DetailController

Tin từ các đơn vị

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 2 khóa XI

25/09/2023 15:21
Chiều ngày 22/9, BCH Hội nông dân (HND) tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 2 khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự hội nghị, có các đồng chí ủy viên BCH Hội Nông dân tỉnh khóa XI.
Toàn cảnh hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 2 khóa XI

9 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo và tổ chức Đại hội HND cấp cơ sở, cấp huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tuyên truyền, vận động nông dân đoàn kết, thi đua vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Toàn tỉnh đã kết nạp mới 817 hội viên nông dân (HVND), nâng tổng số hội viên hiện nay lên 130.699. Các cấp Hội phát động phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; đã có 70.789 hộ hội viên đăng ký danh hiệu hộ sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Tăng trưởng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân đạt 7,257 tỷ đồng, nâng tổng số quỹ lên 53,270 tỷ đồng. Các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân được quan tâm đẩy mạnh, các cấp Hội đã khảo sát và phối hợp tổ chức 78 lớp dạy nghề cho trên 2.500 hội viên; tư vấn việc làm cho trên 300 hội viên, giới thiệu việc làm cho 20 nông dân trong lĩnh vực may công nghiệp. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho HVND được quan tâm. Các cấp Hội đã tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được trên 3.200 buổi cho trên 227.000 HVND, trợ giúp pháp lý cho trên 4.000 lượt HVND.

Thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 06/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với HND các cấp trong xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025”, sau 2 năm, có 3/7 mục tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, HND các huyện, thành phố đã xây dựng được 10 cửa hàng nông sản an toàn. Tuy nhiên qua kiểm tra, Hội đã dừng hỗ trợ và yêu cầu không sử dụng tên, logo của Hội đối với 2 cửa hàng không thực hiện đúng cam kết. Đến ngày 15/9/2023, có 6/10 huyện có cửa hàng nông sản an toàn. Toàn tỉnh đã thành lập được  55 HTX, 172 tổ hợp tác, 63 chi hội nghề nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình sử dụng phần mềm quản lý hội viên, đồng thời nghe báo cáo tổng hợp và đóng góp ý kiến góp ý vào Dự thảo Quy chế hoạt động của BCH HND tỉnh khóa XI; Dự thảo phân công nghiệm vụ Ủy viên BCH HND tỉnh khóa XI; Dự thảo Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2023-2028; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu HND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023...