ListNewByCategory

Tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ Tết Giáp Ngọ năm 2014

(03/01/2014)
Thực hiện Công điện số 484/CĐ-UBATGTQG ngày 18/12/2013 của Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia về tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trong dịp nghỉ Tết Giáp Ngọ năm 2014, Ban ATGT tỉnh đề nghị Công an tỉnh, Sở GTVT, Đài PT-TH, Ban ATGT các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Những chính sách bảo trợ xã hội mới ban hành

(12/12/2013)
Ngày 21/10/2013 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014 và thay thế Nghị định số 67/2007/NĐ-CP, ngày 13/4/2007, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP, ngày 27/02/2010 của Chính phủ; Điều 6 Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ, Quyết định số 38/2004/QĐ-TTg, ngày 17/3/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành Quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(10/12/2013)
Ngày 29/11/2013, UBND tỉnh ban hành Quyết định về Quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó, Quy chế quy định rõ nghiêm cấm việc lấn chiếm lòng đường, lề đường và hành lang bảo vệ trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, hành lang bảo vệ lưới điện và các mặt bằng công cộng khác (không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt) để tổ chức họp chợ dưới mọi hình thức.

Chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo ĐH Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2014-2019

(09/12/2013)
Ngày 04- 12, BTV Tỉnh ủy có Chỉ thị số 18-CT/TU về lãnh đạo ĐH Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2014-2019. Theo đó, năm 2014 là năm tổ chức ĐH Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới ĐH đại biểu HLH Thanh niên Việt Nam toàn quốc lần thứ VII. Để lãnh đạo ĐH Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tỉnh Hòa Bình đạt kết quả tốt, BTV Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Công bố dịch cúm gia cầm tại xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

(14/10/2013)

Ngày 10/10/2013, UBND tỉnh Hòa Bình đã ký ban hành Quyết định số 2381/QĐ-UBND Về việc công bố dịch cúm gia cầm tại xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thú y và các đơn vị có liên quan tổ chức chống dịch gia cầm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Hướng dẫn triển khai thực hiện quy định về hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

(28/08/2013)
Ngày 22/8/2013, UBND tỉnh đã có công văn số 845/UBND-TCTM về việc hướng dẫn triển khai thực hiện quy định về hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa. Theo đó, UBND xã hướng dẫn người trồng lúa làm đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 1 tại Thông tư số 205/2012/TT-BTC ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi UBND cấp xã nơi sản xuất lúa để rà soát, kiểm tra. UBND cấp xã tổng hợp danh sách và gửi toàn bộ hồ sơ về phòng chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp cấp huyện. Phòng chuyên môn cấp huyện chủ trì phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch thẩm định hồ sơ, tổng hợp báo cáo UBND cấp huyện. Người sản xuất lúa phải làm lại đơn đề nghị hỗ trợ trong trường hợp có biến động về diện tích đất trồng lúa.

Phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020

(28/08/2013)
Ngày 19/8/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 1448/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình Việt Nam đến năm 2020. Theo đó, Quy hoạch hướng tới mục tiêu phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá trên toàn quốc, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền của Đảng, Nhà nước. Phát triển bề vững thị trường dịch vụ truyền hình trả tiền, bảo đảm moi trường cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, chống độc quyền.

Hiển thị 6.621 - 6.630 of 6.752 kết quả.