ListNewByCategory

100% doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022

(19/11/2021)
Để triển khai hiệu quả công tác sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2022, các tổ chức, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) thay thế cho hóa đơn giấy trong giao dịch mua, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Đẩy mạnh thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2030

(19/11/2021)
Trong giai đoạn hội nhập, thông tin và truyền thông ngày càng chứng tỏ vai trò là bộ phận quan trọng của kết cấu kinh tế - xã hội, là tiền đề góp phần nâng cao dân trí, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, thúc đẩy phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở mỗi địa phương. Thời gian qua, việc thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới luôn được tỉnh quan tâm, hạ tầng viễn thông, trang thiết bị thông tin và truyền thông được đầu tư xây dựng, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành ở cơ sở.

Ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Tổng Công ty cổ phần FPT

(19/11/2021)
Ngày 18/11, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Công ty Cổ phần FPT. Dự buổi lễ tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự tại điểm cầu trụ sở Tổng Công ty Cổ phần FPT có ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT; các lãnh đạo Tập đoàn và Công ty thành viên của FPT.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2021

(17/11/2021)
Ngày 16/11, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2021. Đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có 90 học viên là công chức phụ trách công tác kế hoạch – tài chính; cán bộ chuyên trách hoặc phụ trách công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Triển khai thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh

(03/11/2021)
Nhằm huy động các nguồn lực lực để cung cấp, hỗ trợ máy tính, các thiết bị công nghệ, nền tảng công nghệ, dịch vụ viễn thông cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh chưa có đủ thiết bị học trực tuyến, ngày 1/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Phát triển hạ tầng viễn thông trong phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh

(01/11/2021)
Trong những năm gần đây, chuyển đổi số mở ra cho mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cơ hội phát triển chưa từng có, gắn với đó là những thách thức và yêu cầu phải tự điều chỉnh. Chính vì vậy, chuyển đổi số đã luôn là đề tài thu hút được nhiều sự quan tâm trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước, trong các ngành, lĩnh vực đã bắt đầu diễn ra nhưng chưa mang tính toàn diện, rộng rãi và chuẩn hóa. Chính phủ và chính quyền các cấp đã và đang xây dựng chính phủ điện tử/chính quyền điện tử. Một số thành phố, đô thị đã bước đầu ban hành đề án, kế hoạch, kiến trúc và triển khai xây dựng thành phố thông minh.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư và kết nối tiêu thụ nông sản giữa tỉnh Hòa Bình và Tập đoàn FPT

(22/10/2021)
Chiều 21/10, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư và kết nối tiêu thụ nông sản giữa tỉnh Hòa Bình và Tập đoàn FPT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Về phía Tập đoàn FPT có ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT; lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ - Tập đoàn FPT.

Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình niên vụ 2021-2022

(22/10/2021)
Để chủ động các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cây có múi trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, ngày 22/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2029/UBND-KTTH về việc đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình niên vụ 2021-2022.

Thanh tra Hòa Bình đẩy mạnh việc tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động cơ quan

(19/10/2021)
Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 01/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã phát huy việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, coi công nghệ thông tin 1à công cụ quan trọng hàng đầu góp phần đổi mới lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cơ quan; góp phần xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững chung của đất nước.

Phát triển hạ tầng thông tin truyền thông, khoa học công nghệ hiện đại, đồng bộ tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(19/10/2021)
Những năm qua, hạ tầng thông tin truyền thông, khoa học công nghệ tiếp tục được phát triển, chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, đảm bảo an toàn thông tin, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhu cầu sử dụng của người dân.

Triển khai Dự án Hỗ trợ phổ cập kỹ năng số tại tỉnh Hòa Bình năm học 2021 - 2022

(19/10/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án Hỗ trợ phổ cập kỹ năng số tại tỉnh Hòa Bình năm học 2020 - 2021.

