DetailController

Văn hóa

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hoá, văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh

30/05/2024 15:52
Xác định vai trò quan trọng của hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật trong công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, Đảng bộ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân, tham gia xây dựng môi trường văn hoá, xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh nơi công cộng; phát huy giá trị văn hoá trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; tạo điều kiện phát triển các giá trị văn học nghệ thuật,... qua đó tạo dựng môi trường văn hoá lành mạnh.

Trên địa bàn tỉnh có tổ chức Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình, Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh, Thư viện tỉnh; phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố; Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh; đội tuyên truyền lưu động cấp huyện; gần 1.500 đội văn nghệ quần chúng tại các thôn, xóm, tổ dân phố với hàng chục nghìn diễn viên, nghệ nhân và hàng trăm câu lạc bộ,… Đây là những binh chủng trực tiếp thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật từ tỉnh đến cơ sở.

Hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật được quan tâm, tạo thành sức mạnh đoàn kết, tập hợp, động viên những người hoạt động văn học, nghệ thuật có trách nhiệm xây dựng và phát triển nền văn học, nghệ thuật tỉnh nhà theo hướng chuyên nghiệp, dân tộc và hiện đại nhằm tạo ra nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị về tư tưởng nghệ thuật, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên giản dị, khiêm tốn, tận tuỵ, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; trong đó vai trò của tuyên truyền, giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật để phòng chống tham nhũng, tiêu cực được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giới thiệu, nêu gương người tốt, việc tốt, nhất là cán bộ, đảng viên liêm chính vì nước, vì dân; nhân rộng các điển hình mới tiêu biểu, hiệu quả trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng. Xây dựng các chuyên đề tuyên truyền, phổ biến trên Tạp chí Văn nghệ Hòa Bình, qua những bài tản văn, truyện, ký, phóng sự, tuyên truyền thông qua hội nghị học tập chuyên đề về văn hoá, văn nghệ; thông qua các đợt sinh hoạt chính trị, hội thảo, toạ đàm; phối hợp tuyên truyền thông qua các hoạt động chuyên môn của các đơn vị chức năng như các chương trình biểu diễn, triển lãm nghệ thuật, đưa thông tin về cơ sở, các hoạt động văn hoá, văn nghệ , thể dục thể thao quần chúng,…; Thông qua các hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật để mang đến những thông điệp giáo dục để bạn đọc dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh thường xuyên tổ chức tuyên truyền trực quan thông qua các cuộc trưng bày, triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, tác phẩm văn học, trình diễn thơ ca, sân khấu, kịch ngắn, kịch thông tin,… Văn học, nghệ thuật đã đưa những nhân vật điển hình về liêm chính lên diễn đàn; lên án gay gắt những cá nhân vi phạm, đi ngược lại với những chuẩn mực về liêm chính. Hình thức giáo dục liêm chính bằng các tác phẩm văn học, nghệ thuật thực sự đã có tác dụng rất lớn trong giáo dục liêm chính trong cộng đồng.

Nhằm góp phần thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục liêm chính phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tỉnh đã quan tâm chỉ đạo công tác sáng tác, xây dựng tác phẩm nghệ thuật phục vụ Nhân dân. Việc triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1 và Giải thưởng báo chí về công tác xây dựng đảng “Búa liềm vàng” hằng năm là những đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của các cấp ủy, chính quyền các cơ quan báo chí, đội ngũ văn nghệ sỹ trên địa bàn tỉnh, của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong và ngoài tỉnh. Thông qua các cuộc thi, nhiều tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật có giá trị đã lan toả trong xã hội, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến toàn diện, sâu rộng hơn về ý thức, trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, tinh thần liêm chính; làm cho việc học tập, làm theo Bác, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên; là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã vận động hội viên tích cực sáng tác, đã có nhiều tác phẩm đạt chất lượng nghệ thuật tốt, nội dung thể hiện chuẩn mực, nét đẹp trong ứng xử của cá nhân, cộng đồng, thể hiện tinh thần chính trực, ngay thẳng, công bằng, có sức lan tỏa trong xã hội được công bố trên phương tiện thông tin đại chúng, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục liêm chính, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiêu biểu như: Về thơ, tập "Mắt trong”  của Bùi Việt Phương;  Văn xuôi, chùm tác phẩm "Chín vía gọi về”  và "Hành trình nhà giàn” của Phan Mai Hương; "Vời  vợi miền Tây” và "Đêm sông Hồng lộng gió”  của Phạm Minh Hằng; Âm nhạc, ca khúc "Khúc hát một vùng quê”  của Trương Văn Sơn, Bùi Việt Phương, "Lời chiêng” của Bùi Đình Chiến, Bùi Thiên Văn; "Tây Bắc mùa xuân về”  của Đinh Tùng Bách; Nhiếp ảnh, "Đưa nước về bản”  của Nguyễn Xuân Thanh, "Đường chạy mùa xuân”  của Đinh Văn Hải; Sách ảnh "Hòa Bình và những vùng đất quê hương Việt Nam”  của Bùi Thanh Bình; Lý luận, phê bình, dịch thuật và nghiên cứu, sưu tầm văn hóa, văn nghệ dân gian: tác phẩm "Hợp tuyển văn học dân gian dân tộc Thái, huyện Mai Châu”  của Khà Tiến và Lò Cao Nhum,...

Có thể nói, các hội viên giàu lòng đam mê, khao khát sáng tạo, luôn nêu cao tinh thần và vai trò trách nhiệm của người nghệ sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, lấy đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng làm phương châm cho hoạt động sáng tạo nghệ thuật. Các hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuật với hình thức, nội dung đa dạng, phong phú đã tạo nên giá trị văn hoá tinh thần của xã hội, là động lực quan trọng cho xây dựng và phát triển của tỉnh.