DetailController

Chăn nuôi

Chủ động phòng, chống rét cho đàn gia súc, gia cầm

28/11/2012 00:00

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 166.000 con trâu, bò, 402.000 con lợn và hơn 3,3 triệu con gia cầm. Để chủ động chống rét cho đàn gia súc, gia cầm Chi cục Thú y tỉnh đang khuyến cáo nhân dân dự trữ thức ăn và tiêm các liều phòng ký sinh trùng; che chắn chuồng trại tránh gió lùa, không thả trâu, bò đi và đi làm vào buổi sáng sớm, lúc nhiệt độ dưới 10oC; vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại và môi trường xung quanh, cho lợn ăn khẩu phần dinh dưỡng đầy đủ. Đồng thời thực hiện tiêm phòng vắc xin để phòng chống các bệnh lở mồm long móng, cúm A/H5N1…

 Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tiêm 214.294 liều vắc xin phòng bệnh cho trâu, bò. Trong đó, tiêm định kỳ mũi tụ huyết trùng, tiên mao trùng cho 89.327 con ở 11 huyện, thành phố, tiêm mũi LMLM cho 124.967 con ở 10/11 huyện, thành phố. Ngoài ra đã tiêm mũi LMLM cho 8.000 con dê, tiêm phòng định kỳ cho hơn 553.000 con lợn và gần 800.000 liều vắc xin tiêm, nhỏ các loại cho gia cầm. Tỷ lệ gia súc được tiêm LMLM toàn tỉnh đạt khoảng 70%, riêng 7 huyện thuộc vùng đệm chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống bệnh LMLM tiêm đạt tỷ lệ xấp xỉ 90%.