Xây dựng hạ tầng nông thôn góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa

(11/10/2021)
Những năm qua, tỉnh ta đã tập trung nhiều nguồn lức để hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn, tạo những điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và đáp ứng nhu cầu đô thị hóa của vùng. Đến nay, diện mạo khu vực nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại, góp phần giúp địa phương phát huy những lợi thế về sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình tiếp nhận 300 máy tính xách tay do Qualcomm tài trợ

(11/10/2021)
Nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, thúc đẩy chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo tại Việt Nam, Qualcomm (Hoa Kỳ) đã đồng hành cùng Quỹ Dariu trong Chương trình trao máy tính xách tay có kết nối mạng di động đến các trường học tại Việt Nam thông qua tổ chức The Dariu Foundation. Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, nhằm mục đích mang công nghệ mạng không dây hiện đại đến những khu vực còn chưa được tiếp cận.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin

(07/10/2021)
Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin tới mọi đối tượng sử dụng mạng internet, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin của tỉnh, ngày 06/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 1504/STTTT-CNTT về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin.

Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh

(06/10/2021)
Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động tiếp cận, xây dựng các sản phẩm và sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng của nhiều công nghệ mới mà cốt lõi là công nghệ số, ngày 4/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19

(30/09/2021)
Để triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngay từ đầu năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai tuyên truyền trên tất cả các phương tiện thông tin mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền.

Phát triển hạ tầng Bưu chính Viễn thông đồng bộ và hiện đại

(30/09/2021)
Những năm qua, hạ tầng Bưu Chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh được đầu tư liên tục, chất lượng các dịch vụ ngày càng nâng cao, đảm bảo an toàn thông tin, phục vụ tốt cho công tấc chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhu cầu sử dụng của người dân.

Ngành Y tế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin mạng

(30/09/2021)
Coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, xác định đây là động lực góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới tạo khả năng đi tắt, đón đầu để thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thời gian qua, ngành Y tế của tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm dùng chung trong công tác chỉ đạo điều hành, công tác chuyên môn hầu hết được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử. Dữ liệu được quản lý tập trung qua các phần mềm ứng dụng thông minh. Đây là bước đầu quan trọng làm nền tảng trong triển khai xây dựng Chính phủ điện tử.

Ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin cho năm học 2021 - 2022

(29/09/2021)
Ngay từ đầu năm học 2021, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho ngành. Bao gồm: Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2026 và định hướng đến năm 2030; Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển chính quyền số và đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường các điều kiện đảm bảo và ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức có hiệu quả các hình thức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình; góp phần duy trì các hoạt động dạy - học, kiểm tra, đánh giá của năm học 2021-2022 trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Tỉnh Hòa Bình định hướng thực hiện chuyển đổi số trên 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và phát triển dịch vụ đô thị thông minh

(24/09/2021)
Thực hiện chuyển đổi số bảo đảm cho người dân và doanh nghiệp khai thác được tiềm năng phát triển nông nghiệp; thay đổi phương thức lãnh đạo, điều hành, phát triển sản xuất, xây dựng đô thị thông minh; nhằm tạo ra những giá trị mới dựa trên sự chuyển đổi toàn diện ở nhiều lĩnh vực, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, xây dựng vùng xanh an toàn, sản xuất an toàn… Hiện nay, tỉnh Hòa Bình đang phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần FPT thực hiện các bước chuyển đổi số hướng tới mục tiêu tạo đột phát trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng chính quyền, đô thị thông minh, phát triển dịch vụ thương mại, điển tử, huy động doanh nghiệp các thành phần kinh tế tham gia quá trình chuyển đổi số.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản trong 9 tháng đầu năm đạt trên 11.800 tỷ đồng

(23/09/2021)
Tình hình sản xuất nông nghiệp và thủy sản 9 tháng đầu năm 2021 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, năng suất cây trồng đạt khá, ngành chăn nuôi phục hồi, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển nuôi cá lồng trên các thủy vực lớn. Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 18,49% trong cơ cấu các ngành kinh tế, giá trị ước đạt 11.824,9 tỷ đồng, tăng 5,43% so với cùng kỳ năm trước.

