DetailController

Chính trị

Ban Pháp chế- Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năn 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh

28/06/2023 13:59
Ngày 27/6, Ban Pháp chế- Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năn 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Ban Pháp Chế- Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năn 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Kiên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Quách Thanh Hải, Phó trưởng Ban Pháp chế- Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Pháp chế xem xét, thảo luận đối 4 báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năn 2023, gồm: Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023; báo cáo công tác quản lý thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo công tác quản lý Nhà nước về công tác khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII.

Các đại biểu bản thống nhất với các báo do Ủy ban nhân tỉnh và các cơ quan chuyên môn tại trình hội nghị. Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 đạt khá; với 15/19 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,47%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 3,2%; toàn tỉnh có 8 xã về đích nông thôn mới. Bên cạnh đó, Ban Pháp chế cũng chỉ ra một số vấn đề cần lưu ý trong thời gian tới như: GRPD bình quân đầu người chưa đạt; tỷ lệ các khu công nghiệp hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường giảm; hoạt động khai thác khoáng sản và vận chuyển vẫn ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

Ban Pháp chế đề nghị cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác phối hợp; quan tâm xử lý  kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhằm giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn tỉnh, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của Nhân dân vào vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Ngọc Kiên, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của thành viên Ban; thực hiện chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo thẩm tra để báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh./.