DetailController

Nông dân LĐ giỏi

Xây dựng các cấp Hội nông dân vững mạnh

11/10/2022 00:00
Từ đầu năm đến nay, phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội vững mạnh được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung chỉ đao, phát triển sâu rộng, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.
Củng cố các cấp Hội từ tỉnh tới cơ sở, đảm bảo cho hội viên nông dân mở rộng mô hình sản xuất và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, hội viên nông dân, kịp thời chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chỉ đạo các cơ sở Hội nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc của nông dân để đề xuất kịp thời với cấp ủy Đảng, chính quyền. Vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện các mục tiêu kinh tế- xã hội ở địa phương. Đến nay, các cấp Hội tổ chức hơn 2.500 buổi tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của Hội cấp cho hơn 170.000 lượt hội viên tham gia; phối hợp tổ chức 292 buổi tuyên truyền về pháp luật cho trên 23.000 lượt hội viên, trợ giúp pháp lý cho gần 6.000 lượt hội viên nông dân. Nhiều cơ sở Hội đã sáng tạo, linh hoạt trong triển khai các đợt thi đua, các cuộc vận động như: Tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài, xuất bản 3 số Thông tin công tác Hội, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện tuyên truyền chuyên mục trên sóng truyền; tổ chức các giải bóng chuyền nông dân cấp huyện.

Thực hiện đổi mới nội dung, phương thức và củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ Hội. Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh kết nạp mới được 862 hội viên, đạt 71,8% chỉ tiêu giao. nâng tổng số hội viên hiện nay là hơn 130.000 hội viên. Thành lập mới 1 cơ sở Hội và 7 chi hội. Đến nay, toàn tỉnh là 151 cơ sở, 1.460 chi Hội, 2.260 tổ Hội.

Hội Nông dân đã xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội. Cử 131 cán bộ đi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ, đạt 109,1% chỉ tiêu giao. Hội Nông dân các huyện, thành phố phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức 14 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 882 cán bộ tại huyện Lạc Thuỷ, Lạc Sơn, Đà Bắc, Yên Thuỷ, Tân Lạc, Cao Phong, Kim Bôi, thành phố Hoà Bình. Công tác phát triển quỹ Hội và hội quỹ được quan tâm. 100% cơ sở Hội vận động hội viên phát triển quỹ Hội, với nhiều hình thức. 9 tháng đầu năm, Quỹ Hội đã phát triển đạt trên 374,5 triệu đồng, nâng tổng số quỹ hội toàn tỉnh lên 10,878 tỷ đồng, bình quân 82.400 đồng/hội viên. Hội Nông dân các cấp thu nộp hội phí đạt 100% so với kế hoạch giao.

Các cấp Hội xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra giám sát, phản biện xã hội. Trong đó, Hội Nông dân tỉnh tổ chức 2 cuộc giám sát về thực hiện chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai cho sản xuất nông nghiệp; chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng đất trồng lúa theo quy định; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp tại huyện Kim Bôi. Hội Nông dân các huyện, thành phố giám sát được 4 cuộc giám sát về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại thành phố Hoà Bình, Mai Châu, Kim Bôi. Ngoài ra, các cấp Hội đã tổ chức kiểm tra được 431 cuộc tại cơ sở và chi, tổ Hội về kiểm tra thực hiện Điều lệ Hội, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội. Phối hợp với Hội đồng hòa giải cùng cấp tham gia hòa giải 163 vụ về tranh chấp đất đai, tranh chấp dân sự. Kết quả đã hòa giải thành công 149 vụ.

Với mục tiêu xây dựng giai cấp nông dân và người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Hội Nông dân đã quan tâm đến công tác nâng cao kiến thức hiểu biết xã hội, năng lực ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới, tiếp cận thị trường và hội nhập. Phối hợp với các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp tổ chức 159 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, 10 hội nghị nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho cán bộ, hội viên nông dân. Lựa chọn và trình Trung ương Hội 2 hội viên nông dân dự thi Cuộc thi Sáng tạo kỹ thuật Nhà nông toàn quốc lần thứ IX (2021 - 2022). Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án Xây dựng người nông dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, từng bước có khả năng thích ứng và nắm bắt kịp với xu thế chung của thế giới./.