ListNewByCategory

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Luật Đất đai năm 2024” và “Tìm hiểu pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022”

(22/05/2024)
Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) thông qua các hình thức tuyên truyền, thu hút cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh; đồng thời cung cấp kiến thức pháp luật cơ bản, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật cho mọi người trong xã hội. Ngày 22/5/2024, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 2732/KH-STP về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Luật Đất đai năm 2024” và “Tìm hiểu pháp luật về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022” trong ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình năm 2024.

Nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo quy định pháp luật

(22/05/2024)
6 tháng đầu năm 2024, hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đã đạt được kết quả tích cực, chất lượng văn bản ngày càng được nâng cao. Tính đến ngày 15/5/2024, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thông qua, ban hành 31 văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản quy phạm pháp luật đều tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

Kết quả 02 năm thực hiện Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản quy định chi tiết trên địa bàn tỉnh

(21/05/2024)
Trong 02 năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, quán triệt nghiêm túc, hiệu quả các quy định của Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành. Gắn với tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống và kiểm soát ma túy. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, quản lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(13/05/2024)
Ngày 10/5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trên địa bàn tỉnh.

Tình hình chấp hành quy định của pháp luật đất đai đối với việc cho thuê đất, việc sử dụng đất của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cá nhân được Nhà nước cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(16/04/2024)
Theo báo cáo của UBND tỉnh, việc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh chủ yếu thực hiện các dự án sản xuất vật liệu xây dựng, mở rộng sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ đã được cấp phép đầu tư, chủ trương đầu tư từ thời điểm trước, đến nay mới có nguồn tài chính để giải phóng mặt bằng, triển khai đầu tư dự án. Việc cho thuê đất để thực hiện các dự án thương mại dịch vụ phát triển kinh tế đã được thực hiện chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật.

Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022

(29/03/2024)
Sáng nay 29/3, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng chí Dương Quốc Huy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì. Dự tại điểm cầu tỉnh, có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ùng đại diện các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố.

Đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã

(28/02/2024)
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai Luật Đa dạng sinh học và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để bảo tồn chim hoang dã, di cư. Ngày 27/02/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 707/ STNMT-BVMT về đẩy mạnh thực thi pháp luật, tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ các loài hoang dã. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh chỉ đạo, triển khai một số nội dung sau:

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(02/02/2024)
Với mục đích đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước gắn với tăng cường chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Ngày 02/02/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Triển khai kế hoạch truyên truyền thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

(30/01/2024)
Nhằm mục đích nâng cao nhận thức về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và trách nhiệm của các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc thi hành Luật. Từ đó xác định trách nhiệm, thúc đẩy việc tuân thủ và thực thi pháp luật trong cán bộ, đảng viên, người lao động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng, vị trí công tác gắn với việc thực hiện các quy định của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Ngày 29/01/2024, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh ban hành Kế hoạch số 199-KH/ĐUK về việc tuyên truyền triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Hiển thị 1 - 10 of 147 kết quả.