Từ 01/7/2022 hóa đơn giấy sẽ hết hiệu lực, thay vào đó là áp dụng hóa đơn điện tử

(22/09/2021)
Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, từ ngày 1/7/2022 hóa đơn giấy sẽ không còn hiệu lực, thay vào đó là áp dụng hóa đơn điện tử.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính để thu hút đầu tư

(21/09/2021)
Những năm qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành, địa phương đã nỗ lực tạo môi trường, hành lang thông thoáng trong thu hút đầu tư, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp phát triển hiệu quả các dự án, góp phần đưa kinh tế- xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Hội thảo trực tuyến về giải pháp tổng thể ECOVAX chuyển đổi số phòng, chống dịch Covid-19

(14/09/2021)
Chiều 13/9, Công ty Cổ phần FPT phối hợp với Tỉnh ủy Hải Dương tổ chức Hội thảo trực tuyến về giải pháp tổng thể ECOVAX chuyển đổi số phòng, chống dịch Covid-19 với 10 tỉnh, thành trên cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh; lãnh đạo các Huyện ủy, Thành ủy.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy chuyển đổi số hướng tới xây dựng chính quyền điện tử

(14/09/2021)
Hiện nay, tỉnh Hòa Bình đang tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp cụ thể ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hướng tới xây dựng chính quyền điện tử. Từng bước đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 và xu thế hội nhập, nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ để tạo lập nền tảng cho những bước phát triển mới của Chính phủ điện tử, hướng tới nền quản trị quốc gia, quản trị xã hội thông minh, nền hành chính hiện đại.

Hội thảo quá trình Chuyển đổi số đối với tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(10/09/2021)
Ngày 10/9, Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội thảo trực tuyến toàn tỉnh về “Quá trình Chuyển đổi số đối với tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tham dự có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; Huyện ủy, Thành ủy, các xã, thị trấn trong tỉnh.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về Giáo dục và Đào tạo

(10/09/2021)
Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, ngành Giáo dục và Đào tạo đã đẩy mạnh công tác truyền thông trong các trường học trên địa bàn tỉnh. Ngay từ đầu năm học 2020 - 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch truyền thông về Giáo dục và Đào tạo; duy trì mạng lưới truyền thông.

Những kết quả bước đầu trong thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

(10/09/2021)
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, giúp mỗi tổ chức, mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển, tạo nên đột phá lớn trong phát triển kinh tế- xã hội. Trên địa bàn tỉnh, chuyển đổi số đang ở bước đi đầu tiên và được triển khai mạnh mẽ trong khối Nhà nước và doanh nghiệp.

Những kết quả bước đầu trong thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh

(09/09/2021)
Chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời đại ngày nay, giúp mỗi tổ chức, mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển, tạo nên đột phá lớn trong phát triển kinh tế- xã hội. Trên địa bàn tỉnh, chuyển đổi số đang ở bước đi đầu tiên và được triển khai mạnh mẽ trong khối Nhà nước và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo

(09/09/2021)
Những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt trong thời gian đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, khi học sinh tạm dừng đến trường nhưng không dừng học. Dạy, học trực tuyến cho thấy, năng lực sử dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, giáo viên đã được nâng lên rõ rệt. Đến nay, việc dạy, học online đã trở thành một trong những hoạt động thiết yếu, duy trì sự tương tác giữa thầy và trò. Qua đó, tạo nền tảng góp phần thúc đẩy nhanh hơn quá trình thực hiện chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo.

Cẩm nang Bảo đảm An toàn thông tin trong đại dịch Covid-19

(08/09/2021)
Ngày 01/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Văn bản số 1176/STTTT-CNTT về việc giới thiệu “Cẩm nang Bảo đảm An toàn thông tin trong đại dịch Covid-19”. Đây là tài liệu do Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) xây dựng nhằm mục đích hướng dẫn một số kỹ năng, thao tác cơ bản giúp người dùng Internet có thể phần nào bảm đảo an toàn thông tin khi kết nối trực tuyến.

Kết quả triển khai tập huấn công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các hệ thống thông tin trong quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho lực lượng đoàn viên thanh niên

(24/08/2021)
Thực hiện Công văn số 168/CV-BCĐ ngày 16/8/2021 của Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Tỉnh đoàn Hòa Bình, Viettel Hòa Bình, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lớp tập huấn trực tuyến về công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các hệ thống thông tin trong quản lý tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Du lịch thông minh góp phần xây dựng ngành du lịch chất lượng cao, phát triển kinh tế bền vững

(17/08/2021)
Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Hòa Bình là một thành phần trong giải pháp Đô thị thông minh, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hình thành hệ sinh thái du lịch và tạo lợi ích tương hỗ giữa 3 đối tượng du khách, chính quyền, doanh nghiệp; xây dựng ngành du lịch chất lượng cao, đóng góp vào việc phát triển kinh tế bền vững.

