ListNewByCategory

Phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

(30/06/2023)
6 tháng đầu năm, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở tất cả các loại hình cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở, kịp thời xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, quán triệt, triển khai Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Qua đó cán bộ, đảng viên và Nhân dân được biết, được bàn, được kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò làm chủ trong việc tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. Việc cải cách thủ tục hành chính theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch đã tạo thuận lợi cho Nhân dân trong quá trình thực hiện các giao dịch. Công tác tiếp dân, tiếp xúc cử tri, tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân được tăng cường thực hiện nghiêm túc.

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh

(29/06/2023)
Trong thời gian, tình hình thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua trên địa bàn có những chuyển biến tích cực. Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn thực hiện của bộ, ngành Trung ương và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của tỉnh để xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thường xuyên lồng ghép nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các chuyên đề và cuộc họp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trong việc chấp hành và thực hiện có hiệu quả.

Ban Văn hóa – Xã hội thẩm tra nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

(28/06/2023)
Ngày 28/6, Ban Văn hóa - Xã hội của HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ 14 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Quách Thế Ngọc, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị, có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo UB MTTQ VN tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành chức năng và thành viên Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh.

Thông tin Kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lương Sơn

(28/06/2023)
Ngày 26/6/2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lương Sơn. UBKT Huyện ủy Lương Sơn đã họp xem xét, kết luận một số nội dung như sau:

Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

(27/06/2023)
Sau 23 ngày làm việc (đợt 1 từ ngày 22/5-10/6/2023; đợt 2 từ ngày 19/6-24/6/2023), với tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, được cử tri và Nhân dân cả nước đánh giá cao. Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hòa Bình đã có nhiều hoạt động tích cực, đóng góp vào thành công chung của Kỳ họp. Các ĐBQH trong Đoàn đã tham gia đầy đủ, nghiêm túc chương trình nghị sự của Quốc hội với tinh thần trách nhiệm cao. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử trước cử tri và Nhân dân, các đại biểu đã dành thời gian nghiên cứu tài liệu, chủ động tham gia phát biểu nhiều ý kiến sâu sắc, đa chiều tại các phiên thảo luận ở tổ và hội trường về các dự án luật, dự thảo nghị quyết; tham gia chất vấn thẳng thắn, tâm huyết đóng góp cho Quốc hội, Chính phủ trong việc xây dựng chủ trương, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Hòa Bình

(26/06/2023)
6 tháng đầu năm, thành phố Hòa Bình có tổng số 179 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Trong đó: Lĩnh vực kinh tế: 51 mô hình; lĩnh vực văn hóa - xã hội: 70 mô hình; lĩnh vực an ninh, quốc phòng: 46 mô hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: 12 mô hình; có 16 mô hình mới được nhân rộng.

Tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại huyện Kim Bôi

(26/06/2023)
Sáng 26/6, tại Nhà văn hóa xã Vĩnh Tiến (huyện Kim Bôi), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bao gồm các đồng chí: Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Đức Chính, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn; Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã có buổi tiếp xúc với 130 cử tri huyện Kim Bôi sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và huyện Kim Bôi.

Tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

(23/06/2023)
Ngày 14/6/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 151-KH/ĐUK về việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Khảo sát công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tại huyện Lương Sơn

(22/06/2023)
Chiều 21/6, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn tỉnh, cùng các đồng chí thành viên BCĐ đã có buổi khảo sát tại huyện Lương Sơn.

Tăng cường công tác xây dựng chính quyền; thanh tra, phòng, chống tham nhũng và hoạt động tư pháp

(22/06/2023)
Từ đầu năm 2023, tỉnh đã tổ chức bộ máy và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và các huyện, thành phố cơ bản ổn định. Tiếp tục triển khai sắp xếp, kiện toàn, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ban hành Quyết định tạm giao chỉ tiêu biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, số lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội; cán bộ chuyên trách, công chức cấp xã, tỉnh Hòa Bình năm 2023. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách tinh giản biến chế; phê duyệt danh sách đối tượng tinh giản biến chế đợt I năm 2023 đối với 45 người; phê duyệt danh sách đối tượng tinh giảm biên chế đối với 12 cán bộ, công chức cấp xã. Công tác cán bộ được đẩy mạnh.

Ra mắt mô hình điểm “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” cấp huyện tại Kim Bôi

(21/06/2023)
Ngày 21/6, tại UBND huyện Kim Bôi đã diễn ra Lễ ra mắt mô hình điểm “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ” cấp huyện. Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" tỉnh; Bùi Tiến Lực, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và các huyện, thành phố.

Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 6/2023

(15/06/2023)
Ngày 15/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 6/2023. Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Báo cáo viên Trung ương công tác tại tỉnh, Báo cáo viên cấp tỉnh.

Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

(15/06/2023)
Trong 6 tháng đầu năm 2023, để đảm bảo ứng phó kịp thời với các diễn biến mới và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các hoạt động thuộc Chương trình bình ổn thị trường, kiểm soát lạm phát; chủ động, quyết liệt trong công tác điều hành cân đối cung - cầu thị trường các mặt hàng do Nhà nước quản lý, các dịch vụ công triển khai theo đúng lộ trình.

Bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031

(12/06/2023)
Chiều ngày 9/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031. Dự buổi lễ, có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ lớp học; PGS,TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch của ban Thường vụ Tỉnh ủy

(12/06/2023)
Thực hiện Kế hoạch số175-KH/TU, ngày 26/5/2023 của Ban Thường vụTỉnh ủy về thực hiện Kết luận số50-KL/TW, ngày 28/02/2023 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Kếhoạch số176-KH/TU, ngày 29/5/2023 của Ban Thường vụTỉnh ủy về xây dựng Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023, ngày 09/6/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1184-CV/BTGTU về việc tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xác định phạm vi bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự cần quy định phù hợp với từng vùng miền

(12/06/2023)
Chiều 9/6, tiếp tục Chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi); Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm 2023

(12/06/2023)
6 tháng đầu năm 2023, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Ban chỉ đạo Dân vận khéo của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện, đạt nhiều kết quả thiết thực góp phần vào việc phát huy đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” trong các cơ quan, đơn vị đã gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn và góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện quy chế dân chủ ở các cơ quan, đơn vị trong khối. Thông qua phong trào thi đua góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội, giáo dục và động viên cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động nêu cao vai trò tiền phong gương mẫu, tạo sự đoàn kết thống nhất góp phần xây dựng chức Đảng, cơ quan, đơn vị các các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023

(12/06/2023)
Để tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyên góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, ngày 9/6/2023, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 148-KH/ĐUK về thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023.

Dự thảo Luật bám sát thực tế và giải quyết được căn cơ những vướng mắc, đáp ứng kỳ vọng của cử tri và Nhân dân

(09/06/2023)
Tiếp tục Chương trình làm việc tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, trong phiên họp buổi sáng 09/6, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Kiểm tra thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại Đảng ủy Quân sự tỉnh

(07/06/2023)
Ngày 07/6, Đoàn kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nhiệm kỳ 2020-2025 do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại Đảng ủy Quân sự tỉnh. Tham gia Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Tiến Sinh, UV BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Thắng, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hoà Bình; Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh sáng ngày 05/6: Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi)

(06/06/2023)
Sáng 5/6, tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội tiến hành Thảo luận ở tổ về dự án Luật Nhà ở (sửa đổi).

Kế hoạch của Tỉnh ủy về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

(06/06/2023)
Ngày 5/6/2023, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 180-KH/TU về thực hiện Kết luận số 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Phát biểu thảo luận kinh tế - xã hội tại kỳ họp thứ 5: Cần cơ chế đặc thù khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(02/06/2023)
Tuần làm việc thứ hai, Quốc hội khóa XV đã dành 1,5 ngày để thảo luận tại Hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023.

Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV: Đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc- sửa đổi Luật Công an nhân dân phù hợp với Bộ luật Lao động và thực tiễn chiến đấu, công tác của lực lượng Công an nhân dân

(02/06/2023)
Tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, sáng ngày 02/6, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình tham gia thảo luận tại Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Tập huấn kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí

(02/06/2023)
Ngày 2/6, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn kiến thức về xây dựng Đảng cho lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong tỉnh, văn phòng đại diện cơ quan báo chí Trung ương trên địa bàn.

Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 5 (chiều 30/5): Đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà- Xem xét một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chưa phù hợp

(01/06/2023)
Buổi chiều ngày 30/5, QH nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết (NQ) về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi), sau đó, QH thảo luận ở tổ về dự thảo NQ này và dự thảo NQ của QH về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

(01/06/2023)
Trong tháng 6/2023, Tỉnh ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 05/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; Kết luận số 840-KL/TU, ngày 03/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm 2023; trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 5 (chiều 30/5): Đại biểu Đặng Bích Ngọc - Quy định về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm

(31/05/2023)
Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều 30/5, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình tham gia thảo luận tại tổ về Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tại Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

(31/05/2023)
Chiều 30/5, Đoàn kiểm tra số 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh chiều ngày 29/5: Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình tiến hành thảo luận tại hội trường về “Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”

(30/05/2023)
Theo chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, ngày 29/5 Quốc hội dành cả ngày thảo luận ở hội trường về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.

Hoạt động của Đảng ủy Khối ngày càng đổi mới theo hướng kiến tạo, hành động

(29/05/2023)
Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XVII, các tổ chức cơ sở Đảng đã tập trung lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị của tỉnh. Hoạt động của các cấp ủy, cơ quan ngày càng đổi mới theo hướng kiến tạo, hành động; hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến thực chất và hiệu quả hơn.

Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 5 (chiều 27/5)

(29/05/2023)
Đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà - Tham gia thảo luận tại Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Hiển thị 281 - 320 of 6.157 kết quả.