ListNewByCategory

Mai Châu - điểm đến "Hấp dẫn - thân thiện - an toàn"

(28/03/2024)
Những năm qua, huyện Mai Châu (Hòa Bình) đã chú trọng thu hút đầu tư, triển khai các dự án phát triển du lịch, thương mại. Đến nay, huyện đã có nhiều dự án đầu tư về du lịch, thương mại được quyết định chủ trương đầu tư đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2024

(21/03/2024)
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác gia đình trên địa bàn tỉnh, ngày 19/3, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 216-KH/DDUK tuyên truyền triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2024. Chủ đề chung của công tác gia đình năm 2024 “Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng”.

Triển khai Đề án “Xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” năm 2024

(15/03/2024)
Với mục đích tăng cường công tác quản lý nhà nước; định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù; đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và hợp tác đầu tư phát triển du lịch tại các xã vùng cao huyện Tân Lạc. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, quảng bá, xúc tiến đầu tư, kêu gọi các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài tham gia đầu tư phát triển về lĩnh vực du lịch. Khai thác nguồn tài nguyên sẵn có các xã vùng cao huyện Tân Lạc xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với quản lý và bảo vệ tài nguyên phát triển thành khu du lịch bền vững, tăng thu nhập cho người dân. Ngày 14/3/2024, Tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 13 -NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 68/KH-BCĐ về triển khai Đề án “Xây dựng các xã vùng cao huyện Tân Lạc trở thành khu du lịch cấp tỉnh vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050” năm 2024.

Tân Lạc : Đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá dân tộc Mường

(11/03/2024)
Trên địa bàn huyện Tân Lạc, dân tộc Mượng là chủ yếu. Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường được chú trọng, thực hiện tốt. Nhận thức của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá dân tộc Mường đã được nêu cao; nhân dân đã nhận thức đúng vai trò của việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường gắn với đời sống nhân dân và nhiệm vụ phát triển du lịch. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã có sự phối hợp chặt chẽ, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường ở cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tình hình thực hiện Quy hoạch không gian văn hóa Mường trên địa bàn huyện Tân Lạc

(06/03/2024)
Ngày 06/3, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện Quy hoạch không gian văn hóa Mường trên địa bàn huyện Tân Lạc. Cùng tham gia đoàn có đồng chí: Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng; Huyện ủy, UBND huyện Tân Lạc.

Tuyên truyền hoạt động Ngày Âm nhạc Việt Nam

(06/03/2024)
Ngày 20/02/2024, Hội Nhạc sĩ Việt Nam có Công văn số 18/CV-HNS về việc đề nghị chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động Ngày Âm nhạc Việt Nam gửi Lãnh đạo UBND tỉnh Hoà Bình, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoà Bình.

Tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024

(04/03/2024)
Ngày 04/3, Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân đã ban hành Kế hoạch số 52/KH-BTC về Tổ chức Liên hoan nghệ thuật quần chúng LLVT và thanh niên, sinh viên tỉnh Hòa Bình lần thứ X, năm 2024.

Hiển thị 11 - 20 of 2.132 kết quả.