ListNewByCategory

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

(04/03/2022)
Thời gian qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có những chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, địa phương đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hưởng ứng Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51

(15/02/2022)
Thực hiện Công văn số 5622/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 07/12/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hưởng ứng Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51. Căn cứ Công văn số 1966/ STTTT-BCVT ngày 16/12/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình về việc phối hợp tổ chức và tuyên truyền cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51năm 2022. Ngày 11/02/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 293/SGD&ĐT-CTTT&GDTXCN về việc hưởng ứng Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51.

Tỉnh Hòa Bình hoàn thành mục tiêu 2 Dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và “Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân”

(24/01/2022)
Thời gian qua, Công an tỉnh đẩy mạnh triển khai Dự án “Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” và Dự án “Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân” trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 1/7/2021, toàn tỉnh đã thu nhận 671.336 hồ sơ cấp Căn cước công dân, đạt 100,6% so với kế hoạch. Tiến hành trả 485.756 thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử đảm bảo đúng quy định, tạo sự tin tưởng và đồng tình ủng hộ của Nhân dân.

Ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh tặng 40 suất quà tại xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc

(21/01/2022)
Ngày 20/01, Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp trong ngành đã đi thăm và chúc Tết các hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đồng chí Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng đoàn.

Năm 2022 nâng cao hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới xây dựng chính quyền số

(06/01/2022)
Theo kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 của tỉnh Hoà Bình, một trong các nội dung tập trung phát triển chính quyền số là hoàn thiện nền tảng chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền Nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

(30/12/2021)
Sáng 30/12, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; các doanh nghiệp ngành Thông tin và Truyền thông đóng trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo Phòng Văn hoá - Thông tin và Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố.

Kết quả điều tra, khảo sát ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân về mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính

(29/12/2021)
Năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, là đầu mối tiếp nhận, đôn đốc, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho các tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính.

Ngành Thông tin và Truyền thông triển khai công tác năm 2022

(23/12/2021)
Chiều 22/12, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch giai đoạn 2022-2025. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tới dự và chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

Một số điểm mới về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

(21/12/2021)
Với mục tiêu tiếp tục hướng đến việc phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Một số điểm mới được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 107/2021/NĐ-CP cụ thể, như sau:

Tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

(17/12/2021)
Trong 5 năm qua, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 01/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, nhận thức của cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của việc ứng dụng CNTT, trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng đã được nâng lên. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị các cấp đã chủ động tham mưu, tổ chức triển khai các dự án, chương trình và ban hành nhiều chính sách để phát triển ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, phát triển kinh tế, xã hội. Hạ tầng kỹ thuật và các phần mềm ứng dụng CNTT của các đơn vị được đầu tư; số lượng và chất lượng nguồn lực để triển khai các ứng dụng CNTT được tăng cường.

Chương trình diễn tập, ứng cứu sự cố an toàn thông tin và Bồi dưỡng kiến thức về an toàn an ninh thông tin mạng năm 2021

(15/12/2021)
Ngày 14/12, Sở Thông tin và Truyền thông – Cơ quan chuyên trách về cứu sự cố an toàn thông tin mạng Hòa Bình tổ chức Chương trình diễn tập, ứng cứu sự cố an toàn thông tin và Lớp bồi dưỡng kiến thức về an toàn an ninh thông tin mạng năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thành Vinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tới dự và phát biểu khai mạc.

Tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin phát triển Chính quyền điện tử thành phố Hòa Bình năm 2021

(10/12/2021)
Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm để triển khai thành công Chính quyền điện tử theo Nghị quyết số 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Thời gian qua, Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử thành phố Hòa Bình đã và đang tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, trong đó lấy người dân làm trung tâm, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

(02/12/2021)
Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm, đưa vào kế hoạch để chỉ đạo, triển khai thực hiện hàng năm. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cũng đã thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính thông qua nhiều hình thức như: Tuyên truyền tại các hội nghị, cuộc họp giao ban; tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang/Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thông qua các buổi tọa đàm.

