ListNewByCategory

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng Báo cáo chuyên đề Nâng cao chất lượng thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025

(22/05/2024)
Ngày 21/5, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 4300/VPUBND-KTN gửi các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Báo cáo chuyên đề Nâng cao chất lượng thực hiện 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

(21/05/2024)
Ngày 21/5/2024, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 909/KH-BDT về kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Kim Bôi

(13/05/2024)
Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ngay từ đầu năm 2024 huyện Kim Bôi đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình ở địa phương kịp thời, đầy đủ. Công tác tuyên truyền vận động tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện huy động Nhân dân đóng góp ngày công lao động, hiến đất phục vụ cho công tác xây dựng nông thôn mới, làm đường giao thông nông thôn, kênh mương, nhà văn hóa thôn, xóm và các công trình phúc lợi khác.

Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đạt được những kết quả tích cực

(13/05/2024)
Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 tiếp tục được triển khai và đạt nhiều kết quả rất khả quan, diện mạo nông thôn và đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Đến nay, tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 85,7% kế hoạch Trung ương giao và đạt 68,8% kế hoạch của tỉnh đề ra.

Kết quả thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

(03/05/2024)
Thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh đã tác động tới người dân, cơ quan, đơn vị, cộng đồng. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tạo được thói quen thực hiện tiết kiệm năng lượng. Mô hình chiếu sáng học đường sử dụng thiết bị chiếu sáng tiết kiệm năng lượng có hiệu suất cao được lựa chọn thực hiện tại các trường học có hệ thống chiếu sáng không đáp ứng yêu cầu, ngoài việc giảm tiêu thụ điện năng việc triển khai chương trình còn giúp học sinh được sử dụng ánh sáng đúng tiêu chuẩn, giảm phát nhiệt ra môi trường, phổ biến các thiết bị tiết kiệm năng lượng hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng.

Kiểm tra, giám sát đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025, thực hiện năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

(06/03/2024)
Nhằm mục đích phát hiện kịp thời những sai sót, yếu kém, khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo, tổ chức và triển khai thực hiện quản lý chương trình, dự án theo quy định của pháp luật; kiến nghị các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý những vướng mắc, phát sinh, việc làm sai quy định về quản lý chương trình, dự án nhằm nâng cao hiệu quả chương trình trên địa bàn tỉnh. Ngày 05/3/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về Kiểm tra, giám sát đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2025, thực hiện năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình.

Phê duyệt Danh mục công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình, năm 2024 (đợt 01)

(01/03/2024)
Ngày 29/02, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 303/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục công trình, dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình, năm 2024 (đợt 01).

Triển khai Kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia

(01/03/2024)
Ngày 29/02, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 297/UBND-THNV gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố về việc triển khai Kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội tháng 01 năm 2024, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Hiển thị 1 - 10 of 94 kết quả.