ListNewByCategory

Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư khóa XII

(08/05/2024)
Ngày 07/5/2024, BTV Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 249-KH/TU về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 49-KL/TW, ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Đẩy mạnh tuyên truyền Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024)

(07/05/2024)
Ngày 06/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1652-CV/BTGTU gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh, Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc về việc tuyên truyền Kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024).

Chủ động ứng phó với mưa dông, mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

(07/05/2024)
Ngày 06/5, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh ban hành Công văn số 30/BCH-VP gửi các thành viên BCH Phòng, chống thiên tai TKCN&PTDS tỉnh; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai TKCN&PTDS các huyện, thành phố yêu cầu về việc ứng phó với mưa dông, mưa lớn kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Triển khai thực hiện Công điện số 44/CĐ-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm

(06/05/2024)
Ngày 04/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3725/VPUBND-NVK gửi các Sở, ngành: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hoà Bình; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc thực hiện Công điện số 44/CĐ-VPCP ngày 03/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn ngừa, xử lý ngộ độc thực phẩm.

Triển khai thực hiện Công điện số 43/CĐ-TTg ngày 01/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước

(04/05/2024)
Ngày 04/5/2024, VPUBND tỉnh ban hành Công văn số 3718/VPUBND về thực hiện Kế hoạch số 3145/KH-BNN-LN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Công điện số 43/CĐ-TTg ngày 01/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi cả nước.

Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Chương trình gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024

(04/05/2024)
Thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 158/TBVPCP ngày 11/4/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Chương trình gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, ngày 04/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 654/UBND-NVK, trong đó đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai các nội dung sau:

Tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất

(04/05/2024)
Ngày 03/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3668/VPUBND-NVK gửi các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tài chính; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh về việc tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025).

Hiển thị 71 - 80 of 6.752 kết quả.