DetailController

Kinh tế

Tình hình triển khai thực hiện các dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh

10/04/2024 16:30
Trong quý I năm 2024, tỉnh đã yêu cầu các chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tập trung thực hiện và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đồng thời sớm hoàn thiện các công việc cần thiết để khởi công thêm các công trình mới theo đúng tiến độ đề ra.

Dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 - Km53+000 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình) hiện nay đang tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo quy định Luật Đấu thầu năm 2023 và các hướng dẫn có liên quan. Dự kiến trong tháng 4/2024 sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng và triển khai thực hiện các gói thầu theo kế hoạch đã được phê duyệt. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư, đoạn qua địa phận huyện Đà Bắc (từ Km19+000 - Km40+869) chủ đầu tư cơ bản hoàn thiện công tác cắm cọc GPMB và trích đo bản đồ giải thửa để bàn giao cho Ủy ban nhân dân huyện Đà Bắc tổ chức kiểm kê, kiểm đếm thu hồi đất đảm bảo mặt bằng khởi công xây dựng công trình dự kiến trong quý III/2024 và thi công theo tiến độ. Đoạn qua địa phận huyện Mai Châu (từ Km41+800 - Km50+900) đã hoàn thành công tác cắm cọc GPMB và công tác trích đo bản đồ giải thửa. Đoạn qua địa phận huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (từ Km50+900 - Km53+000) hoàn thành công tác cắm cọc và bàn giao cho Uỷ ban nhân dân huyện Vân Hồ. Kế hoạch vốn được giao đến nay 4.523,000 tỷ đồng (trong đó năm 2023 là 4.518,000 tỷ đồng; năm 2024 là 5 tỷ). Dự án đã giải ngân 39,253 tỷ đồng.

Dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu), đoạn 1 (Km0-Km32) từ huyện Kim Bôi đến nút giao với cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình) đang thi công cầu. Nhà thầu tổ chức thi công trên tuyến tổng giá trị thi công đạt 229,6/1.666 tỷ đồng, đạt khoảng 13,78% giá trị hợp đồng. Hiện nay nhà thầu đang tổ chức thi công tại 13 vị trí cầu, 2 vị trí hầm chui trên toàn tuyến, cống bản lớn và hạng mục nền đường (giá trị khối lượng thi công đạt 229,6/337,09 tỷ đồng, đạt khoảng 66,65%). Công tác bồi thường GPMB địa phận huyện Kim Bôi (Km0-:-Km16+300) kiểm đếm đất, tài sản trên đất và phần mộ đạt 100%. Phê duyệt được 27 Quyết định phương án bồi thường đất và tài sản trên đất với giá trị 68 tỷ đồng và 01 Quyết định phê duyệt dự toán kinh phí và phương án di chuyển đường dây trung thế, hạ thế phục vụ giải phóng mặt bằng. Đơn vị thi công đang thi công dự án tái định cư tại xóm Sống, xã Vĩnh Đồng. Địa phận Thành phố Hòa Bình (Km24+200-:-Km31+462) kiểm kê, kiểm đếm được 122 hộ gia đình, cá nhân (13,5ha); ban hành 02 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ mộ giá trị 11,12 tỷ đồng. Địa phận huyện Lương Sơn (Km16+00-:-Km24+200) thực hiện kê khai, kiểm kê cơ bản trên toàn tuyến. Tổng diện tích thu hồi đất thực hiện dự án là 412.195,8m2. Thực hiện kê khai, kiểm kê là 269.852,4m2. Kế hoạch vốn được giao đến nay là 1.580,180 tỷ đồng (năm 2024 là 644,554 tỷ đồng); đã giải ngân 882,402/1.580,180 tỷ đồng

Dự án Đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai, Hà Nội (giai đoạn 1) thi công xây lắp, đắp nền K95 lý trình Km4+200-Km4+700, Km6+850-Km6+900; Km7+300-Km7+400. Thi công xong 03 cống ngang đường tại Km2+666 và Km4+300, Km4+636. Thi công hoàn thiện cầu số 2, đang thi công các hạng mục phụ trợ. Cầu số 3 đúc được 24/24 phiến dầm bản 12m, thi công 21/24 cọc khoan nhồi. Cầu số 4 thi công hoàn thiện nhịp T1, đang thi công các hạng mục phụ trợ. Cầu số 05 đã cơ bản hoàn thành. Giá trị thực hiện trong kỳ báo cáo đạt khoảng 1 tỷ đồng. Thực hiện kê khai, kiểm kê đất và tài sản trên đất cho 494/500 hộ, với diện tích là 34,3 ha/34,75 ha. Hiện nay Ban Quản lý dự án huyện Lương Sơn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng làm cơ sở thi công xây lắp. Lũy kế Kế hoạch vốn được giao đến nay 264,280 tỷ đồng (năm 2024 là 100 tỷ đồng); đã giải ngân 155,3/264,280 tỷ đồng. Trong đó giải ngân năm 2024 là 3,45/100 tỷ đồng. Hoàn thiện phương án, dự toán đền bù cho các hộ bị ảnh hưởng, chi trả tiền đền bù GPMB và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Dự án Đường Quang Tiến - Thịnh Minh, thành phố Hòa Bình (giai đoạn 1) hoàn thiện 04 phiến dầm I24 Cầu số 01 (Km2+289); thi công 20 dầm, 19 cọc nhồi mố M2, trụ T3 và trụ T4, đổ bê tông tường đỉnh mố M2; đổ bê tông đợt 3 thân trụ T3, đợt 2 thân trụ T4 cầu số 02 (Km3+247,87). Lắp dựng cốt thép, ván khuôn dầm số 03 cầu số 3 (Km5+648.60); hoàn thành 9/10 cọc khoan nhồi Cầu số 4 (Km5+977). Thi công 10 cọc khoan nhồi; đổ bê tông tường đỉnh mố M1, M2 cầu số 5 (Km6+520.00). Giá trị hoàn thành trong kỳ báo cáo 4,3 tỷ đồng. Lũy kế giá trị hoàn thành đến nay 40,2 tỷ. Kiểm đếm được khoảng 248/250 hộ dân bị ảnh hưởng; phê duyệt phương án bồi thường và chi trả 11 đợt cho các hộ dân và các tổ chức với kinh phí đền bù hơn 44,01 tỷ đồng. Kế hoạch vốn được giao thực tế đến nay 180,387 tỷ đồng ( năm 2024 là 55,307 tỷ đồng). Đã giải ngân được 125,080/180,387 tỷ đồng.

