Các dự án kêu gọi đầu tư

Đánh giá kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2015

17/02/2016 17:00
Ngày 17/02, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2015, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Năm 2015, công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh được quan tâm, tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư những ngành, nghề có lợi thế là định hướng dài hạn cho những năm tiếp theo. Môi trường đầu tư tương đối ổn định. Sở KH&ĐT đã nghiên cứu, tích cực hướng dẫn nhà đầu tư trong việc lập hồ sơ dự án đảm bảo tính pháp lý, thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Công tác thẩm định dự án được nâng cao chất lượng ngay từ ban đầu, vì vậy các dự án triển khai thực hiện ít gặp vướng mắc. Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh được đẩy mạnh. Tính đến ngày 31/12/2015, toàn tỉnh có 421 dự án, trong đó có 31 dự án FDI (đầu tư nước ngoài) với tổng vốn đăng ký là 468 triệu USD, đăng ký sử dụng gần 670 ha đất và 389 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 45.975 tỷ đồng, đăng ký sử dụng hơn 36.000 ha, diện tích đã thỏa thuận đền bù khoảng 21.000 ha (bằng 55,2% diện tích).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2015 còn tồn tại một số hạn chế như: Công tác cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch đất đai, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm... để nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát, quyết định thực hiện dự án chưa thực sự công khai; chưa xác định được ngành, nghề có lợi thế của địa phương; hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng được mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện dự án, đặc biệt là hệ thống giao thông và điện; công tác hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết những khó khăn trong quá trình hoạt động chưa kịp thời.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả đạt được, làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế; đồng thời, đề xuất một số kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn nữa kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận  những kết quả đạt được trong kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2015. Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Trên cơ sở Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây dựng và các Luật khác có liên quan ban hành một bộ thủ tục hành chính về đầu tư bảo đảm tính tuân thủ pháp luật, thống nhất giữa các cơ quan, phải đơn giản, dễ hiểu, dễ làm, giảm bớt thời gian, đi lại cho nhà đầu tư. Tăng cường vai trò của Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại và Du lịch để trở thành đầu mối cung cấp thông tin, hướng dẫn nhà đầu tư khi vào tỉnh lập dự án, hỗ trợ nhà đầu tư gặp khó khăn khi thực hiện. Tiếp tục quảng bá hình ảnh của tỉnh, kêu gọi đầu tư, đặc biệt dành quỹ đất sạch để tiếp nhận nhà đầu tư nước ngoài. Thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với nhà đầu tư để nắm bắt thông tin, tình hình thực hiện dự án, giải quyết kịp thời những vướng mắc giữa nhà đầu tư với các cơ quan quản lý Nhà nước. Kêu gọi các nhà đầu tư hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp tạo điều kiện thuận lợi thu hút doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Lê Huệ (CTTĐT)