170 hộ dân với tổng kinh phí dự kiến 850 triệu đồng. Lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án khác, tổ chức thực hiện và hoàn thành mục tiêu Đề án đã được phê duyệt với 10 Công trình với tổng mức đầu tư 14.750 triệu đồng.

Quý II năm 2024, tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện công tác quản lý, thực hiện các dự án luôn đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn, quy định của Luật xây dựng và các chế độ chính sách hiện hành. Phối hợp với sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện đẩy nhanh công tác GPMB các dự án khởi công mới để sớm bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu thi công xây dựng triển khai thi công công trình. Hoàn thiện hồ sơ, tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng công trình đã hoàn thành và thực hiện quyết toán công trình. Lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án, thực hiện hoàn thành các mục tiêu của Đề án. Chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, sử dụng đất của các dự án để tiếp tục bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Tiếp tục rà soát, lựa chọn, thực hiện các mô hình sản xuất phù hợp với các xã thuộc vùng dự án. Giải ngân 100% nguốn vốn kế hoạch giao năm 2024. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để giải quyết các vấn đề còn vướng mắc trong công tác GPMB, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc phấn đấu thi công xây dựng. Thường xuyên nắm bắt tiến độ, triển khai thực hiện dự án đúng theo quy định và tiến độ đề ra. Chỉ đạo việc hoàn thiện các thủ tục khẩn trương thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tiếp tục rà soát, lựa chọn, thực hiện các mô hình sản xuất phù hợp với các xã thuộc vùng dự án./.