DetailController

Văn hóa

6 tháng đầu năm 2024 tỉnh Hòa Bình đón 2,6 triệu lượt khách

11/06/2024 07:41
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 6 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh ước đón 2,6 triệu lượt khách, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 61,9% kế hoạch năm. Trong đó khách quốc tế 260 nghìn lượt, khách nội địa 2.340 nghìn lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 2.689 tỷ đồng, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 58,5% kế hoạch năm.

Để thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động tham mưu một số nội dung như ban hành và triển khai báo cáo kết quả chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển du lịch năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2024; kế hoạch triển khai Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR với thành phố Hồ Chí Minh. Tập trung vào các nội dung trọng tâm, trọng điểm đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2024 số lượng khách du lịch đến với tỉnh Hoà Bình tăng rất nhanh, đặc biệt là vào dịp cuối tuần và những kỳ nghỉ lễ. Du lịch đã góp phần quan trọng trong việc từng bước góp phần đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho người lao động và từng bước hội nhập kinh tế quốc tế.

Công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch được tăng cường. Tỉnh đã tham gia quảng bá du lịch Hòa Bình tại Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20; xây dựng Video clip quảng bá du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2024 và phối hợp tuyên truyền quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng trung ương và địa phương. Duy trì hoạt động Cổng thông tin du lịch thông minh cung cấp thông tin và giá trị trải nghiệm phục vụ khách du lịch, khai thác hiệu quả nguồn lực khoa học công nghệ thông qua việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong công tác quản lý nhà nước về du lịch, quản lý điểm đến, quản lý doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai hướng dẫn các tổ chức, đơn vị hoạt động du lịch phối hợp triển khai nội dung chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch theo hướng dẫn của Tổng cục Du lịch.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 04 doanh nghiệp lữ hành quốc tế, 17 doanh nghiệp lữ hành nội địa và hơn 20 hợp tác xã là những đơn vị cung ứng sản phẩm, dịch vụ du lịch tại địa phương, ngoài ra còn tất nhiều các cá nhân cũng tham gia vào chuỗi cung ứng này. Cùng mở rộng các mối quan hệ để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nhằm tạo ra được những sản phẩm phong phú, đa dạng, có sự khác biệt và tận dụng được lợi thế. Đối với người dân tại các điểm du lịch cộng đồng, thông qua hoạt động của kinh tế du lịch cũng được giao lưu và tiếp biến các giá trị văn hóa của các đối tượng du khách khác nhau đến nơi đây, đồng thời đem những giá trị văn hóa dân tộc mình giao lưu với các vùng, các khu vực và các quốc gia trên thế giới. Thị trường khách du lịch quốc tế đến Hòa Bình chủ yếu từ thị trường Châu Á chiếm 59,1% (trong đó khách Hàn Quốc chiếm gần 70%); thứ hai là thị trường Châu Âu chiếm 25,1% ( khác đến từ các thị trường truyền thống Pháp, Bỉ, Hà Lan Anh... ); tiếp đến là thị trường Châu Mỹ chiếm 10,8%, Châu Úc chiếm 4,1% và Châu Phi chiếm 0,9%. Thị trường khách du lịch nội địa vẫn là nguồn khách chủ yếu của Hòa Bình, khách đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và các địa phương ở khu vực phía Bắc; một số ít từ các tỉnh miền Nam và miền Trung. Thời gian cao điểm khách du lịch đến Hòa Bình là dịp đầu năm (du lịch lễ hội, tâm linh) và mùa hè (du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch của tỉnh còn nhiều hạn chế, nhất là cơ chế hợp tác trong khu vực và trên thế giới để tăng lượng khách quốc tế ở các thị trường truyền thống, thị trường tiềm năng và thị trường mới đến với Hòa Bình. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch từ tỉnh đến các địa phương còn hạn chế; thiếu cơ chế chính sách đặc thù ưu đãi của tỉnh để khuyến khích tạo điều kiện cho các nhà đầu tư trong phát triển du lịch; công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch chưa có tính chuyên nghiệp cao.

Trong 6 tháng cuối năm 2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh, triển khai có hiệu quả các Chỉ thị Nghị quyết, Đề án, Quy hoạch, Kế hoạch phát triển du lịch. Tham mưu triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển du lịch của Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh và Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 để thu hút khách du lịch, đặc biệt là thu hút khách quốc tế đến với Hoà Bình. Tập trung khai thác hiệu quả thị trường khách du lịch quốc tế truyền thống từ Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Úc...; tăng cường liên kết với thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận để mở rộng thị trường khách du lịch từ Trung Quốc, Đài Loan, các nước ASEAN và thị trường Châu Âu để tăng thời gian lưu trú, tăng chi phí trải nghiệm thiên nhiên và bản sắc văn hóa. Phát triển các thị trường tiềm năng như: Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Đức, Thái Lan, Malaysia, Singapore. Tranh thủ các nguồn lực về vốn, kinh nghiệm, công nghệ, nguồn khách, đẩy mạnh xúc tiến du lịch và hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp tục triển khai Chương trình OCOP để thúc đẩy du lịch gắn với phát triển nông thôn mới. Thực hiện số hoá cổng thông tin du lịch thông minh và xây dựng ứng dụng Nền tảng quản trị số và kinh doanh du lịch của các cơ sở doanh nghiệp du lịch trên địa và đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch để thu hút khách cũng như đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch.

Đẩy mạnh đổi mới công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch về quản lý, quản trị doanh nghiệp và lao động nghề, đáp ứng nhu cầu cạnh tranh, hội nhập và phát triển trong cơ chế thị trường; thúc đẩy phát huy hiệu quả các chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch trong nước và quốc tế. Tiếp tục chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các Quy hoạch, Kế hoạch, Đề án của Trung ương và của tỉnh về phát triển du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ và số hóa trong đầu tư, tuyên truyền, quảng bá, hình ảnh, sản phẩm du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng để thu hút đầu tư du lịch và quảng bá cho các khu, điểm, dịch vụ du lịch trên địa bàn toàn tỉnh./.