Dự án Kết nối Giao thông và thủy lợi tỉnh Hòa Bình với hạ tầng giao thông quốc gia (sử dụng vốn vay ODA Hàn quốc) đã xác định 05 vị trí đổ thải, UBND thành phố Hòa Bình cho phép đổ thải vào vị trí xây dựng khu tái định cư tại tổ 1, phường Quỳnh Lâm với khối lượng dự kiến khoảng 600.000m3; đơn vị thi công đo đạc, lập bản đồ địa chính hoàn thiện các nội dung đo đạc ngoài hiện trường và tiến hành công tác biên tập bản đồ; kế hoạch vốn được giao đến nay 41,771 tỷ đồng (năm 2024 là 21,771 tỷ đồng); đã giải ngân được 16,846/41,771 tỷ đồng. Dự án Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 438B Khoan Dụ - An Bình đến nay cơ bản đã hoàn thành, hiện đang hoàn thiện các thủ tục bàn giao đưa vào khai thác sử dụng; kế hoạch vốn được giao thực tế đến nay 195,900 tỷ đồng (kế hoạch vốn năm 2024 là 21,099 tỷ đồng); giá trị giải ngân 181,497/195,900 tỷ đồng. Dự án Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 435 kế hoạch vốn được giao đến nay 298 tỷ đồng (năm 2024 là 10 tỷ đồng); giá trị giải ngân 280,7/298 tỷ đồng. Dự án Đường Liên huyện vùng cao Lạc Sơn - Tân Lạc kế hoạch vốn được giao 291,1 tỷ đồng (năm 2024 là 5,797 tỷ đồng); giá trị giải ngân 285,3/291,1 tỷ đồng.

Dự án Đường nối từ đường QH8 với đường An Dương Vương, thành phố Hòa Bình triển khai các hạng mục của công trình hệ mặt cầu (cầu kênh tiêu 20); cấu kiện đúc sẵn (bó vỉa, giếng thu, ống cống các loại.....). Thi công nền đường từ Km0-Km0+100; Km0+412 đến km0+891. Thi công đường công vụ, bơm nước, mặt bằng công trường; tập kết máy ép cọc, thi công mố M1, cọc BTCT mố M2 (cầu hồ Quỳnh Lâm). Hiện tại đã bàn giao mặt bằng (địa bàn phường Dân Chủ, Thái Bình và Quỳnh Lâm) với tổng diện tích khoảng 4,2ha/6,8ha tổng diện tích đất của công trình. Kế hoạch vốn được giao đến nay 131,920 tỷ đồng (năm 2024 là 18 tỷ đồng). Giá trị giải ngân 87,800/131,920 tỷ đồng. Tiếp tục triển khai các hạng mục của công trình: Hệ mặt cầu, tứ nón, chân khay, đường đầu cầu...(cầu kênh tiêu 20); Nền đường Km0-Km0+100; Km0+412-Km0+891; cấu kiện đúc sẵn (ga, hào kỹ thuật, cống các loại); thi công đường công vụ, đắp bờ vây ngăn nước, bơm nước, mặt bằng công trường, tập kết máy ép cọc... để thi công các hạng mục cầu Quỳnh Lâm. Dự án Đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B đã hoàn thành công tác kiểm kê đất và tài sản trên đất của khoảng 120 hộ gia đình, cá nhân thuộc các xóm Sáng Trong, Sáng Mới, Đồng Bãi với chiều dài tuyến khoảng 6.1 km.; kế hoạch vốn thực tế được giao đến nay là 139,164 tỷ đồng (năm 2024 là 11,8 tỷ đồng); đã giải ngân 127,4/139,164 tỷ đồng

Thời gian tới, tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã và đang triển khai, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Sớm hoàn thiện các công việc cần thiết để khởi công thêm các công trình mới theo đúng tiến độ đề ra. Các chủ đầu tư có phương án cho từng dự án và phối hợp chặt chẽ với các sở ngành, địa phương làm tốt công tác GPMB, bồi thường và hỗ trợ, tái định cư cho người dân. Các địa phương có dự án đi qua cần chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn đẩy nhanh công tác bồi thường GPMB và tái định cư, đảm bảo điều kiện khởi công thực hiện các dự án. Sớm hoàn thành xây dựng hạ tầng khu tái định cư để kịp thời giao đất cho các hộ thuộc diện tái định cư tiến hành xây dựng kịp thời bàn giao mặt bằng triển khai thi công./.