Nâng cao chất lượng Bưu chính, Viễn thông góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

(17/08/2021)
Bưu chính – Viễn thông là ngành kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành của Đảng và chính quyền, góp phần thúc đấy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về Bưu chính, Viễn thông đã được tăng cường, tỉnh đã chú trọng xây dựng hành lang pháp lý, tạo điều kiện để các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, cùng nhau phát triển và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Xử phạt cá nhân đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan Nhà nước, danh dự, nhân phẩm của người khác

(12/08/2021)
Ngày 30/7/2021, Công an huyện Mai Châu đã ban hành Quyết định số 33/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với K.V.D (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu) về hành vi đăng tải bình luận có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan Nhà nước, danh dự, nhân phẩm của người khác quy định tại Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Đẩy mạnh triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021

(10/08/2021)
Trước những đòi hỏi từ thực tiễn quản lý và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh ta đẩy mạnh triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4. Thực hiện thành công nhiệm vụ này sẽ giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí khi giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý Nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Thực hiện giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin - “Phòng họp không giấy tờ”, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử

(10/08/2021)
Giảm văn bản giấy, tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian chuẩn bị họp và họp, giúp lãnh đạo đưa ra các quyết định kịp thời, nhanh chóng, chính xác, là những hiệu quả bước đầu tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 8 năm 2021 cho ý kiến vào một số vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hình thức “Phòng họp không giấy”. Mô hình này đã góp phần cải cách hành chính, hướng đến xây dựng chính quyền điện tử và đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Quyết liệt triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn tỉnh

(04/08/2021)
Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân là 2 dự án công nghệ thông tin chưa từng có tiền lệ với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được triển khai từ Trung ương đến tận xã, phường, thị trấn. Qua 01 năm thực hiện, nhờ tuân thủ các nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”, đảm bảo 3 yếu tố quyết định “Dữ liệu sạch, kỹ thuật chuẩn, điều tra cơ bản đúng”; “Gần làm đêm, xa làm ngày, dễ làm trước, khó làm sau, tập trung trước, phân tán sau”, đến nay việc triển khai 02 Dự án trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành công bước đầu.

Tăng cường xử lý tin giả, tin sai sự thật về Covid-19 trên mạng

(30/07/2021)
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, tình trạng phát tán tin giả, tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh sẽ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến công tác phòng, chống dịch. Để chủ động đấu tranh xử lý tin giả, tin sai sự thật về covid-19 trên mạng, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

Triển khai đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 qua ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử

(28/07/2021)
Nhằm tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận và đăng ký thông tin tiêm chủng cá nhân vắc xin Covid-19, giảm thiểu các thủ tục hành chính, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel phối hợp nghiên cứu, xây dựng ứng dụng Sổ sức khỏe điện tử để theo dõi tiêm chủng phòng Covid-19.

Thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã tại xã Nam Thượng huyện Kim Bôi và xã Liên Sơn huyện Lương Sơn

(15/07/2021)
Nhằm xây dựng thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã phù hợp với điều kiện thực tế, làm mô hình điểm để nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 14/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 143/KH-UBND về thực hiện thí điểm mô hình chuyển đổi số cấp xã tại xã Nam Thượng huyện Kim Bôi và xã Liên Sơn huyện Lương Sơn. Mô hình thí điểm tại 2 đơn vị sẽ là cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng triển khai thực hiện chuyển đổi số tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa khu vực nông thôn và thành thị, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong chính quyền xã, góp phần nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin phát triển Chính quyền điện tử

(13/07/2021)
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thành công Chính quyền điện tử theo Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. 6 tháng đầu năm 2021, việc ứng dụng và phát triển CNTT vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả tích cực, gắn kết chặt chẽ với chương trình cải cách hành chính của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ

(06/07/2021)
Chiều 06/7, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công bố, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và trao các quyết định.