Liên thông hồ sơ điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan Tài nguyên và Môi trường đột phá về phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tại Hòa Bình

(30/11/2021)
Nhằm đẩy nhanh quá trình cải cách các thủ tục hành chính về đất đai, đảm bảo tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện.cho người dân và doanh nghiệp. Ngày 26/11/2021, tại trụ Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Hòa Bình, Cục Thuế tỉnh Hòa Bình và Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh tổ chức ký kết Quy chế phối hợp giữa cơ quan Thuế và cơ quan Tài nguyên và Môi trường trong việc trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xá định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước

(29/11/2021)
Năm 2021, việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO vào hoạt động quản lý hành chính Nhà nước tại trên toàn tỉnh trong luôn được duy trì, cải tiến, thường xuyên; 100% các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước từ tỉnh đến huyện, xã đều đã công bố áp dụng, thực hiện duy trì Hệ thống theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) ISO 9001:2015, tạo nền tảng đồng bộ trong thực hiện thực hiện thủ tục và thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Hướng dẫn và truyền thông ứng dụng PC-Covid, quét mã QR

(24/11/2021)
Để thống nhất, nhanh chóng triển khai ứng dụng PC-Covid và tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, hướng tới trở lại của các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch Covid-19”, Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn và tuyên truyền ứng dụng PC-Covid, quét mã QR.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong phát triển kinh tế hợp tác

(24/11/2021)
Sự bùng nổ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư với quá trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ mở ra nhiều cơ hội và thách thức với mỗi quốc gia, địa phương, tổ chức và cá nhân; đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội, trong đó có khu vực kinh tế hợp tác, HTX. Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và cần thiết đối với khu vực kinh tế hợp tác, HTX và là động lực để phát triển kinh tế hợp tác, HTX trong kỷ nguyên mới.

Kết quả sản xuất vụ Hè thu – vụ Mùa năm 2021

(23/11/2021)
Do tập trung thu hoạch sớm lúa và cây màu vụ Xuân, việc gieo cấy lúa Mùa và trồng cây màu vụ Hè thu được thực hiện sớm, tập trung. Tình hình sâu, bệnh hại trên cây trồng được dự tính, dự báo và áp dụng các biện pháp phòng, trừ nên mức độ gây hại của các đối tượng dịch hại được kiểm soát tốt, diện tích nhiễm tương đương và thấp hơn cùng kỳ, ảnh hưởng không đáng kể đến năng suất. Giữa và cuối vụ, thời tiết tương đối thuận lợi với nhiệt độ, lượng mưa ổn định, nguồn nước tưới dưỡng được đảm bảo cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, đạt năng suất cao.

100% doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/7/2022

(19/11/2021)
Để triển khai hiệu quả công tác sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Ngày 19/10/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế. Theo đó, kể từ ngày 01/7/2022, các tổ chức, cá nhân kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) thay thế cho hóa đơn giấy trong giao dịch mua, bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Đẩy mạnh thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2030

(19/11/2021)
Trong giai đoạn hội nhập, thông tin và truyền thông ngày càng chứng tỏ vai trò là bộ phận quan trọng của kết cấu kinh tế - xã hội, là tiền đề góp phần nâng cao dân trí, cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, thúc đẩy phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở mỗi địa phương. Thời gian qua, việc thực hiện tiêu chí thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới luôn được tỉnh quan tâm, hạ tầng viễn thông, trang thiết bị thông tin và truyền thông được đầu tư xây dựng, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành ở cơ sở.

Ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Tổng Công ty cổ phần FPT

(19/11/2021)
Ngày 18/11, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Công ty Cổ phần FPT. Dự buổi lễ tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự tại điểm cầu trụ sở Tổng Công ty Cổ phần FPT có ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FPT; các lãnh đạo Tập đoàn và Công ty thành viên của FPT.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2021

(17/11/2021)
Ngày 16/11, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2021. Đồng chí Hoàng Mạnh Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có 90 học viên là công chức phụ trách công tác kế hoạch – tài chính; cán bộ chuyên trách hoặc phụ trách công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Triển khai thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh

(03/11/2021)
Nhằm huy động các nguồn lực lực để cung cấp, hỗ trợ máy tính, các thiết bị công nghệ, nền tảng công nghệ, dịch vụ viễn thông cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh chưa có đủ thiết bị học trực tuyến, ngày 1/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Phát triển hạ tầng viễn thông trong phát triển chính quyền điện tử, chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh tỉnh

