DetailController

Văn hóa

Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự lĩnh vực văn hóa, du lịch

13/05/2024 16:30
Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu thực hiện quản lý Nhà nước đối với 12 lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện gồm: Dịch vụ phát hành và phổ biến phim; dịch vụ giám định cổ vật; dịch vụ lập quy hoạch dự án, tổ chức thi công, giám sát thi công dự án bản quản, tu bổ và phục hồi di tích; dịch vụ karaoke, vũ trường; dịch vụ lữ hành; Hoạt động thể thao của doanh nghiệp thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; dịch vụ biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, tổ chức thi người đẹp, người mẫu; Bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; dịch vụ lưu trú; Mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; Xuất khẩu di vật, cổ vật không thuộc sở hữu nhà nước, sở hữu của tổ chức chính trị - xã hội, nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kinh doanh dịch vụ bảo tàng.

Những năm qua, Sở đã phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT) thuộc lĩnh vực quản lý. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, cơ sở lưu trú. Qua đó các tổ chức, cá nhân đã nắm được các quy định về quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc đầu tư kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch. Trong đó chú trọng tuyên truyền đến chủ các cơ sở hoạt động kinh doanh như: kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke, vũ trường, thể dục thể thao… để chủ cơ sở nhận thức, nắm đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình hoạt động kinh doanh.  Đặc biệt, các chuyên đề về đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch cũng được lồng ghép truyền đạt thông qua các lớp bồi dưỡng quản lý Nhà nước về du lịch được tổ chức định kỳ hàng năm dành cho cán bộ quản lý du lịch các huyện, thành phố và các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Về cơ bản những cơ sở kinh doanh dịch vụ trên đã thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, tuân thủ pháp luật, góp phần tích cực nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của Nhân dân.

Giai đoạn 2021 - 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 165 cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện thuộc lĩnh vực văn hóa và du lịch, bao gồm: 04 cơ sở kinh doanh hành nghề tu bổ, tôn tạo và phục hồi di tích; 13 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; 18 khách sạn, 92 cơ sở kinh doanh lưu trú (nhà nghỉ, homestay); 09 cơ sở đủ điều kiện kinh doanh hoạt động Thể thao; Chấp thuận cho 29 đơn vị vào địa bàn tỉnh biểu diễn nghệ thuật. Tất cả các cơ sở kinh doanh trong giai đoạn này đều có đầy đủ các giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; Giấy chứng nhận thẩm duyệt về Phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo các yêu cầu điều kiện về PCCC và các văn khác theo quy định.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tăng cường công tác quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT thuộc lĩnh vực quản của ngành. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đúng theo quy định; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh cải cách hành chính từ khâu tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, tài liệu, tạo điều điều kiện thuận lợi cho cơ sở kinh doanh, cơ quan, tổ chức trong việc cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, thể dục thể thao và Quyết định công nhận cơ sở lưu trú đảm bảo nhanh chóng đúng quy định pháp luật. Trong giai đoạn 2021 – 2023, Thanh tra chuyên ngành đã tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngành quản lý đối với 148 cơ sở kinh doanh, cụ thể: 84 cơ sở lưu trú du lịch; 48 cơ sở karaoke, 01 cơ sở vũ trường; 15 cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao. Qua quá trình kiểm tra nhìn chung các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn này, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành văn bản chỉ đạo quản lý kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, thể dục thể thao và cơ sở lưu trú phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh. Bước sang năm 2022, do tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc, căn cứ kết quả đánh giá cấp độ dịch bệnh theo Hướng dẫn của Bộ Y tế, hầu hết các địa phương đã xây dựng kế hoạch, phương án cho phép dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao và cơ sở lưu trú được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn hoạt động trở lại tại một số địa phương đã xảy ra các vụ cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, gây hậu quả nghiêm trọng, khó lường. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp tiến hành tổng rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, tạm đình chỉ, dừng hoạt động đối với các cơ sở vi phạm quy định về an toàn PCCC và an ninh trật tự.

Tuy nhiên hiện nay một số quy định về điều kiện kinh doanh không còn phù hợp với thực tế; lực lượng thanh kiểm tra còn mỏng, công tác kiểm tra chưa thực hiện thường xuyên; cơ chế phối hợp giữa các đơn vị chức năng chưa đồng bộ; số lượng cơ sở lưu trú trên địa bàn nhiều, nằm phân tán rải rác trên phạm vi của 10 huyện, thành phố đã ảnh hưởng đến công tác quản lý…Do đó, thời gian tới cần thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT để các cơ sở kinh doanh biết và nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong hoạt động kinh doanh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, chú trọng kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động của các cơ sở đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT…/.