Trong 6 tháng đầu năm công tác cải cách hành chính được các cấp, các ngành tích cực triển khai

(28/06/2021)
Năm 2021, các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã xác định nhiệm vụ CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo, điều hành của đơn vị, địa phương mình, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu CCHC đề ra, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thành lập Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hòa Bình

(25/06/2021)
Nhằm xây dựng một nền hành chính hiện đại, minh bạch, cung cấp cho người dân nhiều tiện ích; góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh, bền vững, đảm bảo trật tự an ninh, an toàn xã hội. Ngày 18/6/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1254/QĐ-UBND về việc thí điểm thành lập Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hòa Bình.

Phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng và nước tưới tiên tiến trên địa bàn tỉnh

(25/06/2021)
Trên địa bàn tỉnh Hòa Bình hiện có có 1.995 công trình thủy lợi bao gồm: 544 hồ chứa, 1.345 đập dâng, mương kiên cố; 76 trạm bơm tưới, 4 trạm bơm tiêu, 26 trạm thủy luân. Hệ thống kênh mương trên toàn tỉnh có tổng số 3.723 km kênh mương các loại, đến năm 2020 đã kiên cố hoá được 1.870 km (đạt 50,22%). Hệ thống thủy lợi đến năm 2020 là đã chủ động tưới tiêu cho hơn 53.000 ha, trong đó diện tích lúa 39.100 ha, màu 12.700 ha, cây ăn quả 2.300 ha, cấp nước nuôi trồng thủy sản là 40 ha, như vậy công trình thủy lợi vẫn chủ yếu là tưới cho lúa là chính, còn lại màu và cây công nghiệp chỉ tưới được một phần nhỏ.

Hội nghị trực tuyến tổng kết dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và Lễ công bố vận hành chính thức hệ thống từ ngày 01/7/2021

(23/06/2021)
Ngày 22/6, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân và Lễ công bố vận hành chính thức hệ thống từ ngày 01/7/2021. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành trong tỉnh.

Tháng 5: Tiếp nhận trên 18.000 hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

(17/06/2021)
Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, trong tháng 5/2021, theo dõi trên toàn hệ thống phần mềm có 125.773 văn bản đến (trong đó có 111.944 văn bản đến được tiếp nhận qua mạng, đạt 89%), 27.026 văn bản đi (trong đó có 21.075 văn bản đi được trao đổi qua mạng, đạt 77,98%) được cập nhật, xử lý và trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị.

Thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đối với các thủ tục đất đai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

(03/06/2021)
Cục Thuế tỉnh Hòa Bình ban hành Thông báo số 3090/TB-CTHBI ngày 01/6/2021 gửi các Sở, Ngành chức năng triển khai một số công việc để thực hiện đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 2161/VPCP-KSTT ngày 30/3/2021 và Công văn số 479/UBND-KSTT ngày 05/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc kết nối, cung cấp thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Xử lý đối tượng lợi dụng tình hình dịch Covid 19 để xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cơ quan tổ chức

(02/06/2021)
Hồi 16h ngày 27/5/2021, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp Công an huyện Lạc Thủy xác minh làm rõ đối tượng Bùi Văn Chiến, sinh năm 1989, trú tại xóm Cú Đẻ, xã Thống Nhất, huyện Lạc Thủy có hành vi xúc phạm đến người dân hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh liên quan đến dịch Covid 19.

Tiếp nhận hệ thống Bản đồ số dịch tễ Covid-19

(25/05/2021)
Ngày 25/5, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Phúc Hưng tổ chức Lễ bàn giao, tiếp nhận và khai trương hệ thống “Bản đồ số dịch tễ Covid-19 tỉnh Hòa Bình”. Dự buổi lễ, có đồng chí Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Sở Y tế; đồng chí Trịnh Khánh Toàn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hưng; cùng lãnh đạo Viện Tin học Nhân dân, Hội Tin học Viễn thông Hà Nội.

Kiểm soát tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh trước và trong thời gian Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(24/05/2021)
Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn thông tin vô tuyến, chủ động phát hiện, xử lý kịp thời mọi âm mưu, tuyên truyền xuyên tạc và các hoạt động chống phá cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trên hệ thống thông tin truyền thông cơ sở, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị: Công an, Quân đội và các đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch kiểm soát tần số vô tuyến điện.

Hiển thị 421 - 480 of 1.034 kết quả.