DetailController

Các dự án kêu gọi đầu tư

Tập trung phát triển 3 khu du lịch trọng điểm

10/10/2014 00:00
Theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tỉnh xác định xây dựng và phát triển ngành du lịch của tỉnh trở thành một ngành kinh tế quan trọng, kinh doanh có hiệu quả, thu hút nhiều lao động, thúc đẩy các ngành kinh tế phát triển, tăng thu ngân sách nhà nước. Phấn đấu thu hút số khách đến thăm quan du lịch tăng bình quân 15- 20%/năm và tốc độ tăng trưởng doanh thu du lịch bình quân khoảng 20- 25%/năm trong giai đoạn 2011- 2020.
Thung lũng Mai Châu được lựa chọn là một trong ba khu du lịch trọng điểm có tầm quốc gia và quốc tế để đầu tư phát triển

 Định hướng phát triển, tỉnh Hòa Bình tập trung phát triển thị trường khách du lịch cả trong nước và quốc tế; lực chọn loại hình du lịch chủ yếu nhằm phát huy có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa của tỉnh. Trong đó đặc biệt ưu tiên phát triển du lịch văn hóa, du lịch sinh thái nhằm phát huy các tiềm năng, lợi thế của tỉnh và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Trong đó tỉnh Hòa Bình có 3 khu du lịch trọng điểm có tầm quốc gia và quốc tế là: công trình thủy điện và lòng hồ Hòa Bình; suối nước khoáng Kim Bôi; Thung lũng Mai Châu. Ngoài ra phát triển các điểm du lịch có ý nghĩa vùng và địa phương, phát triển các cụm du lịch tại 6 huyện, thành phố là: Cụm trung tâm thành phố Hòa Bình và phụ cận; Cụm du lịch Lương Sơn- Kỳ Sơn; Cụm du lịch Kim Bôi; Cụm du lịch Mai Châu; Cụm du lịch Tân Lạc; Cụm du lịch Lạc Thủy. Mở rộng và phát triển các tuyến du lịch nội tỉnh và liên tỉnh chủ yếu kết nối du lịch Tây Bắc và các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

Giải pháp cụ thể, tỉnh Hòa Bình tăng cường xây dựng, quảng bá thương hiệu du lịch Hòa Bình, duy trì đảm bảo chất lượng các sản phẩm du lịch đã có, đồng thời chú trọng xây dựng, quảng bá các sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình hành động quốc gia về du lịch, tuyên truyền, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng thế mạnh, cơ hội đầu tư kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Tăng cường xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn bằng các nguồn vốn như: vốn của chương trình mục tiêu hạ tầng du lịch, vốn ODA, vốn ngân sách tỉnh, vốn của các tổ chức, cá nhân khác. Bên cạnh đó tỉnh Hòa Bình tiếp tục thực hiện đầu tư, bảo tồn các bản làng du lịch văn hóa; đẩy mạnh giáo dục toàn dân về bảo vệ môi trường và giữ gìn tài nguyên du lịch tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững, tạo ra các sản phẩm du lịch phong phú, hấp dẫn khách du lịch. Thực hiện đa dạnh hóa các ngành du lịch phục vụ phát triển du lịch, khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước hợp tác đầu tư phát triển các loại hình du lịch. Xây dựng cơ chế ưu đãi đầu tư vào các khu du lịch quan trọng. Trong quá trình đó vai trò của các cơ quan quản lý Nhà nước về du lịch rất quan trọng, ngoài việc triển khai các biện pháp xúc tiến du lịch, các cơ quan nhà nước còn thực hiện nghiêm túc kiểm tra, giám sát, xử lý các vi phạm trong hoạt động du lịch nhằm chấn chỉnh hoạt động du lịch phát triển theo đúng quy hoạch./.