ListNewByCategory

Đẩy mạnh cải cách hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021-2025

(19/11/2021)
Cải cách hành chính là khâu đột phá của ngành Giáo dục và Đào tạo khi thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo toàn tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong ngành.

Thành phố Hòa Bình phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thị trường lao động, giải quyết việc làm

(15/11/2021)
Những năm qua, công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thị trường lao động, giải quyết việc làm luôn được thành phố Hòa Bình quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và đã tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả đào tạo. Tính đến nay, dân số toàn thành phố Hòa Bình là 138.366 người, trong đó nữ 68.821 người.

Tăng cường nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2021 - 2022

(09/11/2021)
Năm học 2021 - 2022, toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, vừa tích cực thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bảo đảm an toàn trường học, vừa ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành nhiệm vụ năm học, đáp ứng yêu cầu đổi mới và bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, tập trung các nguồn lực thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng lộ trình và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT, ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo.

Chấn chỉnh công tác lạm thu trong các đơn vị, trường học

(05/11/2021)
Nhằm tăng cường công tác quản lý thu, chi, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục, ngày 02/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2911/SGD&ĐT-KHTC về việc chẩn chỉnh công tác lạm thu trong các đơn vị, trường học.

Triển khai Phong trào thi đua “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”

(05/11/2021)
Ngày 3/11/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch 2942/KH-SGD&ĐT về việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”.

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với tỉnh Hòa Bình

(04/11/2021)
Ngày 4/11, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do đồng chí Trần Văn Đạt, Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Hòa Bình về công tác pháp chế và tình hình thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục tại địa phương năm 2021. Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị trường học của tỉnh.

Triển khai thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh

(03/11/2021)
Nhằm huy động các nguồn lực lực để cung cấp, hỗ trợ máy tính, các thiết bị công nghệ, nền tảng công nghệ, dịch vụ viễn thông cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh chưa có đủ thiết bị học trực tuyến, ngày 1/11/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 205/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi

(29/10/2021)
Hiện nay có nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em. Để từng bước tăng diện bao phủ và đạt hiệu quả sử dụng tối đa vắc xin phòng Covid-19 theo kinh nghiệm sử dụng vắc xin của một số quốc gia, ngày 26/10/2021, căn cứ Công văn số 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 của Bộ Y tế về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 3706/SYT-NVY gửi Chủ tịch UBND các huyện, thành phố về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi.

Ký kết Chương trình phối hợp công tác pháp chế giữa sở Giáo dục và Đào tạo với sở Tư pháp, giai đoạn 2021-2025

(27/10/2021)
Ngày 26/10, Sở giáo dục và đào tạo tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác Pháp chế giữa sở Giáo dục và Đào tạo với sở Tư pháp, giai đoạn 2021-2025; Chương trình hưởng ứng “Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021”. Tham dự, có đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Thị Bình, Giám đốc sở Tư pháp.

UBND tỉnh làm việc với huyện Lạc Sơn về công tác Giáo dục và Đào tạo

(22/10/2021)
Ngày 22/10, Đoàn Công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Lạc Sơn về công tác Giáo dục và Đào tạo. Tham gia buổi làm việc, có lãnh đạo các sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và VP UBND tỉnh.

Ngành Giáo dục và Đào tạo nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học

(22/10/2021)
Ngành Giáo dục và Đào tạo Tỉnh hiện có 532 đơn vị, trường học và có 18.946 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Năm học 2021, Ngành đã nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình, Sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; tăng cường kỷ cương, nền nếp trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Tăng cường công tác giáo dục nghề nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

(19/10/2021)
Thời gian qua, công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh sớm xác định mục tiêu là giúp người lao động có tay nghề để phục vụ nhân lực cho tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, cung ứng nguồn lao động có tay nghề cho các khu công nghiệp trong, ngoài tỉnh. Công tác giáo dục nghề nghiệp đạt được nhiều kết quả nổi bật; góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết việc làm trên địa bàn. Kết quả tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp toàn tỉnh từ đầu năm 2021 đến nay đạt 4.299 người (đạt 28,66% kế hoạch năm). Trong đó: Cao đẳng 24 người; trung cấp 48 người; sơ cấp 3.427 người; dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng 800 người.

