ListNewByCategory

Triển khai "Năm tăng cường, thực hiện hiệu quả đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản" với chủ đề “Đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản vì sinh kế của cộng đồng-chung tay vì một ngành thủy sản xanh và phát triển bền vững

(19/04/2024)
Ngày 17/4, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3226/VPUBND-KTN về việc triển khai "Năm tăng cường, thực hiện hiệu quả đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản".

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

(17/04/2024)
Ngày 15/4/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 665 /QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh

(17/04/2024)
Ngày 16/4/2024, UBND tỉnh ban hành Công văn số 557/UBND-KTN gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo thực hiện một số giải pháp phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế

(17/04/2024)
Trong thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đuợc các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thực hiện nghiêm túc và có những chuyển biến tích cực, đặc biệt là đẩy mạnh công tác phòng, ngừa, phát hiện, kiên quyết xử lý tội phạm về tham nhũng, kinh tế và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.

Triển khai Quyết định số 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

(16/04/2024)
Ngày 21 tháng 4 hằng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn là ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới (The World Creativity and Innovation Day) nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người.

Phê duyệt danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh

(16/04/2024)
Ngày 29/3, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 539/QĐ-UBND về Phê duyệt danh mục thành phần hồ sơ thủ tục hành chính phải số hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hiển thị 131 - 140 of 6.752 kết quả.