DetailController

Chính trị

Thông tin Kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lương Sơn

28/06/2023 14:19
Ngày 26/6/2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lương Sơn. UBKT Huyện ủy Lương Sơn đã họp xem xét, kết luận một số nội dung như sau:

1. Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lương Sơn về kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các cá nhận thuộc Đảng ủy xã Hòa Sơn; UBKT Huyện ủy đã thực hiện quy trình xem xét thi hành kỷ luật:

Đối với các đồng chí Bùi Đức Quyên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Đình Hiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Hoàng Công Phủ, Phó Chủ tịch UBND xã; Bùi Ngọc Thân, nguyên Công chức Địa chính - Xây dựng UBND xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường và trật tự xây dựng tại xã Hòa Sơn.

Qua kết quả xem xét các đồng chí Bùi Đức Quyên, Nguyễn Đình Hiến, Hoàng Công Phú và Bùi Ngọc Thân chưa thực hiện nghiêm quy chế, quy định làm việc, chưa tập trung, quyết liệt, thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát, đôn đốc để xảy ra nhiều vụ việc vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý đất đai, tài nguyên, xây dựng, môi trường trên địa bàn, chưa thục hiện tốt vai trò, trách nhiệm được phân công. Vi phạm của các đồng chí có tính chất, mức độ tác hại lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức Đảng.

Căn cứ các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; tính chất, mức độ, nguyên nhân, tác hại của các vi phạm. UBKT Huyện ủy quyết định thi hành kỷ luật:

Cảnh cáo đối với các đồng chí: Nguyễn Đình Hiến, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Hoàng Công Phủ, Phó Chủ tịch UBND xã; Bùi Ngọc Thân, nguyên Công chức Địa chính - Xây dựng UBND xã.

Khiển trách đối với đồng chí Bùi Đức Quyên, nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, nguyên Chủ tịch HĐND xã.

2. Xem xét kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 24/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn (Chỉ thị số 46-CT/TU) đối với đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn Lương Sơn. UBKT Huyện ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm là cơ bản trong việc thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn, còn một số hạn chế: Chưa có nhiều đổi mới để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn; tỷ lệ tập hợp đoàn viên ở một số chi đoàn còn thấp; tỷ lệ đoàn viên ưu tú được Đảng xem xét kết nạp còn hạn chế...

UBKT Huyện ủy yêu cầu đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Huyện đoàn tiêp tục phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về UBKT Huyện ủy.

3. Xem xét kết quả giám sát việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ đối với Chi bộ Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Hòa Bình; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao đối với đồng chí Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Hòa Bình. UBKT Huyện ủy nhận thấy: Bên cạnh những ưu điểm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của đồng chí Bí thư Chi bộ, còn một số hạn chế trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với đảng viên, tổ chức sinh hoạt chuyên đề; kết nạp đảng viên.

UBKT Huyện ủy yêu cầu Chi bộ Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Hòa Bình, đồng chí Bí thư Chi bộ Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Hòa Bình tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục các hạn chế đã được chỉ ra, báo cáo kết quả về UBKT Huyện ủy.

 Cũng tại kỳ họp này, UBKT Huyện ủy đã xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác./.