Triển khai Dự án Hỗ trợ phổ cập kỹ năng số tại tỉnh Hòa Bình năm học 2021 - 2022

(19/10/2021)
Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 03/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy học an toàn, đảm bảo chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo ứng phó với đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án Hỗ trợ phổ cập kỹ năng số tại tỉnh Hòa Bình năm học 2020 - 2021.

Phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo góp phần nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền kinh tế

(15/10/2021)
Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế của địa phương, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 của tỉnh Hòa Bình đã được đặt trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của cả nước. Trong đó khoa học và công nghệ có vai trò quan trọng trong tăng trưởng tỷ trọng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), là lực lượng sản xuất trực tiếp, là công cụ và giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trao học bổng cho con liệt sỹ hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

(14/10/2021)
Nhằm tri ân sự anh dũng, hy sinh của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh chống tội phạm Ma túy; nhân dịp năm học mới 2021-2022, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tổ chức Lễ trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho các con liệt sỹ hy sinh trên mặt trận đấu tranh chống tội phạm ma túy tại tỉnh Hòa Bình.

Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình tiếp nhận 300 máy tính xách tay do Qualcomm tài trợ

(11/10/2021)
Nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục, thúc đẩy chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo tại Việt Nam, Qualcomm (Hoa Kỳ) đã đồng hành cùng Quỹ Dariu trong Chương trình trao máy tính xách tay có kết nối mạng di động đến các trường học tại Việt Nam thông qua tổ chức The Dariu Foundation. Đây là hoạt động thiết thực và ý nghĩa, nhằm mục đích mang công nghệ mạng không dây hiện đại đến những khu vực còn chưa được tiếp cận.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục dân tộc năm học 2021 - 2022

(06/10/2021)
Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố hướng dẫn các trường triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 đối với công tác Giáo dục dân tộc một cách cụ thể, phù hợp.

Ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin cho năm học 2021 - 2022

(29/09/2021)
Ngay từ đầu năm học 2021, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp của Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho ngành. Bao gồm: Kế hoạch tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục giai đoạn 2021 - 2026 và định hướng đến năm 2030; Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển chính quyền số và đô thị thông minh giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường các điều kiện đảm bảo và ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức có hiệu quả các hình thức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình; góp phần duy trì các hoạt động dạy - học, kiểm tra, đánh giá của năm học 2021-2022 trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022

(28/09/2021)
Ngày 24/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 2499/SGD&ĐT-TrH về việc hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021 - 2022.

Đảm bảo an toàn cho giáo viên học sinh, sinh viên đến trường trong mùa mưa lũ

(27/09/2021)
Thực hiện Công văn số 96/BCH-VP ngày 16/9/2021 của Ban Chỉ huy Phòng chống cứu nạn tỉnh Hòa Bình về việc chủ động ứng phó với mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh, ngày 23/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 2492/SGD&ĐT-CTTT về việc đảm bảo an toàn cho giáo viên học sinh, sinh viên đến trường trong mùa mưa lũ.

Vận động quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho em”

(23/09/2021)
Nhằm vận động, huy động mọi nguồn lực ủng hộ kinh phí, thiết bị học tập trực tuyến cho học sinh chưa có và không thể có khả năng mua thiết bị học tập trực tuyến, ngày 17/9/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2429/SGTĐT-CĐN về việc vận động quyên góp, ủng hộ “Máy tính cho em”.

Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021

(17/09/2021)
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời là hoạt động diễn ra hàng năm nhằm khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời. Năm 2021, Tuần lễ được tổ chức từ ngày 01 đến ngày 07/10/2021, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ tổ chức vào ngày 01/10/2021.

