DetailController

Trồng trọt

Triển khai Thông báo số 8128/TB-BNN-TL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

13/11/2023 16:30
Ngày 13/11, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 9952/VPUBND-KTN về việc triển khai Thông báo số 8128/TB-BNN-TL ngày 10/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, ngày 10/11/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo số 8128/TB-BNN-TL ngày 10/11/2023 về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Thực hiện theo quy định tại các Điều 28, 56 Luật Thủy lợi và Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ như sau:

Tổng cộng 12ngày, gồm 2 đợt:

Đợt 1: Từ 0 giờ 00’ ngày 23/1 đến 24 giờ 00’ ngày 30/1/2024 (8ngày).

Đợt 2: Từ 0 giờ 00’ ngày 18/2đến 24 giờ 00’ ngày 21/2/2024 (4ngày).

Trong thời gian lấy nước Đợt 1, các nhà máy thủy điện sẽ vận hành tối đa công suất phát điện đểtăng cường nguồn nước về hạ du (mực nước dự kiến trung bình đạt khoảng 1,70-1,90 m tại trạm thủy văn Hà Nội). Đợt 2 các hồ chứa thủy điện vận hành bảo đảm dòng chảy đủ để đẩy mặn, mực nước cho các trạm bơm dã chiến và các công trình đã được nâng cấp hoạt động (mực nước tại trạm thủy văn Sơn Tây trung bình khoảng 1,8-2,0 m).

Để đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ gieo cấy và tiết kiệm nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện các nội dung tại Văn bản số 6096/BNN-TL  ngày 31/8/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục tăng cường thực hiện giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2023-2024. Chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch lấy nước phù hợp với lịch lấy nước tại Thông báo này, bảo đảm cung cấp đủ nước cho các diện tích gieo cấy có nhu cầu lấy nước từ hệ thống sông Hồng trong 2 Đợt lấy nước. Tăng cường các giải pháp giữ nước trên ruộng để hạn chế thất thoát nước trong thời gian dài giữa Đợt 1 và Đợt 2 lấy nước (18 ngày), bảo đảm hạn chế tối đa việc thất thoát, lãnh phí nước.

Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu thực hiện nội dung Thông báo trên; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy đinh./.