ListNewByCategory

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng năm 2024

(27/05/2024)
Nhằm đẩy mạnh việc triển khai các hoạt động tuân thủ, bảo đảm an toàn thông tin mạng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông nói chung và phòng chống lừa đảo trực tuyến nói riêng trên địa bàn tỉnh. Ngày 24/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 769/UBND-NVK về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm về an toàn thông tin mạng năm 2024.

Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế

(08/05/2024)
Sau 10 năm thực hiện Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 05/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, nhận thức của cấp ủy các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội, đội ngứ công chức, viên chức về vai trò, tầm quan trọng của Công nghệ thông tin được nâng lên rõ rệt.

Triển khai Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030

(03/05/2024)
Ngày 02/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 3622/VPUBND-VNK về việc triển khai Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

(29/03/2024)
Ngày 28/3, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Tham dự có các đồng chí: Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế -Bộ Thông tin và Truyền thông; Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và 70 đại biểu là lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành, địa phương; các cơ quan báo chí của tỉnh, đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP mang lại kết quả cụ thể, tích cực cho người dân và doanh nghiệp

(21/03/2024)
Tháng 3/2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố bám sát chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06/CP được phân công đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

(07/03/2024)
Ngày 06/3, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 326/UBND-NVK về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tuân thủ quy định pháp luật và tăng cường bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

(01/02/2024)
Ngày 31/01, Đoàn công tác do đồng chí Bùi Đức Nam, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng đoàn đã tới thăm và chúc Tết các hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo các doanh nghiệp trong ngành.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình về Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

(16/01/2024)
Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thời gian qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh đã có những chủ trương, chính sách đồng bộ trong công tác hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng; gia tăng giá trị sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(16/01/2024)
Ngày 15/01/2024, VPUBND tỉnh ban hành Công văn số 465/VPUBND-NVK về việc thực hiện Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phát triển các dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông

(08/01/2024)
Theo báo cáo của UBND tỉnh, hiện nay, mạng lưới bưu chính, chuyển phát hoạt động ổn định, cùng với các dịch vụ truyền thống, doanh nghiệp đã cung cấp thêm các dịch vụ mới với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ Bưu chính của các cơ quan, doanh nghiệp, người dân và công tác quốc phòng, an ninh.

Phối hợp triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Thuê dịch vụ hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) tỉnh Hòa Bình

(29/12/2023)
Ngày 29/12/2023, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 2611/STTTT-CNTT gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố về Phối hợp triển khai hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Thuê dịch vụ hoạt động giám sát, điều hành an toàn, an ninh mạng tập trung (SOC) tỉnh Hòa Bình.

Công bố Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2023

(27/12/2023)
Ngày 26/12/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3016/QĐ-UBND về công bố Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2023.

Hiệu quả thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh

(12/12/2023)
Sau 3 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trên địa bàn tỉnh; đến nay, nhận thức của cấp ủy, chính quyền về triển khai Chiến lược từng bước được nâng lên. Tỉnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng, phát triển trí tuệ nhân tạo vào tất cả các ngành, lĩnh vực của tỉnh.

Kết quả sau 2 năm triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh

(12/12/2023)
Sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh tập trung chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương liên quan đến Đề án 06/CP. Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP của tỉnh thành lập đã điều hành, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở trong thực hiện các nội dung, nhiệm vụ Đề án. Cơ quan chức năng tích cực phối hợp chặt chẽ và phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Qua đó đã thực hiện hiệu quả Đề án 06/CP trên địa bạn tỉnh, góp phần cải cách triệt để các thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất yêu cầu chính đáng của tổ chức và công dân, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2023

(05/12/2023)
Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, là yêu cầu khách quan chung của sự phát triển. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua tỉnh Hòa Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chuyển đổi số với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Hiển thị 1 - 20 of 1.031 kết quả.