DetailController

Các dự án kêu gọi đầu tư

Triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại tỉnh Hòa Bình

04/08/2014 00:00
Vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND thành phố Hòa Bình tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh(PCI). Đây là một trong những hoạt động tích cực của sở KH&ĐT phối hợp với các huyện, thành phố nhằm nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh.
Toàn cảnh Hội nghị tại thành phố Hòa Bình

Tại hội nghị, các doanh nghiệp dân doanh trên địa bàn tỉnh được nghe báo cáo về tình hình chỉ số PCI của tỉnh Hòa Bình trong 4 năm gần đây. Theo đó, từ năm 2010 tới năm 2012 chỉ số PCI của tỉnh ta liên tục tăng, tuy nhiên năm 2013 lại giảm 21 bậc, được 52,15 điểm, xếp thứ 62/63 tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ số PCI là chỉ số đánh giá được tham khảo, khảo sát từ cộng đồng các doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp FDI nên lên “cảm nhận” và đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh của chính quyền địa phương. Chỉ số PCI gồm 10 chỉ số thành phần về: chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của lãnh đạo cấp tỉnh, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý.

Tuy nhiên trong quá trình khảo sát xây dựng chỉ số PCI có thể phản ánh chưa đầy đủ, khách quan bản chất môi trường đầu tư kinh doanh của các địa phương, ảnh hưởng tới kết quả điều tra tổng hợp cuối cùng. Sự không am hiểu về chỉ số PCI của cán bộ và doanh nghiệp có thể ảnh hưởng lớn tới kết quả điều tra. Do đó, để các doanh nghiệp có thể hiểu rõ về các tiêu chí, chỉ số thành phần và có đánh giá chính xác, cần có hiểu biết rõ ràng, đúng đắn; được tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chỉ số PCI cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao năng lực của cán bộ quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng công vụ.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp dân doanh đã được nghe phổ biến các nội dung cơ bản để hiểu đúng về chỉ số PCI. Đồng thời chỉ ra các chỉ số kém và rất kém cần tập trung cải thiện tại tỉnh ta, trong đó cần đặc biệt tập trung cải thiện chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, gia tăng tính minh bạch, rút gọn thời gian. Nhiệm vụ thời gian tới, các ngành, địa phương cần quán triệt thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 1/8/2013 và Chỉ thị 08 ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao chỉ số PCI của tỉnh Hòa Bình.

Hội nghị được Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND 11 huyện, thành phố tổ chức trong vòng 3 tháng từ tháng 7 tới tháng 9/2014./.