DetailController

Văn hóa

Họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023 – 2030

12/06/2024 15:22
Ngày 11/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023 – 2030. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố.
Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã công bố Quyết định thành lập BCĐ triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023 – 2030 do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy là Trưởng BCĐ; đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh là 2 phó trưởng BCĐ; thành viên BCĐ là đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực Văn hóa; lãnh đạo các sở, ngành, Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy. Thống nhất nội dung Hội nghị BCĐ lần thứ nhất. Thông qua quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên. Đề xuất thành lập Tổ tư vấn, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo.

Sau khi UBND tỉnh ban hành Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023 – 2030, đến nay đã có 10 huyện, thành phố xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” trên địa bàn các huyện, thành phố. Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc Mường đã được triển khai thực hiện như: Chuẩn bị đầu tư xây dựng Khu Bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch tại huyện Tân Lạc. Bảo tàng tỉnh đã phục chế được 9/74 trống đồng có giá trị tại Bảo tàng tỉnh để bảo quản và phục vụ trưng bày giới thiệu về di sản trống đồng của Hòa Bình. Phối hợp với Viện Âm nhạc các tỉnh, thành phố đã hoàn thiện bộ Hồ sơ khoa học di sản văn hóa Mo Mường trình Thủ tướng Chính phủ đệ trình Tổ chức UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào nội dung liên quan đến thành lập Tổ tư vấn, Tổ giúp việc BCĐ; một số nội dung hoạt động của BCĐ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc triển khai Đề án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình” giai đoạn 2023 – 2030 (Đề án) dựa trên ba quan điểm; thứ nhất là coi trọng, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa, dưới sự quản lý của Chính quyền, Nhân dân là chủ thể thực hiện; thứ hai là phải bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường phải gắn với xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, phát huy những giá trị tốt đẹp, đặc sắc, gắn với xây dựng văn hóa Mường, con người Mường, giáo dục đạo đức, lối sống tốt đẹp cho thế hệ trẻ; ba là coi giá trị văn hóa dân tộc là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển kinh tế do đó phải bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Dân tộc Mường phù hợp với thời đại, với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện Đề án cần quan tâm thêm tới một số nội dung như: Khẩn trương chỉ đạo xây dựng quy hoạch Khu Bảo tồn không gian văn hóa dân tộc Mường tại xã Phong Phú, huyện Tân Lạc; nghiên cứu xây dựng, lập hồ sơ khoa học trình xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đối với Quần thể hang động và danh lam thắng cảnh Chùa Tiên xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy; tiếp tục quan tâm phát triển những giá trị văn hóa phi vật thể dân tộc Mường, trọng tâm là khôi phục, bảo tồn một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của dân tộc Mường Hòa Bình như: Lễ Hội Khai hạ của người Mường Hòa Bình (Lễ hội Khai hạ Mường Bi Tân lạc; Lễ hội Mường Thàng, Cao Phong; Lễ hội Mường Động, Kim Bôi); Lễ hội Chùa Tiên, Lạc Thủy… Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thực hiện Đề án phải có ít nhất 4 huyện Mường là Bi, Vang, Thàng, Động (Tân Lạc, Lạc Sơn, Cao Phong, Kim Bôi) thành lập được BCĐ. Khẳng định việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa là nhiệm vụ lâu dài, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Các thành viên BCĐ, cấp, ngành, huyện, thành phố cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện. Các thành viên BCĐ Đề án căn cứ nhiệm vụ được giao tập trung triển khai thực hiện. Các huyện, thành phố thành lập BCĐ triển khai thực hiện Đề án; các sở, ngành, MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch triển khai Đề án. Việc thành lập Tổ tư vấn lựa chọn các thành viên có chuyên môn sâu, kinh nghiệm ở cả Trung ương và địa phương, nghệ nhân, người có uy tín. Tổ giúp việc nắm vững chuyên môn trong công tác tham mưu thực hiện Đề án. Có cơ chế, chính sách phù hợp đầu tư triển khai thực hiện Đề án./.