ListNewByCategory

Thành phố Hòa Bình tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính

(14/07/2023)
Theo công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022; thành phố Hòa Bình là đơn vị xếp thứ nhất khối UBND các huyện, thành phố với chỉ số CCHC 91,81%; chỉ số mức độ hài lòng 93,25%.

Hiệu quả từ thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững

(13/07/2023)
Thời gian qua, Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” trong Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở; các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động tổ chức triển khai, đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân vùng hưởng lợi từ chương trình.

Đà Bắc triển khai Đề án hỗ trợ 2.157 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

(12/07/2023)
Theo Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo phương pháp đo lường nghèo đa chiều, giai đoạn 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thì: Tổng số hộ dân trong toàn tỉnh: 220.445 hộ. Trong đó: Hộ nghèo: 27.091 hộ, tỷ lệ 12,29%; Hộ cận nghèo: 22.114 hộ, tỷ lệ 10,03%. Giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ có huyện Đà Bắc là huyện nghèo.

Đà Bắc phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 28,69% vào cuối năm 2023

(12/07/2023)
Giai đoạn 2022 - 2025, huyện Đà Bắc có trong danh sách 22 huyện nghèo thuộc 17 tỉnh trên cả nước. Xác định giảm nghèo bền vững là một nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Thực hiện giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản. Những năm qua Trung ương, tỉnh và huyện đã tập trung nguồn lực nhằm từng bước đưa huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Những chuyển biến tích cực sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW về công tác phụ nữ trong tình hình mới

(12/07/2023)
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, vị trí, công tác phụ nữ có nhiều chuyển biến tích cực.

Khối các cơ quan tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

(12/07/2023)
Sáu tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ; sự phối hợp của lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội.

Kết quả thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt kết quả khá

(11/07/2023)
Dự toán thu ngân sách nhà nước HĐND thành phố giao là 823,9 tỷ đồng, tăng 232,2 tỷ đồng, bằng 139,2% so với dự toán tỉnh giao. Để triển khai hiệu quả công tác thu ngân sách Nhà nước, ngay từ đầu năm, thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong thực hiện nhiệm vụ.

Sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Gia đình 6 tháng đầu năm

(11/07/2023)
Ngày 10/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức hội nghị Sơ kết công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Gia đình 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng chí Bùi Thị Niềm, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị.

Hiển thị 391 - 400 of 10.908 kết quả.