DetailController

Nông dân LĐ giỏi

Các cấp Hội Nông dân tỉnh thực hiện tốt Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”

16/09/2022 00:00
Trong 5 năm 2017-2022, Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (NDSXKDG) đã góp phần tích cực vào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đời sống nông dân được cải thiện và nâng lên, từ đó góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hưởng ứng Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần tích cực vào phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới cảu tỉnh

Để thực hiện tốt phong trào, trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã kịp thời ban hành 35 văn bản để chỉ đạo thực hiện, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 06/8/2021 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Nông dân các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025”.

Các cấp Hội trong tỉnh đã tổ chức tuyên truyền được 16.934 buổi cho 1.203.371 lượt hội viên nông dân về các chính sách, pháp luật liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn, về nội dung của phong trào; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp tổ chức được 1.726 lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật cho trên 105.313 lượt hội viên nông dân tham gia; tín chấp 13.661 tấn phân bón các loại, 1.059 tấn thức ăn chăn nuôi, 516 tấn lúa, ngô giống, trên 41.400 cây giống các loại, 120 bể biogas, 37 máy nông nghiệp và trên 235.000 tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm... tổ chức 276 lớp dạy nghề cho 23.986 lượt hội viên nông dân; tuyên truyền vận động được 360.395 lượt hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, qua bình xét có 174.016 lượt hộ đạt danh hiệu hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) các cấp, trong đó cấp cơ sở là 126.008 lượt hộ, cấp huyện là 37.890 lượt hộ, cấp tỉnh là 9.439 lượt hộ, cấp Trung ương là 679 lượt hộ.

Phong trào Nông dân SXKDG, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đã giúp nhiều hộ nông dân vươn lên thoát nghèo, trở thành các hộ khá, giàu với mức thu nhập từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng là 74.204 lượt hộ, thu nhập từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng là 67.204 lượt hộ, thu nhập từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng là 24.123 lượt hộ, thu nhập từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng là 7.211 lượt hộ, thu nhập từ 1 tỷ đồng trở lên là 1.274 lượt hộ.

Các hộ nông dân SXKD giỏi đã và đang tạo việc làm tại chỗ cho 302.103 lao động có việc làm thường xuyên và làm theo mùa vụ; giúp đỡ vốn, giống cây, con giống và kinh nghiệm sản xuất cho 27.018 lượt hộ nông dân nghèo, giúp 4.621 hộ thoát được nghèo và đang vươn lên làm ăn khá giả. Qua Phong trào, tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa các hộ nông dân giỏi với các hộ nông dân nghèo đã trở thành nề nếp trong sản xuất và đời sống văn hoá của cộng đồng nông thôn.

Để giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất, Hội Nông dân các cấp hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân với số tiền 45,286 tỷ đồng, cho vay 369 dự án với hơn 7.200 lượt hộ vay thực hiện các dự án, mô hình phát triển sản xuất, chăn nuôi đạt hiệu quả cao. Phối hợp với các Ngân hàng tín chấp cho nông dân vay vốn, đến nay tổng dư nợ đạt 3.536,431 tỷ đồng.

Phát động phong trào Nông dân SXKDG theo chuỗi giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh vận động phát triển các hình thức kinh tế tập thể, 5 năm qua đã trực tiếp hướng dẫn xây dựng, thành lập mới được 124 hợp tác xã, 158 tổ hợp tác, 34 chi hội nghề nghiệp, 228 tổ hội nghề nghiệp, tổng số đến nay là 178 hợp tác xã và 348 tổ hợp tác; 41 chi hội nghề nghiệp, 239 tổ hội nghề nghiệp đã góp phần thúc đẩy phát triển các hình thức kinh tế tập thể của tỉnh.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân các cấp tỉnh Hoà Bình đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện các đề tài khoa học xây dựng thương hiệu sản phẩm, nhiều sản phẩm đã được Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận thương hiệu như: Chỉ dẫn địa lý “Cam Cao Phong”; nhãn hiệu tập thể Mía tím Hoà Bình; Rượu cần Hoà Bình; Thổ cẩm Mai Châu; Rau hữu cơ Lương Sơn; Hạt dổi Lạc Sơn, gà Lạc Thủy, Bưởi đỏ Tân Lạc, gạo J02 Đà Bắc....

Qua triển khai thực hiện phong trào đã xuất hiện một số mô hình điển hình tiên tiến, nhiều sản phẩm có thương hiệu điển hình Rau hữu cơ Lương Sơn, Rau su su Tân Lạc, trồng cỏ nuôi bò Lạc Sơn, cá lồng thành phố Hòa Bình; trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP Cao Phong, Nhãn Kim Bôi; Mô hình trang trại chăn nuôi bò sữa của hộ Nguyễn Thị Thúy Ngân xã Phú Nghĩa huyện Lạc Thủy thu nhập bình quân đạt 1,1 tỷ/năm; mô hình chăn nuôi gà kết hợp hồ nuôi ốc nhồi tại HTX Hải Đăng xã An Bình huyện Lạc Thủy với doanh thu bình quân 4 tỷ đồng/năm… Nhiều nông dân đã trở thành chủ doanh nghiệp, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, các hộ có thu nhập cao, thu hút hàng chục lao động có việc làm thường xuyên, điển hình là các hộ được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam biểu dương Nông dân Việt Nam xuất sắc qua các năm: Ông Lường Văn Sương xóm Nà Lốc xã Đồng Chum huyện Đà Bắc (năm 2017), ông Trần Văn Minh xóm Điếm Tổng xã Liên Sơn huyện Lương Sơn (2018), ông Bùi Văn Binh xóm Dứng xã Kim Truy huyện Kim Bôi (năm 2019), ông Nguyễn Xuân Sang xóm Nai xã Thung Nai huyện Cao Phong (năm 2020), ông Đỗ Văn Chiến xóm Bu Chằm xã Thịnh Minh TP Hòa Bình (năm 2021), ông Vũ Văn Thái xóm Đại Đồng xã Ngọc Lương huyện Yên Thuỷ và bà Đỗ Thị Thướng xã Thống Nhất huyện Lạc Thuỷ (năm 2022).

Bên cạnh đó, từ năm 2017 đến nay có rất nhiều hộ nông dân có thành tích xuất sắc nhiều năm liền được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng trong phong trào ND SXKDG, UBND tỉnh tặng 148 Bằng khen, BCH Hội Nông dân tỉnh tặng 155 Bằng khen cho các hộ.

Thông qua phong trào, tổ chức Hội Nông dân các cấp không ngừng được củng cố và phát triển, xứng đáng là trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Từ phong trào đội ngũ cán bộ Hội các cấp đã từng bước trưởng thành hơn, có nhiều đóng góp chung cho sự phát triển của Hội, của địa phương. Nhiều cán bộ Hội đã được Đảng tin tưởng, giao trọng trách lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương. Đội ngũ cán bộ trưởng thành từ Hội Nông dân các cấp đã thể hiện tốt vai trò của người lãnh đạo, quản lý, phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, minh bạch trong điều hành, quản lý, sâu sát, gần gũi với hội viên, nông dân.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh giai đoạn 2017 - 2022 đã phát triển mạnh cả chiều rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa lớn trong các cấp Hội, được cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh Hoà Bình hưởng ứng tích cực. Phong trào đã lôi cuốn, khích lệ cán bộ, hội viên nông dân phát huy tinh thần yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực thi đua lao động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, vượt qua khó khăn thử thách, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân góp phần quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Thanh Hải - TTXVN