DetailController

Các dự án kêu gọi đầu tư

Tăng cường đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn

21/08/2015 00:00
Ngày 20/8, UBND tỉnh tổ chức họp, nghe báo cáo về tình hình đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư, sản xuất - kinh doanh 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2015 tại Khu công nghiệp Mông Hóa (huyện Kỳ Sơn). Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự còn có lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh và đại diện doanh nghiệp hiện đang đầu tư sản xuất - kinh doanh tại Khu công nghiệp Mông Hóa.
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

 Tính đến tháng 7/2015, Khu công nghiệp Mông Hóa có 13 dự án đầu tư trong nước, trong đó 06 dự án đầu tư đã được cho phép đầu tư trước khi hình thành Khu công nghiệp và 07 dự án thu hút mới từ khi thành lập Ban Quản lý. Tổng số vốn đăng ký của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp đạt gần 623 tỷ đồng. Diện tích đất đã cho các nhà đầu tư thuê là hơn 32,4 ha. Hiện nay, mới có 5 dự án đang hoạt động sản xuất - kinh doanh. Tính riêng 7 tháng năm 2015, doanh thu của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Mông Hóa đạt trên 67,6 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 450 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 148 lao động, trong đó có 142 lao động địa phương.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích, làm rõ hơn kết quả đạt được cũng như những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc tại Khu công nghiệp Mông Hóa trong 7 tháng đầu năm 2015 như: Việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật còn chậm, chưa đồng bộ (đến nay mới đang đầu tư hạng mục đường vào Khu công nghiệp, còn lại các hạng mục khác chưa được đầu tư); việc cung ứng điện hiện nay là sử dụng chung đường điện dân sinh đi qua Khu công nghiệp nên chưa đảm bảo về chất lượng, tình trạng mất điện, cắt điện không báo trước vẫn xảy ra; vốn đầu tư hạ tầng phục vụ doanh nghiệp còn thiếu... Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất, kiến nghị một số vấn đề quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển Khu công nghiệp Mông Hóa; Chỉ đạo Trung tâm Phát triển hạ tầng và Dịch vụ Khu công nghiệp đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp. Làm tốt công tác xúc tiến đầu tư, tăng cường hoạt động quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp. UBND tỉnh xem xét sớm phê duyệt Phương án đầu tư, kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mông Hóa. Trước mắt đề nghị UBND tỉnh cho phép triển khai hạng mục: hệ thống cấp điện, nước đến chân hàng rào Khu công nghiệp trong năm 2015. UBND huyện Kỳ Sơn, các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những những kết quả đạt được của Khu công nghiệp Mông Hóa trong thời gian qua. Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Các sở, ngành, địa phương tăng cường đầu tư hạ tầng điện, giao thông, cung cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất; thực hiện giải phóng mặt bằng khoảng 27 ha; tổ chức thi công san nền diện tích đất đã giải phóng mặt bằng để tạo quỹ đất sạch thu hút nhà đầu tư. Tiếp tục duy trì họp giao ban 6 tháng/1 lần với các doanh nghiệp Khu công nghiệp để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai. Hoàn thiện cơ chế cụ thể về đầu tư xây dựng, phương án nguồn vốn đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp. Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ trong công tác thanh tra, kiểm tra giữa Ban Quản lý và các sở, ban, ngành theo đúng Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 27/01/2010 của UBND tỉnh, tránh sự chồng chéo gây phiền hà cho doanh nghiệp./.