ListNewByCategory

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Cứng hóa đường liên xã từ xóm Suối Bến, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn đi xóm Chỉ Ngoài, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi

(31/10/2023)
Ngày 30/10/2023, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 9470/VPUBND-KTN gửi Sở Nông nghiệp và PTNT về việc chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của dự án Cứng hóa đường liên xã từ xóm Suối Bến, xã Liên Sơn, huyện Lương Sơn đi xóm Chỉ Ngoài, xã Hùng Sơn, huyện Kim Bôi.

Kim Bôi: Phấn đấu năm 2024 trồng mới trên 50ha cây ăn quả

(30/10/2023)
Sản xuất nông nghiệp vụ Mùa - Hè Thu diễn ra trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh phức tạp tuy nhiên được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành, huyện Kim Bôi đã lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo sản xuất, cơ quan chuyên môn làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình dịch bệnh; chỉ đạo sản xuất đạt hiệu quả, diện tích gieo trồng vượt kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát kịp thời, không để lây lan diện rộng.

Yên Thủy: Huy động nguồn lực phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững

(24/10/2023)
Năm 2022, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm của huyện Yên Thủy đạt gần 13.000 ha. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 3 vạn tấn; thu hoạch 339 ha cây dược liệu; cơ giới hóa trong nông nghiệp được ứng dụng với tỷ lệ trên 85% trong các khâu chăm sóc, thu hoạch, bảo quản. Cùng với đó, giá trị ngành chăn nuôi cũng tăng trưởng khá khi đạt gần 640 tỷ đồng. Chăn nuôi tiếp tục chuyển dịch tích cực từ quy mô nhỏ lẻ, hộ gia đình sang chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp có kiểm soát an toàn dịch bệnh, môi trường.

Tỉnh Hòa Bình: Hướng đến trung tâm ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

(24/10/2023)
Là tỉnh có diện tích sản xuất cây ăn quả có múi khá lớn, chiếm 5% diện tích cả nước, giá trị thu nhập đạt 300 - 450 triệu đồng/ha/năm, thuộc diện cao nhất toàn quốc. Những năm qua, nhờ chủ trương đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và sự chủ động của các hộ sản xuất, Hòa Bình đã hình thành những vùng hàng hóa lớn, tập trung, có điều kiện thâm canh cao. Đơn cử, như: Vùng sản xuất cam Cao Phong, Kim Bôi, Lạc Thủy; vùng sản xuất bưởi đỏ tại Tân Lạc; vùng sản xuất bưởi Diễn tại Yên Thủy, Lương Sơn...

Họp báo Lễ hội cá tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất; Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du, miền núi phía Bắc năm 2023

(20/10/2023)
Chiều ngày 19/10, UBND tỉnh tổ chức họp báo Lễ hội cá tôm sông Đà lần thứ nhất; Hội chợ nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng trung du miền núi phía Bắc năm 2023. Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ban, ngành chức năng; cùng lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng

(12/10/2023)
Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự vào cuộc của hệ thống chính trị về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia: Chương trình Xây dựng nông thôn mới (NTM), giảm nghèo bền vững (GNBV), Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN), giai đoạn 2021-2025, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân được nâng lên, mục tiêu giảm nghèo trở thành nhiệm vụ, chỉ tiêu quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Hiển thị 121 - 130 of 768 kết quả.