ListNewByCategory

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

(10/04/2024)
Ngày 09/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 625/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc tại xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc

(09/04/2024)
Sáng 09/4, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm và làm việc tại xã Đồng Ruộng, huyện Đà Bắc. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Dân tộc, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Huyện ủy Đà Bắc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tiến độ các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh

(09/04/2024)
Chiều 08/4, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra tiến độ thi công một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Cùng tham gia đoàn có đồng chí: Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; Thường trực Thành ủy Hòa Bình, Huyện ủy Lương Sơn, Kim Bôi.

Triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

(09/04/2024)
Ngày 05/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 75/KH-UBND Triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết về thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (bổ sung lần 1)

(09/04/2024)
Ngày 28/3, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 368/NQ-HĐND về thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (bổ sung lần 1).

Triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW

(09/04/2024)
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, ngày 12/5/2023, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết số 77/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới

(08/04/2024)
Nhằm quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp nêu tại Chỉ thị số 25-CT/TW trên địa bàn tỉnh, huy động các nguồn lực đầu tư nâng cấp cho y tế cơ sở, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế cơ sở với số lượng, cơ cấu phù hợp đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của Nhân dân, Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 239-KH/TU về thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TVV, ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới.

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(08/04/2024)
Ngày 05/4, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 615/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình.

Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

(08/04/2024)
Ngày 05/4/2024, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 606/QĐ-UBND về Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y, Dược cổ truyền được quy định tại Thông tư số 02/2024/TT-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Bộ Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

Hiển thị 171 - 180 of 6.752 kết quả.