DetailController

Kinh tế

Các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất-kinh doanh ngay từ những tháng đầu năm

04/04/2024 16:50
Trong quý I/2024, kinh tế- xã hội tiếp tục có xu hướng phục hồi và phát triển. Với kế hoạch phát triển phù hợp, các doanh nghiệp trong tỉnh đã tập trung đẩy mạnh sản xuất kinh doanh với tinh thần khẩn trương, sôi nổi.
Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh quý I của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ước đạt 5.150 tỷ đồng tăng 6,63% so với cùng kỳ năm trước.

Quý I, toàn tỉnh có 95 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký khoảng 1.000 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số lượng doanh nghiệp cấp mới bằng 87,9%, số vốn đăng ký bằng 84%. Ngoài ra, có 110 doanh nghiệp đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; cấp thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 300 lượt doanh nghiệp; 45 doanh nghiệp quay trở lại thị trường.

Tỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 3 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký là 500 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước số dự án giảm 25%, về vốn đăng ký tăng 28%. Thực hiện điều chỉnh 3 dự án đầu tư. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có tổng số 714 dự án. Trong đó, có 37 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 469,25 triệu USD và 677 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 235.355 tỷ đồng. 

Các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện có 111 dự án đầu tư còn hiệu lực. Trong đó có 26 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký là 379,77 triệu USD và 81 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 15.952,29 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh quý I của các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp ước đạt 5.150 tỷ đồng tăng 6,63% so với cùng kỳ năm trước.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, tỉnh đã chủ động điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Các sở, ban, ngành phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách khác. Đồng thời, tiếp tục rà soát các điều kiện cho vay, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay thuận lợi, thông thoáng, linh hoạt, khả thi, hợp lý hơn để tăng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp; thúc đẩy giải ngân các gói tín dụng. Cơ quan chức năng tăng cường quản lý giá cả, thị trường; bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng./.