(01/11/2021)
Trong những năm gần đây, chuyển đổi số mở ra cho mỗi quốc gia, mỗi nền kinh tế, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cơ hội phát triển chưa từng có, gắn với đó là những thách thức và yêu cầu phải tự điều chỉnh. Chính vì vậy, chuyển đổi số đã luôn là đề tài thu hút được nhiều sự quan tâm trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, chuyển đổi số tại các cơ quan nhà nước, trong các ngành, lĩnh vực đã bắt đầu diễn ra nhưng chưa mang tính toàn diện, rộng rãi và chuẩn hóa. Chính phủ và chính quyền các cấp đã và đang xây dựng chính phủ điện tử/chính quyền điện tử. Một số thành phố, đô thị đã bước đầu ban hành đề án, kế hoạch, kiến trúc và triển khai xây dựng thành phố thông minh.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư và kết nối tiêu thụ nông sản giữa tỉnh Hòa Bình và Tập đoàn FPT

(22/10/2021)
Chiều 21/10, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư và kết nối tiêu thụ nông sản giữa tỉnh Hòa Bình và Tập đoàn FPT. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh. Về phía Tập đoàn FPT có ông Nguyễn Thế Phương, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT; lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ - Tập đoàn FPT.

Đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình niên vụ 2021-2022

(22/10/2021)
Để chủ động các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cây có múi trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19, ngày 22/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2029/UBND-KTTH về việc đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cây ăn quả có múi tỉnh Hòa Bình niên vụ 2021-2022.

Thanh tra Hòa Bình đẩy mạnh việc tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động cơ quan

(19/10/2021)
Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 01/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng trong hoạt động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã phát huy việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong cơ quan, coi công nghệ thông tin 1à công cụ quan trọng hàng đầu góp phần đổi mới lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các cơ quan; góp phần xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững chung của đất nước.

Phát triển hạ tầng thông tin truyền thông, khoa học công nghệ hiện đại, đồng bộ tạo nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(19/10/2021)
Những năm qua, hạ tầng thông tin truyền thông, khoa học công nghệ tiếp tục được phát triển, chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao, đảm bảo an toàn thông tin, phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhu cầu sử dụng của người dân.

Triển khai Dự án Hỗ trợ phổ cập kỹ năng số tại tỉnh Hòa Bình năm học 2021 - 2022

(19/10/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án Hỗ trợ phổ cập kỹ năng số tại tỉnh Hòa Bình năm học 2020 - 2021.

Xây dựng hạ tầng nông thôn góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa

(11/10/2021)
Những năm qua, tỉnh ta đã tập trung nhiều nguồn lức để hoàn thiện kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn, tạo những điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội và đáp ứng nhu cầu đô thị hóa của vùng. Đến nay, diện mạo khu vực nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại, góp phần giúp địa phương phát huy những lợi thế về sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình tiếp nhận 300 máy tính xách tay do Qualcomm tài trợ

(11/10/2021)
Nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, thúc đẩy chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo tại Việt Nam, Qualcomm (Hoa Kỳ) đã đồng hành cùng Quỹ Dariu trong Chương trình trao máy tính xách tay có kết nối mạng di động đến các trường học tại Việt Nam thông qua tổ chức The Dariu Foundation. Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, nhằm mục đích mang công nghệ mạng không dây hiện đại đến những khu vực còn chưa được tiếp cận.

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin

(07/10/2021)
Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin tới mọi đối tượng sử dụng mạng internet, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thông tin của tỉnh, ngày 06/10/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn số 1504/STTTT-CNTT về việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin.

Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh

(06/10/2021)
Nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động tiếp cận, xây dựng các sản phẩm và sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng của nhiều công nghệ mới mà cốt lõi là công nghệ số, ngày 4/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

Đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống dịch Covid-19

(30/09/2021)
Để triển khai kịp thời, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, ngay từ đầu năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai tuyên truyền trên tất cả các phương tiện thông tin mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền.

Phát triển hạ tầng Bưu chính Viễn thông đồng bộ và hiện đại

(30/09/2021)
Những năm qua, hạ tầng Bưu Chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh được đầu tư liên tục, chất lượng các dịch vụ ngày càng nâng cao, đảm bảo an toàn thông tin, phục vụ tốt cho công tấc chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhu cầu sử dụng của người dân.

Hiển thị 401 - 440 of 1.034 kết quả.