ListNewByCategory

Thực hiện Thông báo số 204/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về đánh giá tình hình triển khai thực hiện VNeID và giải pháp chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

(17/05/2024)
Ngày 16/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 732/UBND-NVK gửi các sở, ban, ngành; Công an tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 204/TB-VPCP ngày 08/5/2024 của Văn phòng Chính phủ.

Tập trung tháo gỡ vướng mắc và khẩn trương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh

(22/04/2024)
Trong năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án 06/CP tỉnh luôn chú trọng quan tâm chỉ đạo bám sát mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể, các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 452/TTg-KSTT và các văn bản có liên quan để phối hợp triển khai hiệu quả 56 nhiệm vụ được giao thực hiện Đề án 06/CP trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh Hòa Bình đã hoàn thành 10 nhiệm vụ; thực hiện thường xuyên 28 nhiệm vụ; đang triển khai 18 nhiệm vụ.

Đẩy nhanh tiến độ số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh

(12/04/2024)
Thời gian qua, công tác số hóa Sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh được chú trọng, quan tâm. Các địa phương đã tiến hành thu thập, rà soát các loại sổ hộ tịch lưu giữ, nhập dữ liệu từ sổ hộ tịch vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. Đến nay, kết quả số hoá sổ hộ tịch đã có sự chuyển biến mạnh mẽ. Toàn tỉnh đã tiến hành số hoá xong là 618.369 dữ liệu hộ tịch; số dữ liệu số hóa đã được chuyển chính thức vào Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung của Bộ Tư pháp là 172.894 dữ liệu.

Thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật về Chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh

(11/04/2024)
Ngày 11/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 81/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ Trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Đẩy mạnh triển khai Đề án 06/CP mang lại kết quả cụ thể, tích cực cho người dân và doanh nghiệp

(21/03/2024)
Tháng 3/2024, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố bám sát chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ Đề án 06/CP được phân công đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra. Đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Đề án 06/CP.

Hiển thị 1 - 10 of 336 kết quả.