DetailController

Chính trị

Hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố Hòa Bình

26/06/2023 17:00
6 tháng đầu năm, thành phố Hòa Bình có tổng số 179 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Trong đó: Lĩnh vực kinh tế: 51 mô hình; lĩnh vực văn hóa - xã hội: 70 mô hình; lĩnh vực an ninh, quốc phòng: 46 mô hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị: 12 mô hình; có 16 mô hình mới được nhân rộng.
Cấp ủy và chính quyền xã Mông Hóa, phường Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình tuyên truyền, vận động nhân dân trong chủ trương quy hoạch đất đai, phát triển kinh tế

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội đặc thù từ thành phố đến cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố được triển khai thực hiện hiệu quả, đặc biệt là việc duy trì triển khai thực hiện các mô hình hiện có và công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” luôn thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Nhiều mô hình có sức lan tỏa, tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Qua triển khai thực hiện các mô hình “Dân vận khéo” đã làm thay đổi nhận thức, ý thức, thái độ và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiêu biểu có thể kể tới, trên lĩnh vực kinh tế có các mô hình: “Trồng bí xanh”, “Trồng rau sạch”, “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế”, “Hỗ trợ vay vốn không lấy lãi”, “Xây dựng quỹ hội cho hội viên vay để sản xuất, phát triển kinh tế không lãi xuất”, “Người cao tuổi phát triển kinh tế”, “Phụ nữ tiết kiệm góp vốn xoay vòng”, “Nuôi Dúi”, “Nuôi Dê”... đã mang lại hiệu quả kinh tế cao; trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thủy sản như mô hình: “Dịch vụ chổi chít”, “Sản xuất lắp ghép khung nhôm cửa kính”, “Hợp tác xã vận tải du lịch - dịch vụ”, “Nuôi cá lồng”, “Hợp tác xã Dược liệu thuốc nam dân tộc Dao”... giúp nhiều hộ vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, tạo việc làm tại chỗ cho nhiều lao động.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, có các mô hình tiêu biểu như: Mô hình “Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ”, “Dòng họ học tập”, “Gia đình học tập”, “Đơn vị học tập”, “Trang vở vượt khó”, “Nuôi lợn nhựa giúp bạn nghèo”, “Học bổng 1.000 đồng”, “Đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ”, “Mẹ đỡ đầu”.... của Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Chữ thập đỏ và Hội Khuyến học, qua đó đã động viên các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thực hiện tốt phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Mô hình quản lý đô thị, bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm thực hiện như mô hình: “Tuyến phố văn minh”, “Phân loại rác”, “Khu dân cư không rác” được triển khai nhân rộng trên địa bàn thành phố. Mô hình “Đoạn đường tự quản” của Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên được gắn với phong trào “Ngày chủ nhật xanh”, “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ phố văn minh”, “Tuyến đường cờ hoa”; “Đoạn đường phụ nữ tự quản và văn minh đô thị”, “Thu gom, phân loại rác”, “Sân chơi thiếu nhi”... được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia, góp phần làm sạch đẹp đô thị, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh chung của Nhân dân. Ngoài ra các mô hình “Tuổi cao gương sáng”, “Câu lạc bộ ông bà, cha, mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền ”, “Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau”... được Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi các cấp tiếp tục triển khai hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần xây dựng gia đình văn hoá, khu dân cư văn hóa. Mô hình chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân luôn được triển khai nhân rộng như mô hình: “Ngân hàng máu sống”, “Hiến máu tình nguyện”, “Khám bệnh và cấp thuốc miễn phí”... của Đoàn thanh niên, Hội Chữ thập đỏ được đồng đảo nhân dân tham gia.

Lĩnh vực an ninh – quốc phòng ghi nhận các mô hình tiêu biểu như: Mô hình: “Camera an ninh”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Tuyên truyền, vận động Nhân dân mở cửa thoát hiểm thứ hai”, “Cụm an ninh liên hoàn”, “Đội an ninh tự quản”, “Thanh niên tình nguyện gắn với bảo vệ Tổ quốc”... của Khối dân vận các Đảng ủy phường, xã, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên và Công an đang được triển khai nhân rộng….Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục duy trì 06 mô hình Làng bản văn hóa Quốc phòng và 02 mô hình Làng bản văn hóa Quốc phòng - An ninh, gắn với tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ", phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Hiện nay thành phố có 12 mô hình “Dân vận khéo” xây dựng hệ thống chính trị như mô hình: “Tổ Dân vận ", “Hòm thư góp ý 217 - 218” đặt tại Nhà văn hóa các phường, xã và trên hệ thống thư điện tử (mô hình của Mặt trận Tổ quốc các phường, xã). Mô hình “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, gần gũi, thân thiện gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ chiến sỹ Công an”, được Công an thành phố triển khai thực hiện ở Công an các phường, xã. Mô hình “Đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ cơ sở” của phường Kỳ Sơn.Các mô hình về công tác dân vận chính quyền được Công đoàn cơ quan các phường, xã quan tâm chỉ đạo thực hiện như mô hình: “Cải cách hành chính: Trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân thuộc lĩnh vực Tư pháp hộ tịch và Văn phòng Uỷ ban nhân dân". Mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đức tính “Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”, “Nói đi đôi với làm”, “Củng cố tổ chức Hội vững mạnh” ...

Nhìn chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố đã góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, đảm bảo quốc phong - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2023; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, ý thức và sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo”. Đến nay, đã có nhiều mô hình “Dân vận khéo” được các cấp, các ngành nghiên cứu, xây dựng và triển khai thực hiện điểm, sau đó tổng kết đánh giá nhân rộng ở tất cả các lĩnh vực trên địa bàn thành phố./.