DetailController

Văn hóa

Kết quả thực hiện Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội

06/06/2024 16:30
Thực hiện Nghị quyết số 311/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ trong tâm cần tiếp tục chỉ đạo, báo cáo kết quả triển những nội dung được giao tại điểm 2 của Nghị quyết cụ thể trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội như sau:

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác thu, nộp Bảo hiểm xã hội; rà soát, phân loại từng đối tượng, từng trường họp chậm đóng để đưa ra những chính sách phù hợp; đối với những trường hợp bất khả kháng, gặp khó khăn tạm thời cần có chính sách hỗ trợ; đối với trường hợp cố tình trốn tránh, chây ỳ cần xử phạt nghiêm minh. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo hiểm xã hội cho người lao động về quyền và nghĩa vụ của người lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội: Trong năm 2024, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2024 việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội tại 02 cơ quan BHXH cấp huyện và 31 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hòa Bình Thanh tra chuyên ngành 20 đơn vị; đạt 18 % kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Thanh tra chuyên ngành đột xuất 06 đơn vị; kiểm tra nội bộ cơ quan BHXH 01 đơn vị, đạt 25 % kế hoạch BHXH Việt Nam giao; kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh (KCB) 01 đơn vị, đạt 20% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; kiểm tra đơn vị sử dụng lao động 08 đơn vị, đạt 40% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; kiểm tra đại lý thu, đại diện chi trả 01 đơn vị, đạt 100 % kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Thực hiện chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Hòa Bình tập trung
triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo phương thức điện tử: khai thác dữ liệu lớn, đồng thời phân tích các tiêu chí rủi ro để đôn đốc thanh tra, kiểm tra; tăng cường thanh tra chuyên ngành đóng đối với các đơn vị có dấu hiệu vi phạm, đơn vị nợ đóng; kiên quyết xử phạt
vi phạm hành chính các hành vi vi phạm pháp luật đóng BHXH, BHTN, BHYT; lập hồ sơ đề nghị khởi tố đối với trường hợp cố tình vi phạm.

Công tác tuyên truyền về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động khi tham gia BHXH luôn được quan tâm thực hiện, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tuyên truyền các quy định của Bộ luật Lao động và Luật bảo hiểm xã hội tới chủ sử dụng lao động, cán bộ làm công tác nhân sự trong các doanh nghiệp. Trong 3 tháng đầu năm, ngành BHXH và các ngành, địa phương, đơn vị doanh nghiệp phối hợp tổ chức 02 cuộc tuyên truyền với hình thức hội nghị đối thoại, tư vấn, hỗ trợ, giải đáp những vướng mắc của người lao động và người sử dụng lao động về BHXH, BHYT, BHTN. Theo đó, tập trung vào cán bộ công đoàn, chủ doanh nghiệp, người lao động trong các doanh nghiệp, thu hút trên 200 người tham dự.

Bên cạnh việc tổ chức đối thoại, tuyên truyền, BHXH tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền vào “Tháng Công nhân”, “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân” như: xây dựng phóng sự, chuyên mục, chuyên đề trên sóng phát thanh, các chuyên mục báo, đài, cổng thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh đều có mục Hỏi đáp, đi sâu giải đáp các thắc mắc, tháo gỡ các tình huống khó khăn trong thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Trong tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2024, BHXH tỉnh phối hợp với Tổ chức dịch vụ thu tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên toàn tỉnh, cụ thể: Tổ chức 120 hội nghị truyền thông với 7.635 người tham dự; đăng tải 68 tin, bài, ảnh, phóng sự qua các cơ quan truyền thông; đăng tải 278 tin, bài trên Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh với hơn 252 ngàn lượt truy cập; truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở là 8.205 lượt; tuyên truyền trực quan qua 6.496 tờ rơi hướng dẫn về dịch vụ công niêm yết tại các nhà văn hóa xã, phường, tổ, xóm trên địa bàn; chăng treo 200 băng rôn, khẩu hiệu; phát trên 29 ngàn tờ rơi, tờ gấp về chính sách BHXH, BHYT…/.