Tăng cường công tác truyền thông chăm sóc sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2021 - 2025

(17/09/2021)
Chăm sóc sức khỏe sinh sản là yếu tố cải thiện chất lượng dân số. Mục tiêu chung kế hoạch về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục cho vị thành niên, thanh niên giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh nhằm cải thiện tình trạng sức khoẻ sinh sản, sức khoẻ tình dục của vị thành niên, thanh niên góp phần đưa vị thành niên, thanh niên trở thành một lực lượng lao động khỏe mạnh, phát huy hết tiềm năng để đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Hưởng ứng cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 (2021-2022)

(16/09/2021)
Ngày 25/8/2021, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi lần thứ 18 (2021-2022) trên địa bàn tỉnh. Thông qua Cuộc thi nhằm hướng hoạt động của tuổi trẻ vào hoạt động sáng tạo hữu ích cho xã hội, đồng thời giúp các em rèn luyện kỹ năng trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

(15/09/2021)
Những năm qua, việc phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp Trung học cơ sở được các tỉnh quan tâm triển khai. Bên cạnh việc ban hành các văn bản tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc phân luồng học sinh, các hoạt động tuyên truyền, tư vấn nghề nghiệp được đẩy mạnh với hình thức phong phú. Qua đó, giúp các em học sinh lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Đẩy mạnh công tác truyền thông về Giáo dục và Đào tạo

(10/09/2021)
Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, ngành Giáo dục và Đào tạo đã đẩy mạnh công tác truyền thông trong các trường học trên địa bàn tỉnh. Ngay từ đầu năm học 2020 - 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch truyền thông về Giáo dục và Đào tạo; duy trì mạng lưới truyền thông.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo

(09/09/2021)
Những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt trong thời gian đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19, khi học sinh tạm dừng đến trường nhưng không dừng học. Dạy, học trực tuyến cho thấy, năng lực sử dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, giáo viên đã được nâng lên rõ rệt. Đến nay, việc dạy, học online đã trở thành một trong những hoạt động thiết yếu, duy trì sự tương tác giữa thầy và trò. Qua đó, tạo nền tảng góp phần thúc đẩy nhanh hơn quá trình thực hiện chuyển đổi số trong Giáo dục và Đào tạo.

Quan tâm, chăm lo giáo dục dân tộc, giáo dục vùng khó khăn

(08/09/2021)
Thời gian qua, công tác giáo dục dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm; hệ thống các trường dân tộc nội trú, trường dân tộc bán trú được ổn định về quy mô, nâng cấp về cơ sở vật chất, phấn đấu nâng cao tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số được học ở trường nội trú. Toàn tỉnh hiện có 11 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông, 01 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở, 01 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở, 01 trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh, 03 trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở, 09 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở.

Tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19

(07/09/2021)
Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp ở một số địa phương, nhiều học sinh đã phải di chuyển về các địa phương cư trú mà không kịp trở lại trường học để bắt đầu năm học 2021-2022, nhằm bảo đảm quyền lợi học tập cho học sinh trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, ngày 24/8/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 2155/SGD&ĐT-TrH-TH đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các trường Trung học phổ thông thực hiện đúng nọi dung chỉ đạo tại Công văn số 3508/BGDĐT ngày 17/8/2021 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19.

Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp

(07/09/2021)
Ngành Giáo dục tỉnh hiện có 19.081 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1.563 cán bộ quản lý; 15.425 giáo viên; 2.093 nhân viên.. Những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều nỗ lực, thực hiện nhiều giải pháp trong việc xây dựng đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông nhằm đảm bảo về số lượng và cơ cấu theo vị trí việc làm, tình trạng thừa, thiếu cục bộ giáo viên từng bước được giải quyết.

Sẵn sàng các điều kiện cho năm học mới 2021 - 2022

(01/09/2021)
Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt và linh hoạt trong mọi hoàn cảnh, đến thời điểm này ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà đã xây dựng các phương án, kế hoạch sẵn sàng tâm thế cho năm học mới 2021 - 2022. Mục tiêu là đón học sinh tựu trường an toàn, ứng phó hiệu quả trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19.

Nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh

(31/08/2021)
Năm học 2021-2022 sắp bắt đầu, nhưng tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Để ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh và đáp ứng yêu cầu đổi mới, bảo đảm chất lượng giáo dục, đào tạo, ngày 31/8/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở các cấp học

(31/08/2021)
Xác định việc dạy và học ngoại ngữ có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã xây dựng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở tất cả các cấp học và trình độ đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai nhiệm vụ năm học 2021 – 2022

(30/08/2021)
Ngày 28/8, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2020 – 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Hiển thị 521 - 560 of 1.763 kết quả.